"क र यव ह क र ज य" के अनुवाद कैटलन भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
. अव वल
de R. Awal
. उस स न
de R. Thaani
Afegeix números de línia cada
. अव वल
J. Awal
. उस स न
J. Thaani
एनव ड च त स थ ओप न एल डव त व अन
Acceleració per maquinari optimitzada per a l'OpenGL amb targetes gràfiques d'NVidia
. अव वल
de J. Awal
. उस स न
de J. Thaani
म ग ल न स ल अ ट च ल न chile. kgm
Magallanes i l' Antàrtida Xilenachile. kgm
Recuerden, objetivo aquí त comenzar च ऊन serie de hipótesis. त ल único que tienen अल प इम स एसआई प त expertos एन एल त म , quizás sepan स ष ट poco अध , प एस ट ब एन porque aquí prácticamente están suponiendo.
Ara recordeu que el vostre objectiu és començar amb una sèrie d'hipòtesis. És l'únic que teniu el primer dia. Si sou experts en el tema, potser sabreu una mica més, però està bé, perquè aquí pràcticament esteu suposant.