"अध क मह न" के अनुवाद डच भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ब यर
Bier.
प रत य प र ट
Regelnummering toevoegen op iedere
मम. ठ ह , त ,
Maar wie...
म और अध जर रत ह . .. ?
Ik heb meer info nodig.
व ड य च त र द र ड स थ ओप ज एल ह र डव यर त वरण
Geoptimaliseerde OpenGL hardwareversnelling voor grafische kaarten van nvidia
अप रब त ब, ज छ त म ह र ओर प र (वह यस) ह ई, पढ ह ज उ ब ल बदल व ल ह और त म उसस हट शरण ल जगह प ओग
Lees wat u werd geopenbaard in het boek van uwen Heer, zonder het denkbeeld te hebben, daarin eenige verandering te kunnen brengen niemand heeft de macht zijne woorden te veranderen, en gij zult niemand vinden tot wien gij uwe toevlucht buiten hem kunt nemen, indien gij daarnaar mocht trachten.
अप रब त ब, ज छ त म ह र ओर प र (वह यस) ह ई, पढ ह ज उ ब ल बदल व ल ह और त म उसस हट शरण ल जगह प ओग
En lees voor wat Ik jou van het boek van jouw Heer heb geopenbaard. Er is niemand die Zijn woorden kan veranderen en buiten Hem zul jij geen schuilplaats vinden.
अप रब त ब, ज छ त म ह र ओर प र (वह यस) ह ई, पढ ह ज उ ब ल बदल व ल ह और त म उसस हट शरण ल जगह प ओग
En draag voor van wat aan jou geopenbaard is van het Boek van jouw Heer. Niemand kan Zijn Woorden veranderen en jij zult naast Hem nooit een schuilplaats vinden.
म आप यव द द आप द ख ल ए य थ य त म मतलब ह ? म झ ध यव द द ?
Ik weet niet hoe lang ik heb... maar ik moest je zien, je bedanken.
तब उस द ख ल य वह आग द ड र ए ग लर प ड पर चढ गय , वह उस म र ग स ज व ल थ
Daarom liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem toch te kunnen zien.
, , चल भ
Nee, kom op nou.
ब जल , ग स, स फ प , यल , पर वह.
Geen stroom, gas, drinkwater, geen kolen, geen verkeer.
, , इस ब द
Zet dit uit.
श चय ज त ह , म त य , ज व, स वर गद त, प रध त ए , वर तम , भव ष य, स मर थ, ऊ च ई,
Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan.
उस म त य रह , यह द , खत , खत रह त, ज गल , त , द स और स वत त र वल मस ह सब छ और सब म ह
In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, Die alles in allen is.
, प ल ज , म स ब ल ओ
Nee, zeg maar gewoon Max.
.
Nee.
च र, ल भ , प य ड , ग ल द व ल , ध र व ल परम श वर र ज य व र स ह ग
Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.
य त म ह ज त , य य ल ग परम श वर र ज य व र स ह ग ? ध ख ख ओ, व श य ग म , म त त प ज, परस त र ग म , ल च च , प र षग म
Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God?
, ऐस र , म स ज़ ब र उ
Doet u dat nou niet, Mrs Brown.
और उस उसस ह , म र ग ल य त ल ठ , झ ल , र ट , र पय और द द रत
Maar jullie mogen niets meenemen voor onderweg , zei Hij. Geen wandelstok, geen tas, geen eten, geen geld, zelfs geen extra mantel.
4 म स 2 बर बर ह 1 2 . इसल ए य यह 1 म स 1 ह ,और द . यह 1 और 1 2 ह ज हम पहल प य ह .
2 uit 4 is hetzelfde als 1 2, dus dit hier is 1 uit 1 en 1 uit 2 Dus 1 en 1 2, anderhalf, precies wat we net ook kregen.
इसल य बट आ, झ ल , ज त ल और म र ग म मस
Neem geen geld mee, geen tas en zelfs geen extra schoenen. Ga recht op je doel af.
अब ई यह द रह और ई द स, स वत त र र, त म सब मस ह य श म ए
Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw want in Christus Jezus zijn wij één geworden.
वह तरस ख एग और छ ड ग ,
Zij laat geen ding onverteerd, noch laat eenige zaak ontsnappen.
फ र वह उसम मर ग ज एग
Waarin hij sterven noch leven zal.
वह ज त ह और य,
Hij baarde niet, en werd niet gebaard.
वह तरस ख एग और छ ड ग ,
Zij laat niets over en zij laat niets achter.
फ र वह उसम मर ग ज एग
Hij zal daarin dan niet sterven en niet leven.
वह ज त ह और य,
Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt
वह तरस ख एग और छ ड ग ,
Zij (de Hel) laat niet achter en zij laat niet met rust.
फ र वह उसम मर ग ज एग
Hij zal dan daarin niet sterven en niet leven.
वह ज त ह और य,
Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt.
ड और ख़ श आइ
Die noch koel, noch aangenaam zal wezen.
वह ब क़ रख ग छ ड़ द ग
Zij laat geen ding onverteerd, noch laat eenige zaak ontsnappen.
फ र वह मर ग ह ज य ग
Waarin hij sterven noch leven zal.
ड और ख़ श आइ
die niet koud is noch weldadig.
वह ब क़ रख ग छ ड़ द ग
Zij laat niets over en zij laat niets achter.
फ र वह मर ग ह ज य ग
Hij zal daarin dan niet sterven en niet leven.
ड और ख़ श आइ
Niet koel en niet weldadig.
वह ब क़ रख ग छ ड़ द ग
Zij (de Hel) laat niet achter en zij laat niet met rust.
फ र वह मर ग ह ज य ग
Hij zal dan daarin niet sterven en niet leven.
पश और ह म व ह ल त!
Dingen die noch dier noch mens zijn.
पश त और ह म व?
Noch dier, noch mens ?
ऐडव ट, ?
Advocaat?