"न ज र जग र" के अनुवाद डच भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-डच

कीवर्ड : Publiek Gaan Kunnen

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

. अव वल
R. Awal
. उस स
R. Thaani
. अव वल क
van R. Awal
. उस स
van R. Thaani
! क म ?
Zeg, juffrouw.
त म वह ओ प क
Ga je gang, bel ze.
. अव वल
J. Awal
. उस स
J. Thaani
. अव वल क
van J. Awal
. उस स
van J. Thaani
आह ite?
Zeg niets over wat?
स बह म
's Ochtends opstaan
अप अह य ह अप उस ई च क ल ल य , औ उस फ ड कह ट कड क द ए
scheurde Ahia zijn nieuwe mantel in twaalf stukken
ब क उत , त उ क एल क आग, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
Toen zij aan wal stapten, zagen ze vis en brood op een houtskoolvuurtje.
उस भ तव ल आ ग क घ क गढ ह ए पत थ क त , औ एक पत द वद क कड य लग क
De muur van de binnenste voorhof bestond uit drie rijen uitgehouwen stenen en één rij cederhouten stammen.
अभ हम ग ज़ ह ह क सकत
We kunnen nu niet publiek gaan.
उस म त पत थ क ह , औ एक पई लकड क ह औक ल गत भव म स द
De fundamenten moeten bestaan uit drie lagen steenblokken met één laag hout er bovenop. Alle gemaakte onkosten zullen worden vergoed uit de koninklijke schatkist.
उस एल य ह क च उठ ई उस प स ग थ , औ वह ल ट गय , औ क त खड ह आ
Daarna raapte hij Elia's mantel op, ging terug naar de oever van de Jordaan en sloeg met de mantel op het water. Waar is de HERE, de God van Elia? riep hij luid. Toen week het water uiteen en Elisa liep naar de overkant.
पह व ल म घ मत थ , म झ म ल , उ म झ म घ यल क य शह ह क पह म झ स छ
Ik kwam de mannen tegen, die 's nachts de wacht houden over de stad. Zij sloegen en mishandelden mij. Zij rukten mij mijn sluier af.
तब एल य ह अप पकड क ए ठ ल , औ ल प , तब वह इध उध द भ ग ह गय औ व द स थल ह स थल प उत गए
Toen vouwde Elia zijn mantel op en sloeg daarmee op het water. De rivier spleet in tweeën en zij liepen over het droge naar de overkant.
उस प छ , त क ह ? तब वह ब ल , म त त द स त ह त अप द स क अप ओढ द , क य क त हम भ म छ ड व ल क ट म ब ह
Prijs de HERE voor een vrouw als jij , riep hij uit. Hiermee toon je nog meer liefde dan eerst. Natuurlijk had je liever een jonge man gehad, ook al was die misschien armer geweest. Maar je hebt je eigen verlangens opzij gezet, zodat je overleden man een erfgenaam zal hebben als je met mij trouwt.
ह द म य ब म य शल म स कलक ह थ , क श ल ब स अह य ह ब , ई च ओढ ह ए म ग प उस स म ल औ क वल व ह द म द म थ
Toen Jerobeam op een dag Jeruzalem verliet, kwam de profeet Ahia uit Silo (die voor die gelegenheid een nieuwe mantel aan had) hem tegen en riep hem bij zich voor een gesprek. Toen de twee mannen daar alleen in het veld stonden,
यह स त ह एल य ह अप म ह च स ढ प , औ ब ह ग फ क द व खड ह आ फ एक शब द उस स ई द य , क ह एल य ह त यह क य क म?
Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei Waarom bent u hier, Elia?
तब ब अ कह , त ओढ ह उस फ ल क थ म भ ल औ ब उस उस थ म भ तब उस प ए पक उसक उठ द य फ वह म चल गई
Hoe is het gegaan? vroeg Naomi toen zij thuis kwam. Ruth gaf haar de gerst die zij had meegekregen en vertelde
प य ल औ आफ त ब (ग) औ व श द ध प य स भ ह आ प त ल ए फ ह ह ग
Met bekers, kroezen en schalen met vloeienden wijn.
प य ल औ आफ त ब (ग) औ व श द ध प य स भ ह आ प त ल ए फ ह ह ग
met bekers en kruiken en een drinkbeker waarin een drank is uit een bron,
प य ल औ आफ त ब (ग) औ व श द ध प य स भ ह आ प त ल ए फ ह ह ग
Met bokalen en kannen en glazen, gevuld aan een stromende bron.
तब म मह द क प क अध पत य क प स क च ट ठय द स ग स पत औ सव भ भ
Toen ik bij de gouverneurs ten westen van de Eufraat kwam, overhandigde ik hun de brieven van de koning. De koning had bovendien legerofficieren en ruiters meegegeven om mij onderweg te beschermen!
, , चल भ
Nee, kom op nou.
ल , ग स, स फ प , क यल , वह.
Geen stroom, gas, drinkwater, geen kolen, geen verkeer.
, , इस ब द क
Zet dit uit.
क य क म श चय त ह , क म त य , , स व गद त, त ए , तम , भव ष य, स म थ, ऊ च ई,
Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan.
तब अबश ल म इस एल क समस त ग त म यह कह क ल य भ द ए भ , क स ग क शब द त म क स पड , तब कह , क अबश ल म ह ब ह आ !
Maar terwijl hij daar was, stuurde hij spionnen naar alle delen van Israël om de mensen aan te sporen tot een opstand tegen de koning. Zodra u de bazuinen hoort , luidde hun boodschap, zult u weten dat Absalom in Hebron tot koning is gekroond.
उस म त य ह , यह द , खत , खत ह त, गल , स क त , द स औ स वत त क वल मस ह सब क छ औ सब म ह
In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, Die alles in allen is.
, प ल , म क स ब ल ओ
Nee, zeg maar gewoon Max.
.
Nee.
, ल भ , प यक कड , ग ल द व ल , व ल पम श व य क व स ह ग
Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.
क य त म त , क अ य य ल ग पम श व य क व ह ग ? ध ख ख ओ, व श य ग म , म त त प क, स त ग म , ल च च , षग म
Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God?
, ऐस , म स ज़ ब
Doet u dat nou niet, Mrs Brown.
उस उसस कह , म ग क ल य क छ त ल ठ , झ ल , ट , पय औ द द क
Maar jullie mogen niets meenemen voor onderweg , zei Hij. Geen wandelstok, geen tas, geen eten, geen geld, zelfs geen extra mantel.
इसल य बट आ, झ ल , त ल औ ग म क स क मस क
Neem geen geld mee, geen tas en zelfs geen extra schoenen. Ga recht op je doel af.
अब क ई यह द ह औ क ई द स, स वत त क ई , क य क त म सब मस ह य श म एक ह
Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw want in Christus Jezus zijn wij één geworden.
वह स ख एग औ छ ड ग ,
Zij laat geen ding onverteerd, noch laat eenige zaak ontsnappen.
वह उसम एग
Waarin hij sterven noch leven zal.
वह त ह औ य,
Hij baarde niet, en werd niet gebaard.