"न र णय करन " के अनुवाद क्रोएशियाई भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : न र आणय करन ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

. अव वल
R. Awal
. उस स
R. Thaani
क म ?
Gospodice!
. अव वल क
od R. Awala
. उस स
od R. Thaania
प क
Nazovite.
, ,
Ne, ne, ne.
, , !
Ne, ne, ne!
, ,
Ne, ne. Isključi ovo.
,
Ne.
,
Ne, ne.
अप अह य ह अप उस ई च क ल ल य , औ उस फ ड कह ट कड क द ए
Ahija uze novi plašt koji je imao na sebi i razdrije ga na dvanaest komada.
ब जल , ग स, स फ प , क यल , वह.
Bez struje, gasa, vode za piće bez uglja, bez saobraćaja.
जब क उत , त उ क एल क आग, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh.
क य क म श चय ज त ह , क म त य , ज व, स व गद त, त ए , तम , भव ष य, स म थ, ऊ च ई,
Uvjeren sam doista ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile,
य श स कह म त म स यह प छत ह क सब त क द क य उच त ह , भल क य ब ण क बच श क ?
A Isus im reče Pitam ja vas je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo? Život spasiti ili upropastiti?
प स म श क
Nema love, nema cove.
.
Ne.
उस म त य ह , यह द , खत , खत ह त, ज गल , स क त , द स औ स वत त क वल मस ह सब क छ औ सब म ह
Tu više nema Grk Židov, obrezanje neobrezanje, barbar skit, rob slobodnjak, nego sve i u svima Krist.
, ल भ , प यक कड , ग ल द व ल , व ल पम श व ज य क व स ह ग
ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega.
क य त म ह ज त , क अ य य ल ग पम श व ज य क व ह ग ? ध ख ख ओ, व श य ग म , म त त प जक, स त ग म , ल च च , षग म
Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici,
उस भ तव ल आ ग क घ क गढ ह ए पत थ क त , औ एक पत द वद क कड य लग क
Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.
उस उसस कह , म ग क ल य क छ त ल ठ , झ ल , ट , पय औ द द क
I reče im Ništa ne uzimajte na put ni štapa, ni torbe, ni kruha, ni srebra! I da niste imali više od dvije haljine!
इसल य बट आ, झ ल , ज त ल औ ग म क स क मस क
Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte.
अब क ई यह द ह औ क ई द स, स वत त क ई , क य क त म सब मस ह य श म एक ह
Nema više Židov Grk! Nema više rob slobodnjak! Nema više muško žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!
उस म त पत थ क ह , औ एक पई लकड क ह औक ल गत जभव म स द ज ए
Tri reda neka budu od velikog kamenja, a jedan od drveta. Trošak će se podmiriti iz kraljevskog dvora.
ऐडव क ट, ?
Ostavlja mrlje.
आओ .
Hajde!
त .
Koju ćeš odabrati?
?
Koja si ti ružna mrcina, znaš?
?
Zar ne?
आओ !
Hajde!
?
Zar nije?
?
Nije li?
पश औ ह म व ह ल त!
Stvari ni ljudske ni životinjske!
पश त औ ह म व?
Ni ljudske ni životinjske?
उस एल य ह क च उठ ई ज उस प स ग थ , औ वह ल ट गय , औ क त खड ह आ
I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana.
त क ई य य ह त ह , , औ भ त क व ल ,
on nema vođe, nadzornika, ni nadstojnika,
अप पट क म त स , औ प , औ त ब
Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi sebi u pojase,
त यद क ई , त
Tko to ne prizna, ne priznaje se.
त यह औ ह वह ह .
Nema toga ni tu ni tamo.
पह व ल ज म घ मत थ , म झ म ल , उ म झ म घ यल क य शह ह क पह म झ स छ
Sretoše me čuvari koji grad obilaze, tukli su me, ranili i plašt mi uzeli čuvari zidina.
ह पम श व ह ह ईश व च प ह, औ श त ह!
Pjesma. Psalam. Asafov. (83 2) Ne šuti, Jahve, ne budi nijem i nemoj mirovati, Bože!
वह त तक द ख सक , औ ख य औ प य
Tri dana nije vidio, nije jeo ni pio.
क छ छ प ह , ज प गट ह औ क छ ग प त ह , ज ज ज ए, औगट
Ta ništa nije tajno što se neće očitovati ništa skriveno što se neće saznati i na vidjelo doći.