"स थ पन क त र ख" के अनुवाद कैटलन भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ड व ड ल पन
Remenada
पन
Aleatòriament
ड व ड ल पन
Bombolleig
. अव वल
R. Awal
. उ
R. Thaani
ग नब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह च
Accedit abans de
. अव वल
de R. Awal
. उ
de R. Thaani
Afegeix números de línia cada
पन म नट ल ए छ ड द .
Acaba de sortirne al seu dolor durant un minut.
एनव ड य च ओप नज एल डव य अन
Acceleració per maquinari optimitzada per a l'OpenGL amb targetes gràfiques d'NVidia
Recuerden, objetivo aquí comenzar च ऊन serie de hipótesis. ल único que tienen अल प इम व य आई प expertos एन एल म , quizás sepan ष ट poco अध , प ट ब एन porque aquí prácticamente están suponiendo.
Ara recordeu que el vostre objectiu és començar amb una sèrie d'hipòtesis. És l'únic que teniu el primer dia. Si sou experts en el tema, potser sabreu una mica més, però està bé, perquè aquí pràcticament esteu suposant.