"अल र म क क रण" के अनुवाद क्रोएशियाई भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-क्रोएशियाई

कीवर्ड : Camino Igrajte Planu Alphonse

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ब य
Pivo.
त य
Dodaj broj linije svaku
. ठ ह , त ,
Pa, tko je, onda...
अध ज न त ह . .. ?
TREBA MI JOŠ INFORMACIJA.
ह श द ह न ई ज़ त नह ह ...
Nemaš se čega sramiti. Ničeg!
एनव ड य च त स थ ओप नज एल डव य त व अन
Optimizirano hardversko ubrzanje OpenGL a s nvidia grafičkim karticama
अ त ष ट य अ त षस न न यह न श चय लय बच च ह वश ष ठ उ द ह
Međunarodna flota je odlučila da su najpametnija djeca svijeta najveća nada planete.
न अपन प ष प पथ गणन ष द त लन गलत ह ग
Izračunao sam putanju prema nadolezećim asteroidima.
1. 65
8. 3
उसन पट स ज तत ह ... ...इस लए स न ल गय
Rekao je da sam varao, da sam zato ispao iz programa.
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
?
Gospodice!
अल सल व ड Name
El SalvadorName
अल सल व ड
El Salvador
. अव वल
od R. Awala
. उस स न
od R. Thaania
Nazovite.
अल ecuador. kgm
algeria. kgm
अल france. kgm
france. kgm
अल ecuador. kgm
brazil. kgm
अल सल व ड world. kgm
El Salvadorworld. kgm
अल स guatemala. kgm
ncamerica. kgm
अल व च guatemala. kgm
guatemala. kgm
अल इस honduras. kgm
italy. kgm
अल व न panama. kgm
Slovenijapanama. kgm
अल colombia. kgm
Ciparasia. kgm
अल हstar name
Al Dhanabstar name
अल इथन
Yaum al Ithnain
अल दलथ
Yau al Thulatha
अलब य
Yaum al Arbi' a
अल
Yaum al Khamees
अल
Yaum al Jumma
अल सब त
Yaum al Sabt
यहत , यहत ग श , ग श ल व प त
(6 28) sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
ड प स प स इ ट ल स ह पत चलत ह पहल स त न त द श न जह ज स ख य पहल आ बल 10 ग न ह
Informacije iz dubokog svemira ukazuju da se neprijateljskih plovila postrojilo deset puta više nego za vrijeme prve invazije.
तब उस द खन ल य वह आग द ड ग ल प ड प चढ गय , वह उस ग स ज न व ल थ
Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći.
प त , ग श एल एज
Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer.
अल अहदof Farvardin short
Yaum al Ahadof Farvardin short
ल व प त ग श , ह त औ
(6 1) Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
ग श प त शब एल ख य थ
Geršomovi sinovi poglavar Šebuel.
'67 न ल अल न , सह , स ल?
Plavi El Camino, '67, je li tako, Sal?
अल सह , आप ह ध य न गय .
Zašto misliš da je ovdje? Ne igrajte se sa mnom, generale.
जब य शल पह च , त ल स य औ त औ च न उन स आनन द स थ ल , औ उन ह न बत य श व न उन स थ ह ए थ
Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovjediše što sve Bog učini po njima.