"नम न ड ट " के अनुवाद चेक भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-चेक

नम - अनुवाद : नम - अनुवाद : नम - अनुवाद : नम - अनुवाद :
कीवर्ड : Medicína Vlhkém Nemocemi Ochrání Před

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

Baht
आकर षक और स व द ष शर र ह .
Tak, pěkně to navlhči, ať to můžeme strčit do tý pěkný kundičky.
अच छ ह . यह त मक इस ब कर म ब म र ह स बच य ग .
Medicína vás tu v tom vlhkém bunkru ochrání před nemocemi.
, ,
Ne, ne.
, ,
Ne, ne, ne.
, , ! ह !
Ne, ne, ne!
,
Ne, ne!
ब जल , ग स, स फ प , क यल , पर वह.
Bez elektřiny, bez plynu, bez vody, bez uhlí, bez dopravy.
, , इस ब द कर
Ne, ne, vypni to!
क य क म श चय ज त ह , क म त य , ज व, स वर गद त, प रध त ए , वर तम , भव ष य, स मर थ, ऊ च ई,
Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí,
प स म श क
Žádná škvára, žádný posvícení.
उस म त य रह , यह द , खत , खत रह त, ज गल , स क त , द स और स वत त र क वल मस ह सब क छ और सब म ह
Kdežto není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, cizozemec a Scýta, služebník a svobodný ale všecko a ve všech Kristus.
.
Ne.
च र, ल भ , प यक क , ग ल द व ल , ध र कर व ल परम श वर क र ज य क व र स ह ग
Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.
क य त म ह ज त , क अ य य ल ग परम श वर क र ज य क व र स ह ग ? ध ख ख ओ, व श य ग म , म त त प जक, परस त र ग म , ल च च , प र षग म
Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci,
और उस उसस कह , म र ग क ल य क छ त ल ठ , झ ल , , र पय और द द क रत
A řekl jim Nic nebeřte na cestu, ani hůlky, ani mošny, ani chleba, ani peněz, ani po dvou sukních mívejte.
इसल य आ, झ ल , ज त ल और म र ग म क स क स क र कर
Nenostež s sebou pytlíka, ani mošny, ani obuvi, a žádného na cestě nepozdravujte.
अब क ई यह द रह और क ई द स, स वत त र क ई र, र क य क त म सब मस ह य श म एक ह
Neníť ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy jedno jste v Kristu Ježíši.
वह तरस ख एग और ग ,
Nic nenechá a nic nepustí
फ र वह उसम मर ग ज एग
v něm potom nezemře ani nebude žít.
वह ज त ह और य,
Neplodil a nebyl zplozen
और ख़ श आइ
ani ochlazení, ani osvěžení nepřinášejícího.
वह ब क़ रख ग छ ड़ द ग
Nic nenechá a nic nepustí
फ र वह मर ग ह ज य ग
v něm potom nezemře ani nebude žít.
वह तरस ख एग और ग ,
Neponechává ničeho, aniž ušetří
फ र वह उसम मर ग ज एग
v něm pak nezemře, aniž bude žíti.
वह ज त ह और य,
Nezplozoval, aniž zplozen byl
और ख़ श आइ
ni chladném, ni příjemném.
वह ब क़ रख ग छ ड़ द ग
Neponechává ničeho, aniž ušetří
फ र वह मर ग ह ज य ग
v něm pak nezemře, aniž bude žíti.
पश और ह म व ह ल त!
Nejsou to ani lidi, ani zvířata!
पश त और ह म व?
Ani lidi, ani zvířata?
व क , ?
Avokádo, říkáte?
?
co?
?
Že ano?
?
Je to tak?
?
Že jo?
आओ !
No tak!
?
Ne?
त क ई य य ह त ह , प रध , और प रभ त कर व ल ,
Kterýž nemaje vůdce, ani správce, ani pána,
अप क म त स , और र प , और त ब रख
Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte,
प ष कर और भ ख म
z něhož se netloustne a jímž hlad nelze utišit.
प ष कर और भ ख म
jež nevykrmí (je) aniž ukojí (jich) hlad.
पर त यद क ई , त
Pakli kdo neví, nevěz.
त यह और ह वह ह .
To tě nemusí zajímat.