"ग र न इट" के अनुवाद चेक भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : ग र न इटा ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

एक म मल ड ब ब श म ल ह . इत ड ब ब . ठ क ह , क म मल ड ब ब क ब ह .
Jedno balení obsahuje b boxy a další obsahuje c boxů OK c krabic.
क स इट
KSayIt
. अव वल
R. Awal
. उस स
R. Thaani
. अव वल क
R. Awala
. उस स
R. Thaania
प क
Volejte.
यह क स इट पस द द ह ह .
Toto není záložka KSayIt.
क म ? वह क य थ ?
Co to je?
क स इट क ड ई क ल ए प ठ स व त फ टएण ड
KSayIt rozhraní hlasové syntézy prostředí KDE
अब हम ज़ क अ दह ह .
A teď vjíždíme do garáže.
क स इट ब ह ए ट ट य क त ड कब क फ इल क सम थ त ह कत ह .
KSayIt nepodporuje DocBook soubory s externími entitami.
अप अह य ह अप उस ई च क ल ल य , औ उस फ ड कह ट कड क द ए
Tedy ujav Achiáš roucho nové, kteréž měl na sobě, roztrhal je na dvanácte kusů.
जब क उत , त उ क एल क आ, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
A jakž vystoupili na břeh, uzřeli řeřavé uhlí a rybu svrchu položenou a chléb.
, ,
Ne, ne.
, ,
Ne, ne, ne.
, , ! ह !
Ne, ne, ne!
,
Ne, ne!
उस भ तव ल आ क घ ढ ह ए पत थ क त , औ एक पत द वद क कड य ल
Potom vystavěl síň prostřední ze tří řadů kamení tesaného, a jednoho řadu dříví cedrového hoblovaného.
ब जल , स, स फ प , क यल , वह.
Bez elektřiny, bez plynu, bez vody, bez uhlí, bez dopravy.
उस म त पत थ क ह , औ एक पई लकड क ह औक ल जभव म स द ज ए
Třmi řady z kamení velikého, a řad z dříví nového, náklad pak z domu královského bude dáván.
, , इस ब द क
Ne, ne, vypni to!
क य क म श चय ज त ह , क म त य , ज व, स व द त, त ए , तम , भव ष य, स म थ, ऊ च ई,
Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí,
उस एल य ह क च उठ ई ज उस प थ , औ वह ल ट य , औ क त खड ह आ
A zdvih plášť Eliášův, kterýž byl spadl s něho, navrátil se a stál na břehu Jordánském.
प स म श क
Žádná škvára, žádný posvícení.
पह व ल ज म घ मत थ , म झ म ल , उ म झ म घ यल क य शह ह क पह म झ स छ
Nalezše mne strážní, kteříž chodí po městě, zbili mne, ranili mne, vzali i rouchu mou se mne strážní zdí městských.
उस म त य ह , यह द , खत , खत ह त, ल , स क त , द स औ स वत त क वल मस ह सब क छ औ सब म ह
Kdežto není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, cizozemec a Scýta, služebník a svobodný ale všecko a ve všech Kristus.
.
Ne.
, ल भ , प यक कड , ल द व ल , व ल पम श व ज य क व स ह
Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.
क य त म ह ज त , क अ य य ल म श व ज य क व ? ध ख ख ओ, व श य म , म त त प जक, स त म , ल च च ,
Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci,
उस उसस कह , म क ल य क छ त ल ठ , झ ल , ट , पय औ द द क
A řekl jim Nic nebeřte na cestu, ani hůlky, ani mošny, ani chleba, ani peněz, ani po dvou sukních mívejte.
इसल य बट आ, झ ल , ज त ल औ म क स क मस क
Nenostež s sebou pytlíka, ani mošny, ani obuvi, a žádného na cestě nepozdravujte.
अब क ई यह द ह औ क ई द स, स वत त क ई , क य क त म सब मस ह य श म एक ह
Neníť ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy jedno jste v Kristu Ježíši.
वह स ख ए छ ड ,
Nic nenechá a nic nepustí
वह उसम ज ए
v něm potom nezemře ani nebude žít.
वह ज त ह औ य,
Neplodil a nebyl zplozen
ड औ ख़ श आइ
ani ochlazení, ani osvěžení nepřinášejícího.
वह ब क़ छ ड़ द
Nic nenechá a nic nepustí
वह म ज य
v něm potom nezemře ani nebude žít.
वह स ख ए छ ड ,
Neponechává ničeho, aniž ušetří
वह उसम ज ए
v něm pak nezemře, aniž bude žíti.
वह ज त ह औ य,
Nezplozoval, aniž zplozen byl
ड औ ख़ श आइ
ni chladném, ni příjemném.
वह ब क़ छ ड़ द
Neponechává ničeho, aniž ušetří
वह म ज य
v něm pak nezemře, aniž bude žíti.