"पर य प त" के अनुवाद डच भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-डच

पर - अनुवाद :
Op

पर - अनुवाद :
Op

पर - अनुवाद : पर - अनुवाद : पर - अनुवाद : पर - अनुवाद : पर - अनुवाद :
कीवर्ड : Daar Alleen Worden Zien

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

WNorth, the direction
W
मश जब ल, स द क,
Mesezabeël, Zadok, Jaddua,
म ग ल न स ल अ ट र ट क च ल न chile. kgm
Magallanes y la Antártica Chilenachile.kgm
ल इस अर , , क ह रह ह ?
Alles goed, hotshot?
ह व कह ह , ब ध द म न अन ब ध द घमणड न कर , न व र अन व र , धन अन धन घमणड कर
De HERE zegt Laat de wijze man niet pochen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom.
और क ब म क म नकर नर म क चल द
Jakob had naar hen geluisterd en was naar Paddan Aram vertrokken.
और बर आ क र , ह ब र और मल क एल और ह ब ज ह आ
De zonen van Beria waren Heber en Malkiël, de vader van Birzavith.
म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न म स थ ?
Begrijpt gij, dat de makkers van de spelonk en Al Rakim, een onzer teekens waren en een mirakel?
म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न म स थ ?
Of denk jij dan dat de mensen van de grot en ar Rakiem iets verbazingwekkends onder Onze tekenen waren?
म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न म स थ ?
Of denk jij (O Moehammad) dat de Bewoners van de Grot (al Kahf) en de Raqîm verbazingwekkend onder Onze Tekenen waren?
फ रल स और बर ल म थ म और महस ल ल न व ल म , हलफ क क ब और
Filippus en Bartholomeüs, Thomas en Mattheüs (de tolontvanger), Jakobus (de zoon van Alfeüs) en Thaddeüs,
न स वग न व सस थ न म स उनक र र थन और ग ड ग ड हट स नन और उनक न करन ,
luister dan naar hun bidden en smeken vanuit de hemel waar U woont en kom hen te hulp.
फ र क ब क नर म स आन क श च म श वर न द सर ब र उसक दर शन द कर आश ष द
Toen Jakob in Bethel aankwam, op zijn reis vanuit Paddan Aram, verscheen God opnieuw en zegende hem.
नर म म अन न न ब एल क घर ज कर वह अन म म ल ब न क एक ब ट क ब ह ल न
Ga liever naar Paddan Aram, naar het huis van je grootvader Bethuël en trouw met één van je nichten, de dochters van je oom Laban.
फ र वह स वह स व न क न क न ल क उरक उसक दक ख न क ओर ह च ग नगर मनश श क स व न बस ह वह ए र म क ठहर
Vanaf de bron van Tappuah volgde de grens van Manasse de noordelijke oever van de rivier Kana naar de Middellandse Zee. Verscheidene steden ten zuiden van de rivier behoorden aan Efraïm toe, ook al lagen zij in het gebied van Manasse.
और इसह क न च ल स वर ष क ह कर र बक क , ज नर म क व स , अर म ब एल क ब ट , और अर म ल ब न क बह न भ , ब ह ल
Isaäk was 40 jaar toen hij trouwde met Rebekka, de dochter van de Arameeër Bethuël uit Paddan Aram, de zuster van Laban.
और क ब ज नर म स आ थ , स कन न द श क शक म नगर क स क शल क ष म स ह चकर नगर क स म हन ड र खड क ए
Daarna kwamen zij veilig aan in Sichem, in Kanaän en sloegen hun kamp op buiten de stad.
म न अन भ इ क इस म म आज क द न क नह छ ड , म श वर ह व क आज ञ म न च कस स म न ह
Elke opdracht, die u van de HERE, uw God, kreeg, hebt u vervuld. U hebt uw broederstammen niet in de steek gelaten.
और ल आ क ल न ड ज ल थ अर थ ग द, और आश र क ब क र ह ए, ज उस स नर म म उ न न ह ए
De zonen van Zilpa, Lea's dienares Gad en Aser. Al deze zonen kreeg Jakob in Paddan Aram.
और इसह क न क ब क व द क , और वह नर म क अर म ब एल क उस र ल ब न क स चल , ज क ब और एस व क म र बक क भ ई थ
Zo stuurde Isaäk Jakob naar Paddan Aram om zijn oom Laban, de broer van zijn moeder en de zoon van de Arameeër Bethuël, te bezoeken.
न स वग न व सस थ न स स नकर क षम करन , और एक एक क मन क ज नकर उसक च ल क अन स र उस फल द न ( आदम क मन क ज नन व ल ह )
Dan zullen zij voor altijd diepe eerbied voor U koesteren en de wegen bewandelen die U hun wijst.
इ स ट ग र म , , टम बलर , फ सब क , ट व टर
Via Instagram, YouTube, Tumblr, Facebook en Twitter.
कभ ज़ , कभ कम , हम श एक द म
Soms iets hoger, soms iets lager, maar altijd dezelfde prijs.
कड , कड .
Ik kan me niet bevrijden.
और ब स .
Ik zal op je wachten.
वह , ह .
Kom op, man.
op
op de
...
Maar...
और वह म झ रख .
Maar zij ging maar door.
र क , ए ट न कड , कड .
Wacht even, Anton.
आओ. क न खड ह ज ओ. आओ.
Kom hier en gaat in de hoek staan.
और समझ म, और स ध रज, और ध रज भक
Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen.
आक श नक श ध मक ल बल लग ए ?
Namen van kometen tonen in de hemelkaart?
म र इश र , CASE. म र इश र .
Op mijn teken, CASE.
वह व श व स क कर ?
Waarom zou hij u vertrouwen?
Bij ontvangst
बह र गमन
Bij afsluiten
व ब
Op Internet
व ब
Op het web
ख लन
Bij openen
ह ल ड
In de wacht
ज ए
Ga naar
ब न द
Wijst naar