"बढ न स न" के अनुवाद चेक भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : बढ़ न स न ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

C
आग बढ त म आश चर यचक त रह ज ओग
Tak poď uvidíš jak chrlím elektřinu roztrhnu ti sako a dám si ho na svůj dlouhej list vynálezů zatímco jsi kopal stoky a pálil mosty Já jsem vynalézal jednu věc za druhou a bohatnul tak zalez a jdi zachraňovat svoje holuby Jsi jen trouba co pořád trpí úzkostmi vždyť ani nevíš co je to sex tak víš co, jdi do prdele
ढ ढ
Prohledat C
र ग
Barva C
व ड द ख ए
Zobrazit okno C
ह र त ग ब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह च
Čas přístupu před
, ,
Ne, ne.
, ,
Ne, ne, ne.
ल इ
Vybrat řádky z C
भ जगह
Všude zvolit C
अ व . ओवरव य
Přehled A proti C
ब व . ओवरव य
Přehled B proti C
, , ! ह !
Ne, ne, ne!
,
Ne, ne!
ब जल , , फ प , क यल , पर वह.
Bez elektřiny, bez plynu, bez vody, bez uhlí, bez dopravy.
, , ब द कर
Ne, ne, vypni to!
क य क म श चय ज त ह , क म त य , ज व, वर गद त, प रध त ए , वर तम , भव ष य, मर थ, ऊ च ई,
Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí,
म श क
Žádná škvára, žádný posvícení.
ल ड क य ज रह ह
Načítám C
त य रह , यह द , खत , खत रह त, ज गल , क त , और वत त र क वल मब क छ और ब म ह
Kdežto není Řek a Žid, obřízka a neobřízka, cizozemec a Scýta, služebník a svobodný ale všecko a ve všech Kristus.
.
Ne.
च र, ल भ , प यक कड , ग ल द व ल , ध र कर व ल परम श वर क र ज य क व र ह ग
Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví království Božího nedůjdou.
क य त म ह ज त , क अ य य ल ग परम श वर क र ज य क व र ह ग ? ध ख ख ओ, व श य ग म , म त त प जक, पर त र ग म , ल च च , प र षग म
Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci,
ड र क ट र क पढ ज रह ह
Načítání adresáře C
और उ कह , म र ग क ल य क छ त ल ठ , झ ल , र ट , र पय और द द क रत
A řekl jim Nic nebeřte na cestu, ani hůlky, ani mošny, ani chleba, ani peněz, ani po dvou sukních mívejte.
ल य बट आ, झ ल , ज त ल और म र ग म क क र कर
Nenostež s sebou pytlíka, ani mošny, ani obuvi, a žádného na cestě nepozdravujte.
अब क ई यह द रह और क ई द , वत त र क ई र, र क य क त म ब म ह य श म एक ह
Neníť ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy jedno jste v Kristu Ježíši.
भ व त ओ क ल ए क चय कर
Zvolit C pro všechny položky
वह तर ख एग और छ ड ग ,
Nic nenechá a nic nepustí
फ र वह उ मर ग ज एग
v něm potom nezemře ani nebude žít.
वह ज त ह और य,
Neplodil a nebyl zplozen
ड और ख़ श आइ
ani ochlazení, ani osvěžení nepřinášejícího.
वह ब क़ रख ग छ ड़ द ग
Nic nenechá a nic nepustí
फ र वह मर ग ह ज य ग
v něm potom nezemře ani nebude žít.
वह तर ख एग और छ ड ग ,
Neponechává ničeho, aniž ušetří
फ र वह उ मर ग ज एग
v něm pak nezemře, aniž bude žíti.
वह ज त ह और य,
Nezplozoval, aniž zplozen byl
ड और ख़ श आइ
ni chladném, ni příjemném.
वह ब क़ रख ग छ ड़ द ग
Neponechává ničeho, aniž ušetří
फ र वह मर ग ह ज य ग
v něm pak nezemře, aniž bude žíti.
पश और ह म व ह ल त!
Nejsou to ani lidi, ani zvířata!
पश त और ह म व?
Ani lidi, ani zvířata?
ऐडव क ट, ?
Avokádo, říkáte?
?
co?