"ब ह श व यक त " के अनुवाद डच भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

म झ लग क चल ! , !
Luister nog eens.
b
B
ठ क . , .
Hij heeft niks.
ढ ढ
Zoeken in B
र ग
Kleur voor B
द ख ए
Venster B tonen
क म ट ए
B verwijderen
Latijn uitgebreid B
यक ज धन गय
Den mensch die rijk is.
यक ज धन गय
Maar de zelfgenoegzame rijke
यक ज धन गय
Wat betreft degene die zich behoefteloos waant.
सभ जग च न
B overal kiezen
.
A vs B overzicht
. स ओ
B vs C overzicht
म सम म ल कर
Samenvoegen met B
क म ट ए
A B verwijderen
क म ट ए
A B verwijderen
ल ड क य ज र
B laden
अ क नक ल म कर
A naar B kopiëren
क नक ल अ म कर
B naar Akopiëren
म सम म ल कर
Samenvoegen met A B
म सम म ल कर
Samenvoegen met A B
ऐ ल ग ज क छ ज़म न म उस म स ल ल प क ज़ च ज़ ( क़ स ) ख ओ और न क क़दम क़दम न चल र ज़ र द मन
O menschen! geniet wat goed en geoorloofd is op aarde, en volgt niet de stappen van satan want hij is uw verklaarde vijand.
ऐ ल ग ज क छ ज़म न म उस म स ल ल प क ज़ च ज़ ( क़ स ) ख ओ और न क क़दम क़दम न चल र ज़ र द मन
Mensen, eet van wat er toegestaan en goed is op de aarde en volgt niet de voetstappen van de satan hij is een verklaarde vijand van jullie.
ऐ ल ग ज क छ ज़म न म उस म स ल ल प क ज़ च ज़ ( क़ स ) ख ओ और न क क़दम क़दम न चल र ज़ र द मन
O mensen, eet van wat op de aarde is het toegestane en het goede, en volgt niet in de voetstappen van de Satan. Voorwaar, hij is voor jullie een duidelijke vijand.
ड र क ट र क पढ ज र
Inlezen van map B
उनक सर र ख़ ल स प ल य ज एग
Men zal hun zuiveren (keurigen) wijn te drinken geven, die gezegeld zal zijn.
उनक सर र ख़ ल स प ल य ज एग
Hun wordt verzegelde edele wijn te drinken gegeven,
उनक सर र ख़ ल स प ल य ज एग
Hun wordt verzegeld drinken ingeschonken.
सभ ओ क ल ए क चयन कर
Voor alle items B kiezen
और य न क प र एल , , और क और र द न ल ग
De zonen van Javan waren Elisa, Tarsisa, de Kittieten en de Rodanieten.
और र आ क प र , र और मल क एल और य क प
De zonen van Beria waren Heber en Malkiël, de vader van Birzavith.
अपन पर च गय
De profeet fronst zijn voorhoofd en wendt zich af.
अपन पर च गय
Hij fronste en keerde zich af
अपन पर च गय
Hij (Moehammad) fronste en wendde zich af.
सभ सम ध न र परस पर र ध क ल ए च न
B voor alle onopgeloste conflicten kiezen
क य म समझ क ग फ और रक मम र अद भ न य म स थ ?
Begrijpt gij, dat de makkers van de spelonk en Al Rakim, een onzer teekens waren en een mirakel?
क य म समझ क ग फ और रक मम र अद भ न य म स थ ?
Of denk jij dan dat de mensen van de grot en ar Rakiem iets verbazingwekkends onder Onze tekenen waren?
क य म समझ क ग फ और रक मम र अद भ न य म स थ ?
Of denk jij (O Moehammad) dat de Bewoners van de Grot (al Kahf) en de Raqîm verbazingwekkend onder Onze Tekenen waren?
फ रल प प स और ल म थ म और मस ल ल न ल म , लफ क प र य क और
Filippus en Bartholomeüs, Thomas en Mattheüs (de tolontvanger), Jakobus (de zoon van Alfeüs) en Thaddeüs,
क य क सम द र पर र म क ज ज क स थ र ज भ क ज ज रख थ , ओर र ष पर क ज ज स न , च द , थ द , न दर और मय र ल आ
Koning Salomo's handelsvloot in Tarsis voer samen uit met de vloot van koning Hiram en eens in de drie jaar kwam een grote lading goud, zilver, ivoor, apen en pauwen in de Israëlitische havens aan.
क य क र म क ज ज य क स ग र ज क क ज न ल ज ज थ , और र ष क क ज ज स न , च न द , थ द , न दर और म र ल आ
Elke drie jaar stuurde de koning zijn schepen met bemanningen van koning Huram naar Tarsis om goud, zilver, ivoor, apen en pauwen te halen.
अभ !
Nu!
ग़रज़ फर क स सर सज द गए
En al de engelen baden Adam gezamenlijk aan.