"म नव ग र ड" के अनुवाद डच भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-डच

नव - अनुवाद :
Neo

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

नव
SpeedMineName
नव
Snelheidsmijn
1.65
8.3
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
. अव वल क
van R. Awal
. उस स न क
van R. Thaani
! क ?
Zeg, juffrouw.
व द य त शन औ नव स स ट, सब अच छ
Geleidingssysteem werkt.
वह ज ओ प क
Ga je gang, bel ze.
ल व क प त , कह त औ
Zoals hierboven aangegeven, waren Gersom, Kehath en Merari de zonen van Levi.
क प त शब एल ख य थ
Gersoms zonen stonden onder leiding van Sebuël
क प त क न य थ , अ थ त ल ब न औ
De zonen van Gersom waren Libni en Simeï.
ख लव नव लच छ द ज ल कबख त! स द स त स दबख त ज ल फ कन , हन ह स द 750,000,
Mijn prachtige vloer in mijn prachtige, sorry schat mooie 750.00 pond kostende met een hectare grond klote huis.
व च क क छ Exeunt. दय प ण द ष ट ! औ ज ल यट ख न बह ह ह , , औ नव त,, यह ए क उ ट झ ठ
Go, sommigen van jullie, whoe'er u bevestigen. Exeunt een aantal van de Watch. Zielig gezicht!
अप अह य ह न अपन उस नई च क ल ल य , औ उस फ ह ट क द ए
scheurde Ahia zijn nieuwe mantel in twaalf stukken
जब क न उत , त उन ह न क एल क आ, औ उस छल ख ह ई, औ ट द ख
Toen zij aan wal stapten, zagen ze vis en brood op een houtskoolvuurtje.
थ त प नह स क व श , ईत क व श स द न य ल, द ऊद क व श स हत त स
Van de familie Pinehas Gersom van de familie Ithamar Daniël van de familie David Hattus,
ह य भ य द ह क उन सब क व स त (आख़ ) व यद बस जहन न ह ज सक स त दव ज ह
De hel is zekerlijk voor hen allen bestemd.
ह य भ य द ह क उन सब क व स त (आख़ ) व यद बस जहन न ह ज सक स त दव ज ह
En de hel is de plaats die voor hen allen tezamen is aangewezen.
ह य भ य द ह क उन सब क व स त (आख़ ) व यद बस जहन न ह ज सक स त दव ज ह
En voorwaar, de Het is aan hen allen zeker toegezegd.
उस न भ तव ल आ न क घ ढ ह ए पत थ क त न , औ एक पत द वद क क य ल बन य
De muur van de binnenste voorhof bestond uit drie rijen uitgehouwen stenen en één rij cederhouten stammen.
उस त न पत थ क ह , औ एक पत नई लक क ह औ इनक ल जभवन स द ज ए
De fundamenten moeten bestaan uit drie lagen steenblokken met één laag hout er bovenop. Alle gemaakte onkosten zullen worden vergoed uit de koninklijke schatkist.
स ख च ब ह दद ह पत नह ह क क तन अच छ ह ल क न झ स आय , स आय
je schuift mijn stoel naar achteren en helpt me weer aan te schuiven en je weet niet hoe aardig dat is maar ik wel
उस न एल य ह क च उठ ई ज उस प थ , औ वह ल ट य , औदन क त ह आ
Daarna raapte hij Elia's mantel op, ging terug naar de oever van de Jordaan en sloeg met de mantel op het water. Waar is de HERE, de God van Elia? riep hij luid. Toen week het water uiteen en Elisa liep naar de overkant.
क छ ल ऐस भ ह ज बग़ ज न ख द क ब (ख व ह ख व ह) झड़त ह औकश श त न क प छ ह ल त ह
Er is een man die, zonder kennis, twist nopens God, en iederen oproerigen duivel volgt.
क छ ल ऐस भ ह ज बग़ ज न ख द क ब (ख व ह ख व ह) झड़त ह औकश श त न क प छ ह ल त ह
En er zijn mensen die zonder kennis over God twisten en die elke opstandige satan navolgen.
क छ ल ऐस भ ह ज बग़ ज न ख द क ब (ख व ह ख व ह) झड़त ह औकश श त न क प छ ह ल त ह
Er zijn er onder de mensen, die over Allah redetwisten, zonder kennis, en zij volgen elke iedere opstandige Satan.
पह व ल ज न त थ , ल , उन ह न घ यल क य शहपन ह क पह ओ न झ स छ न ल
Ik kwam de mannen tegen, die 's nachts de wacht houden over de stad. Zij sloegen en mishandelden mij. Zij rukten mij mijn sluier af.
तब एल य ह न अपन च पक ए ठ ल , औ जल प , तब वह इध उध द भ य औ व द न स थल ह स थल प उत
Toen vouwde Elia zijn mantel op en sloeg daarmee op het water. De rivier spleet in tweeën en zij liepen over het droge naar de overkant.
उस न प छ , त क न ह ? तब वह ब ल , त त द स त ह त अपन द स क अपन च ओढ द , क य क त ह न व ल क ट ब ह
Prijs de HERE voor een vrouw als jij , riep hij uit. Hiermee toon je nog meer liefde dan eerst. Natuurlijk had je liever een jonge man gehad, ook al was die misschien armer geweest. Maar je hebt je eigen verlangens opzij gezet, zodat je overleden man een erfgenaam zal hebben als je met mij trouwt.
उन ह द न शल स न कलकह थ , क श ल ब स अह य ह नब , नई च ओढ ह ए उस स ल औ क वल व ह द न द न
Toen Jerobeam op een dag Jeruzalem verliet, kwam de profeet Ahia uit Silo (die voor die gelegenheid een nieuwe mantel aan had) hem tegen en riep hem bij zich voor een gesprek. Toen de twee mannen daar alleen in het veld stonden,
यह स नत ह एल य ह न अपन ह च स ढ प , औ ब ह ज क फ क द व ह आ फ एक शब द उस स न ई द य , क ह एल य ह त यह क य क ?
Toen Elia dat hoorde, verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En een stem zei Waarom bent u hier, Elia?
तब ब अज न कह , ज च त ओढ ह उस फ ल क भ ल औ जब उस न उस थ भ तब उस न छ नप ए ज न पक उसक उठ द य फ वह न चल
Hoe is het gegaan? vroeg Naomi toen zij thuis kwam. Ruth gaf haar de gerst die zij had meegekregen en vertelde