"बड गठब धन" के अनुवाद डच भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : बड़ गब धन ?

  शब्दकोश हिन्दी-डच

धन - अनुवाद : धन - अनुवाद : धन - अनुवाद : धन - अनुवाद : धन - अनुवाद :
कीवर्ड : Rijkdom Geld Geldtransacties Leen

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

मह न धन, शक त , व जय.
Immense rijkdom, macht, veroveringen.
धन और प रत ष ठ म र प स ह , वरन ठहरन व ल धन और धर म भ ह
Ik ga vergezeld met rijkdom en aanzien, duurzaam goed en gerechtigheid.
बह त ज य द धन ऋण च ह न
Het teken plus minus komt te vaak voor
उन धन हस त तरण कर रह ह .
Dat zijn geldtransacties.
और धन स उत कट प र म रखत ह
En gij bemint de rijkdommen op onbegrensde wijze. (Gij zult volstrekt niet zoo handelen).
और धन स उत कट प र म रखत ह
Jullie zijn volkomen verzot op bezit.
और धन स उत कट प र म रखत ह
En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde.
बड म त र म धन क व ल त ह .
Grote rijkdom trekt de kraaien aan.
घबर हट क स थ बह त रख ह ए धन स , यह व क भय क स थ थ ड ह धन उत तम ह ,
Weinig bezit met een eerbiedig ontzag voor de HERE is beter dan veel rijkdom en een onrustig geweten.
परन त एस व क धन क स ख जकर ल ट गय ह , उसक ग प त धन क स पत लग लग कर न क ल गय ह !
Alle verborgen schatten van Esau's nakomelingen zullen worden opgespoord en meegenomen.
इस क रण क वह धन और ब ट व ल ह
Zelfs indien hij rijkdommen en vele kinderen heeft.
और (धन) एकत र क य और स त कर रख
En die rijkdommen verzameld heeft, en deze gierig ophoopt.
इस क रण क वह धन और ब ट व ल ह
ook al heeft hij bezit en zonen.
और (धन) एकत र क य और स त कर रख
die bijeenbracht en oppotte.
इस क रण क वह धन और ब ट व ल ह
(Hij is ongelovig) omdat hij een bezitter van rijkdom en zonen is.
और (धन) एकत र क य और स त कर रख
Die (rijkdommen) verzamelde en achterhield.
म र शब द! , मरथ न कह क धन ह .
Mijn woord! Dat is rijkdom , zegt Martha.
क ई त धन बट रत , परन त उसक प स क छ नह रहत , और क ई धन उड द त , त भ उसक प स बह त रहत ह
Er zijn mensen die zich rijk voordoen, maar in werkelijkheid niets hebben anderen gedragen zich als armen, maar zijn in werkelijkheid rijk.
अपन सभ नए धन आप वजन न च ? ब हर न कल !
Ga je gebukt onder je nieuwe rijkdom?
यह प रत य ग त ह ज सम व ज त क धन म लत ह
Alleen de winnaar krijgt geld.
और स र धन क , और अपन भत ज ल त, और उसक धन क , और स त र य क , और सब बन ध ओ क , ल ट ल आय
Zo veroverde Abram alles terug de hele buit, zijn neef Lot en al Lots bezittingen, de vrouwen en de andere gevangenen. Abram geeft tiende aan Melchizédek
त न बड ब द ध स ल न द न क य ज स स त र धन बढ , और धन क क रण त र मन फ ल उठ ह
Ja, uw deskundigheid heeft u erg rijk, maar ook buitengewoon trots gemaakt.
म त म ह क ई प स उध र ल य ह आ धन नह ह .
Ik leen je geen geld meer.
उह ओह, क य म र धन क स थ चल रह ह ?
Bel dan weer naar kantoor. Ik wil je graag helpen. Bel ik je dan terug.
... स घ य धन प र प त करन क ल ए नव नतम व ल स ट र ट फर म
De nieuwste firma op Wall Street om federaal geld te ontvangen.
... स घ य धन प र प त करन क ल ए नव नतम व ल स ट र ट फर म
De nieuwste Wall Street firma om federaal geld ontvangen...
और न श चय ह वह धन क म ह म बड द ढ ह
En hij is ontembaar in zijne liefde voor het wereldsche goed.
और न श चय ह वह धन क म ह म बड द ढ ह
Het bezit heeft hij hevig lief.
और न श चय ह वह धन क म ह म बड द ढ ह
En voorwaar, hij heeft zeker een hevige liefde voor bezit.
क य क जह त र धन ह वह त र मन भ लग रह ग
Die zullen nooit vergaan en nooit worden gestolen. Als uw rijkdom in de hemel ligt, zal uw hart daar ook naar uitgaan.
क य क जह त म ह र धन ह , वह त म ह र मन भ लग रह ग
Want waar je schat is, daar zullen ook je hart en gedachten zijn.
त म ह र धन ब गड गय और त म ह र वस त र क क ड ख गए
Uw rijkdom is weggerot en uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten.
There'sa घर म त ड द य गय ह और धन ल ल य .
Er is een huis is ingebroken in en geld hebben.
ग द धन क एक नद इस जगह स बह रह ह .
Het levert heel wat op. Het zwarte geld stroomt binnen.
म भ उतन ह द ष ह उ ग इस क ल धन क ज तन आप .
Ik heb dat geld tenslotte weggesluisd.
व एक द श मन द व र हमल कर रह ह ... ज धन नह च हत ...
Ze worden aangevallen... door een vijand die de rijken pakt...
तब त इस द ख ग और त र म ख चमक ग , त र ह दय थरथर एग और आनन द स भर ज एग क य क सम द र क स र धन और अन यज त य क धन सम पत त झ क म ल ग
Uw ogen zullen glinsteren van vreugde, uw hart zal trillen van blijdschap, want kooplui uit de hele wereld zullen naar u toestromen en u de rijkdommen van vele landen brengen.
धर म क थ ड स म ल द ष ट क बह त स धन स उत तम ह
Het is beter met een eerlijk hart weinig te bezitten dan veel rijkdom te hebben en God niet te kennen.
उसक घर म धन सम पत त रहत ह और उसक धर म सद बन रह ग
De HERE voorziet hen van alles wat zij nodig hebben en rijkdom wordt hun deel. Zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand.
व अपन बह त स धन व अपन बड कम ई क क रण आनन द क य ह त ,
als mijn geluk berustte op rijkdom die ik met eigen handen heb verdiend
ज अपन सम पत त पर भर स रखत , और अपन धन क बह त यत पर फ लत ह ,
Waarom zou ik bang zijn als er dagen komen waarop het kwaad lijkt te overheersen? Als ik word belaagd door mijn vijanden die mij kwaad willen doen?
उसक दह न ह थ म द र घ य , और उसक ब ए ह थ म धन और मह म ह
Zij gaat gepaard met hoge ouderdom, rijkdom en aanzien.
अन ग रह करन व ल स त र प रत ष ठ नह ख त ह , और बल त क र ल ग धन क नह ख त
Een aantrekkelijke vrouw wordt door iedereeen gewaardeerd, zoals anderen hun rijkdom waarderen.
प र ण क छ ड त मन ष य क धन ह , परन त न र धन घ ड क क स नत भ नह
Het losgeld voor een welgestelde is zijn rijkdom een arme kent zo'n bedreiging niet.
ब द ध म न क धन उनक म क ट ठहरत ह , परन त म र ख क म ढ त न र म ढ त ह
Het sieraad van de verstandigen is hun rijkdom dwaasheid blijft de dwaasheid van de zotten.