"तत क ल र क र ड ग" के अनुवाद डच भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ब य
Bier.
. अव व
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
. अव व
van R. Awal
. उस स न
van R. Thaani
! ?
Zeg, juffrouw.
त य
Regelnummering toevoegen op iedere
मम. ठ ह , त ,
Maar wie...
त म वह ज ओ प
Ga je gang, bel ze.
म औ अध ज न त ह . .. ?
Ik heb meer info nodig.
एनव य च त स थ ओप नज ए व य त व अन
Geoptimaliseerde OpenGL hardwareversnelling voor grafische kaarten van nvidia
अप अह य ह न अपन उस नई च य , औ उस फ ह ट द ए
scheurde Ahia zijn nieuwe mantel in twaalf stukken
' अ italyprovince. kgm
L'Aquilaitalyprovince.kgm
' अ japan. kgm
Luluazaire2006.kgm
जब उत , त उन ह न , औ उस मछ ख ह ई, औ ट द ख
Toen zij aan wal stapten, zagen ze vis en brood op een houtskoolvuurtje.
न म आप धन यव द द न आप द खन य थ य त म मतब ह ? म झ धन यव द द ?
Ik weet niet hoe lang ik heb... maar ik moest je zien, je bedanken.
... ट य स ?
Hoe zijn jullie banden geklapt?
... ' त म ह म .
dan vermoord ik je.
म ट Icelandair.
Het spijt me, maar morgenvroeg zet ik je op een vlucht naar Ottawa.
सह वह ह ज ए .
We moeten ergens schuilen. Kom op, Sean. Nu!
तब उस द खन य वह आ चढ य , वह उस म स ज न व
Daarom liep hij hard vooruit en klom in een wilde vijgeboom om Hem toch te kunnen zien.
उस न भ त ढ ह ए पत थ त न , औत द वद बन य
De muur van de binnenste voorhof bestond uit drie rijen uitgehouwen stenen en één rij cederhouten stammen.
उस म त न पत थ ह , औत नई ह औ इन जभवन म स द ज ए
De fundamenten moeten bestaan uit drie lagen steenblokken met één laag hout er bovenop. Alle gemaakte onkosten zullen worden vergoed uit de koninklijke schatkist.
हन न सह वह ह ज ए .
Ik ben er zo.
उस न ए य ह उठ ई ज उस प थ , औ वह य , औदन ह आ
Daarna raapte hij Elia's mantel op, ging terug naar de oever van de Jordaan en sloeg met de mantel op het water. Waar is de HERE, de God van Elia? riep hij luid. Toen week het water uiteen en Elisa liep naar de overkant.
पह ज न म घ मत थ , म झ म , उन ह न म झ म घ य य शहपन ह पह ओ न म म झ स छ न
Ik kwam de mannen tegen, die 's nachts de wacht houden over de stad. Zij sloegen en mishandelden mij. Zij rukten mij mijn sluier af.
स तव ब य द त ह .
Le's herinneren aan de Zevende Vloot.
4 म स 2 ब ह 1 2 . इस ए य यह 1 म स 1 ह ,औ द . यह 1 औ 1 2 ह ज हमन पह प य ह .
2 uit 4 is hetzelfde als 1 2, dus dit hier is 1 uit 1 en 1 uit 2 Dus 1 en 1 2, anderhalf, precies wat we net ook kregen.
अपन त ब, ज छ त म ह शन (वह यस) ह ई, पढ ई नह ज उन बदन व ह औ न त म उसस हट ह प ओ
Lees wat u werd geopenbaard in het boek van uwen Heer, zonder het denkbeeld te hebben, daarin eenige verandering te kunnen brengen niemand heeft de macht zijne woorden te veranderen, en gij zult niemand vinden tot wien gij uwe toevlucht buiten hem kunt nemen, indien gij daarnaar mocht trachten.
अपन त ब, ज छ त म ह शन (वह यस) ह ई, पढ ई नह ज उन बदन व ह औ न त म उसस हट ह प ओ
En lees voor wat Ik jou van het boek van jouw Heer heb geopenbaard. Er is niemand die Zijn woorden kan veranderen en buiten Hem zul jij geen schuilplaats vinden.
अपन त ब, ज छ त म ह शन (वह यस) ह ई, पढ ई नह ज उन बदन व ह औ न त म उसस हट ह प ओ
En draag voor van wat aan jou geopenbaard is van het Boek van jouw Heer. Niemand kan Zijn Woorden veranderen en jij zult naast Hem nooit een schuilplaats vinden.
तब ए य ह न अपन च ए ठ , औ , तब वह इध उध द भ य औ व द न स थ ह स थ उत
Toen vouwde Elia zijn mantel op en sloeg daarmee op het water. De rivier spleet in tweeën en zij liepen over het droge naar de overkant.
जब य म म पह च , त स य औ त औ च न उन स आनन द स थ म , औ उन ह न बत य म श व न उन स थ ह ए थ
Toen zij in Jeruzalem kwamen, werden zij door de christengemeente, de apostelen en de leiders, met open armen ontvangen. Paulus en Barnabas vertelden wat God met hen had gedaan.
उस न प छ , त न ह ? तब वह ब , म त त द स त ह त अपन द स अपन च ओढ द , त हम भ म छ न व ट म ब ह
Prijs de HERE voor een vrouw als jij , riep hij uit. Hiermee toon je nog meer liefde dan eerst. Natuurlijk had je liever een jonge man gehad, ook al was die misschien armer geweest. Maar je hebt je eigen verlangens opzij gezet, zodat je overleden man een erfgenaam zal hebben als je met mij trouwt.
उन ह द न म य ब म य म स न ह थ , ब स अह य ह नब , नई च ओढ ह ए म उस स म व ह द न म द न म थ
Toen Jerobeam op een dag Jeruzalem verliet, kwam de profeet Ahia uit Silo (die voor die gelegenheid een nieuwe mantel aan had) hem tegen en riep hem bij zich voor een gesprek. Toen de twee mannen daar alleen in het veld stonden,
ह न न सन त न, सन त न, सन त न,
Hanan, Giddel, Gahar,
यह स नत ह ए य ह न अपन म ह च स ढ प , औ ब ह द व ह आ फ शब द उस स न ई द य , ह ए य ह त यह म?
Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei Waarom bent u hier, Elia?
प स 48 ह . वह अपन प स 1 3 भ बचन च हत ह अपन य त ए उस तन बच न ह ? हम य स चन ह 48 1 3 य ह .
Sarah heeft 48 . Ze wil 1 3 van dit bedrag sparen voor een reis. Hoeveel dollars moet ze dan opzij zetten?
सन त न, द सन त न, सन त न,
Jaäla, Darkon, Giddel,
तब ब अज न ह , ज च त ओढ ह उस फ थ म भ जब उस न उस थ म भ तब उस न छ नप ए ज न प उस उठ द य फ वह न म च
Hoe is het gegaan? vroeg Naomi toen zij thuis kwam. Ruth gaf haar de gerst die zij had meegekregen en vertelde
, ह ह व स तव म ख द ह , हम व ह ह अब ज न haνe.
En waar hij mee bezig was toen hij verdween.
ट प म न औ उपण पट य प स ज ह स ब स उपण पट य बटन स ट इ स ट
Dit pictogram zal worden weergegeven in het menu en in de werkbalk.
म फ च हत ह , म आप छ ट स पह न म हम य जन बन ई ह .
Je moet wat eerder terug naar Canada dan gepland.