"क ब र म ट प पण य " के अनुवाद क्रोएशियाई भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-क्रोएशियाई

पण - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

B
1. 65
8. 3
North, the direction
Z
ल त न व स त
Latin Extended B
Pivo.
श ज ल, स द ,
(10 22) Mešezabel, Sadok, Jadua,
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
?
Gospodice!
. अव वल
od R. Awala
. उस स न
od R. Thaania
Nazovite.
हत , हत ग श , ग श ल व
(6 28) sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
Dodaj broj linije svaku
ग ल न स ल अ च ल न chile. kgm
chile. kgm
, , ह ह ?
Što ima, faco?
. ठ ह , त ,
Pa, tko je, onda...
, ग श एल एज
Mojsijevi su sinovi Geršom i Eliezer.
ल व ग श , ह त औ
(6 1) Levijevi su sinovi bili Geršom, Kehat i Merari.
ग श एल
Geršomovi sinovi poglavar Šebuel.
अध ज न त ह . .. ?
TREBA MI JOŠ INFORMACIJA.
ह श द ह न ई ज़ त नह ह ...
Nemaš se čega sramiti. Ničeg!
द स न त न औ न त न स उत न न ह आ
Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jaduu.
चल द
i da je Jakov poslušao svoga oca i svoju majku te otišao u Padan Aram,
एनव ड च त स थ ओ नज एल डव त व अन
Optimizirano hardversko ubrzanje OpenGL a s nvidia grafičkim karticama
अ त अ त षस न न ह न श च च च ह वश ष ठ उ द ह
Međunarodna flota je odlučila da su najpametnija djeca svijeta najveća nada planete.
हदद , व स स ल उस स थ न ज ह आ
Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.
ग श थ , अ थ त ल न औ
(6 2) Evo imena Geršomovih sinova Libni i Šimej.
न अ गणन ष द त लन गलत ह ग
Izračunao sam putanju prema nadolezećim asteroidima.
उसन स ज तत ह ... ...इस लए स न ल ग
Rekao je da sam varao, da sam zato ispao iz programa.
न त न न द ऊद स व च न ध , वह उस त थ
I Jonatan sklopi savez s Davidom jer ga je ljubio kao samoga sebe.
त त अन स वग न व सस थ न स उन थन औ ग ड ग ड ह स नन औ उन न ,
usliši s neba, gdje prebivaš, njihovu molbu i njihove prošnje,
स आन श च त श व न द स उस शन द आश ष द
Bog se opet objavi Jakovu kad je stigao iz Padan Arama, te ga blagoslovi.
न न न त एल वह अ ह ल न
Odmah se zaputi u Padan Aram, u dom Betuela, oca svoje majke, pa odande sebi uzmi ženu, od kćeri Labana, brata svoje majke.
अह ह न अन उस नई च ल ल , औ उस फ ड द ए
Ahija uze novi plašt koji je imao na sebi i razdrije ga na dvanaest komada.
थ त नह स व श स ग श , ईत व श स द न ल, द ऊद व श स हत त स
Od Pinhasovih sinova Geršom od Itamarovih sinova Daniel od Davidovih sinova Hatuš,
उत , त उन ह न एल आग, औ उस छल ख ह ई, औ द ख
Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh.
स इ ल स ह त चलत ह हल स त न त द श न जह ज स ख हल आ ल 10 ग न ह
Informacije iz dubokog svemira ukazuju da se neprijateljskih plovila postrojilo deset puta više nego za vrijeme prve invazije.
उस द खन वह आग द ड ग ल चढ ग , वह उस ग स ज न व ल थ
Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći.
उस न भ तव ल आ गन गढ ह ए त थ त न , औ त द वद लग
Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.
स ख च दद त नह ह तन अच छ ह ल झ स , स
Ti izvučeš moju stolicu i pomogneš mi da sjednem I ne znaš kako je to lijepo Ali ja znam
उस त न त थ ह , औ त नई ल ह औ इन ल गत जभवन स द ज ए
Tri reda neka budu od velikog kamenja, a jedan od drveta. Trošak će se podmiriti iz kraljevskog dvora.
इसह न च ल स व , ज व स , अ त एल , औ ह न भ , ह ल
Izaku je bilo četrdeset godina kad se oženio Rebekom, kćerkom Aramejca Betuela iz Padan Arama, a sestrom Aramejca Labana.