"स ब ध त ह " के अनुवाद क्रोएशियाई भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

B
आ... !
Upomoć!
न व
Latin Extended B
ग न शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
न, र क न, न,
sinova Barkošovih, sinova Sisrinih, sinova Tamahovih,
और र आ क प र , र और मल क एल और य क प
Berijini sinovi Heber i Malkiel on je bio Birzajitov otac.
फ रल प प और ल म थ म और म ल ल न व ल म , लफ क प र य क और
Filip i Bartolomej Toma i Matej carinik Jakov Alfejev i Tadej
य न न न द ऊद व च , क य क वक अपन प र ण क र प य र कर
I Jonatan sklopi savez s Davidom jer ga je ljubio kao samoga sebe.
व य क , द म न अपन द पर घमणड न कर , न व र अपन व र पर, न अपन न पर घमणड कर
(9 22) Ovako govori Jahve Mudri neka se ne hvale mudrošću, ni junak neka se ne hvali hrabrošću, ni bogati neka se ne hvali bogatstvom.
और उ मर थ म र ओर ज व श व कर , क न म , क शक क प रभ व क उ क रर य क अन
i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove
य र रव र थ , और ज ल म न न जव न क द ख , क य पर श रम न उक य फ क घर न क क म पर म ख य ठर य
Taj Jeroboam bijaše valjan čovjek Salomon opazi kako se mladi čovjek prihvaća posla i postavi ga nad svom rabotom kuće Josipove.
म न अपन भ इय क इ म आज क द न क न छ ड , परन अपन परम श वर य व क आज ञ म न च क म न
Niste ostavili svoje braće unatoč dugom vojevanju do današnjega dana i vršili ste vjerno zapovijedi Jahve, Boga svojega.
र एक व यक प र न अ क र य क अ न र क य क क ई अ क र ऐ , ज परम श वर क ओर और ज अ क र , व परम श वर क ठर ए
Svaka duša neka se podlaže vlastima nad sobom. Jer nema vlasti doli od Boga koje postoje, od Boga su postavljene.
व क द न न कलकर अश श र य क छ वन म एक ल ख पच ज र प र ष क म र और भ र क ज ल ग व र उठ क य द ख क ल थ ल थ पड
Tad iziđe Anđeo Jahvin i pobi u asirskom taboru sto osamdeset i pet tisuća ljudi. Ujutru, kad je valjalo ustati, gle, bijahu ondje sve sami mrtvaci.