"प र र भ क न र ध र त" के अनुवाद एस्टोनियाई भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

. अव वल
R. Awal
. उस स
R. Thaani
?
Preili?
. अव वल
r. awalil
. उस स
r. thaanil
Tee oma kõne.
अह य ह उस ई च ल ल य , औ उस फ ड ह ट द ए
30
जब , एल आग, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
Kui nad nüüd astusid maale, näevad nad sütetule maas olevat ja kalukesi seal peal ja leiba.
उस व ल आ ग गढ ह ए , औ द वद ड य लग
36
उस म ह , औ ई ल ह औ ल ग म स द ज ए
4
उस एल य ह उठ ई ज उस स ग थ , औ वह ल ट गय , औ खड ह आ
13
व ल ज म घ म थ , म झ म ल , उ म झ म घ यल य शह म झ स छ
7
ब एल य ह ए ठ ल , औ जल , ब वह इ ग ह गय औ व द स थल ह स थल गए
8
उस छ , ह ? ब वह ब ल , म द स द स ओढ द , हम म छ ड व ल ट म ब ह
10
ह द म य ब म य शल म स ह थ , श ल ब स अह य ह ब , ई च ओढ ह ए म उस स म ल औ वल व ह द म द म थ
29
यह स ह एल य ह म ह च स ढ , औ ब ह ग फ द व खड ह आ फ शब द उस स ई द य , ह एल य ह यह म?
13
ब ब अज ह , ज च ओढ ह उस फ ल थ म ल औ जब उस उस थ म ब उस ए ज उस उठ द य फ वह म चल गई
16
WNorth, the direction
W
ब य
Õlut.
ह , ,
Nii, kes siis...
म औ ह . .. ?
Kahjuks ei ole see võimalik.
यह व य ह , ब द म घमणड , , घमणड
23
व ड य च स थ ओ ज एल डव य
Optimiseeritud OpenGL riistvaraline kiirendus Nvidia graafikakaardiga
ब म चल द य
ja et Jaakob oli kuulanud oma isa ja ema ja oli läinud Mesopotaamiasse,
, ह ब मल एल औ यह ब ज ह आ
31
स औ ल म थ म औ महस ल ल व ल म , हलफ ब औ
Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja Matteus, tölner Jakoobus, Alfeuse poeg, ja Taddeus
म स यह व स ह , द ख, इस एल य ह स म झ ब ल व ल ग ?
12
, ,
Ei, ei, ei.
, ,
Ei, ei, ei.
म स आ श च म श व द स उस आश ष द
Ja Jumal ilmutas Ennast taas Jaakobile, kui see Mesopotaamiast tuli, ja õnnistas teda.
, , ! ह !
Ei, ei, ei!
, , चल
Ei, ei, ei, ei.
म म अ एल वह अ म म ल ब ब ट ब य ह ल
Võta kätte, mine Mesopotaamiasse oma emaisa Betueli kotta ja võta sealt enesele naine oma ema venna Laabani tütreist.
श चय ज ह , य , ज व, स व गद , ए , , व ष य, स म थ, ऊ च ई,
Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei Inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad,
ब जल , ग स, स फ ,
Pole elektrit, gaasi, joogivett, sütt ega ühistransporti.
म श
Pole raha, pole ka paha.
ब उस द ख ल य वह आग द ड ग ल चढ गय , वह उस म ग स ज व ल थ
Ja ta jooksis ettepoole ja ronis metsviigipuu otsa, et Teda näha sest Jeesus pidi sealtkaudu minema.
.
Ei.
, ल ज , म स ब ल ओ
Ei, ei. Maxiks , palun.
उस म ह , यह द , , , ज गल , , द स औ स व वल मस ह सब छ औ सब म ह
kus ei ole kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei harimatut ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus!
, , ड , ग ल द व ल , व ल म श व ज य स ह ग
ja vargad ja ahned, joodikud, pilkajad ja anastajad ei päri Jumala Riiki!
ह ज , य य ल ग म श व ज य ह ग ? ख ओ, व श य ग म , , ग म , ल च च , षग म
V
इय इस म म आज ह छ ड , म श व यह व आज ञ स स म
3
उस उसस ह , म ल य ल ठ , झ ल , ट , य औ द द
ja ütles neile Ärge v