"स थग त ह न " के अनुवाद डच भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : थलग त ह न ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

C
ढ ढ
Zoeken in C
र ग
Kleur voor C
व ड द ख ए
Venster C tonen
ब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands.kgm
ल प
Geraadpleegd voor
भ जग
C overal kiezen
अ व . ओवरव य
A vs C overzicht
ब व . ओवरव य
B vs C overzicht
ल ड क य ज र
C laden
व यक ज ध गय
Den mensch die rijk is.
व यक ज ध गय
Maar de zelfgenoegzame rijke
व यक ज ध गय
Wat betreft degene die zich behoefteloos waant.
ड र क ट र क पढ ज र
Inlezen van map C
भ व ओ क ल ए क चय कर
Voor alle items C kiezen
व य क , ब ध द म अप ब ध द पर घमणड कर , व र अप व र पर, अप पर घमणड कर
De HERE zegt Laat de wijze man niet pochen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht en de rijke niet op zijn rijkdom.
म ध पर पर व र ध क ल ए
C voor alle onopgeloste conflicten kiezen
बक , र क , ,
Barkos, Sisera, Temah,
म ध फ द जग पर पर व र ध क ल ए
C voor alle onopgeloste witruimteconflicten kiezen
और बर आ क प र , ब र और मल क एल और य ब ज क प
De zonen van Beria waren Heber en Malkiël, de vader van Birzavith.
क य मझ क ग फ और रक मव ल म र अद भ य म थ ?
Begrijpt gij, dat de makkers van de spelonk en Al Rakim, een onzer teekens waren en een mirakel?
क य मझ क ग फ और रक मव ल म र अद भ य म थ ?
Of denk jij dan dat de mensen van de grot en ar Rakiem iets verbazingwekkends onder Onze tekenen waren?
क य मझ क ग फ और रक मव ल म र अद भ य म थ ?
Of denk jij (O Moehammad) dat de Bewoners van de Grot (al Kahf) en de Raqîm verbazingwekkend onder Onze Tekenen waren?
फ रल प प और बर ल म थ म और म ल ल व ल म , लफ क प र य क ब और
Filippus en Bartholomeüs, Thomas en Mattheüs (de tolontvanger), Jakobus (de zoon van Alfeüs) en Thaddeüs,
र एक व यक प रध अध क र य क अध क य क क ई अध क र ऐ , ज परम श वर क ओर और ज अध क र , व परम श वर क ठर ए
Iedereen moet zich aan het gezag onderwerpen, want er is geen autoriteit, die niet door God is ingesteld. Alle gezag komt van God.
और उ मर थ म र ओर ज व श व कर , क , क शक क प रभ व क उ क रर य क अ
Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is, die God ter beschikking stelt aan ons die in Hem geloven.
, , चल भ
Nee, kom op nou.
ब जल , , फ प , क यल , पर व.
Geen stroom, gas, drinkwater, geen kolen, geen verkeer.
अप भ इय क इ म आज क द छ ड , पर अप परम श वर य व क आज ञ च क
Elke opdracht, die u van de HERE, uw God, kreeg, hebt u vervuld. U hebt uw broederstammen niet in de steek gelaten.
, , ब द कर
Zet dit uit.
क य क म श चय ज , क य , ज व, वर गद , प रध ए , वर , भव ष य, मर थ, ऊ च ई,
Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan.
क य व व यक ज अप क बल औ ध चल अध क ध म र ग पर य व कर ध म र ग पर चल र ?
Is dus degeen, die op zijn aangezicht kruipt beter dan hij die rechtop een rechten weg bewandelt.
क य व व यक ज अप क बल औ ध चल अध क ध म र ग पर य व कर ध म र ग पर चल र ?
Volgt dan iemand die wandelt terwijl hij op zijn gezicht valt het goede pad beter of iemand die rechtop een juiste weg bewandelt?
क य व व यक ज अप क बल औ ध चल अध क ध म र ग पर य व कर ध म र ग पर चल र ?
Is hij dan, die voortkruipt met zijn gezicht over de grond, beter geleid dan hij die rechtop op het rechte Pad loopt?
, द , , , ज गल , , और र क वल म ब क छ और ब म
In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent en evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus, Die alles in allen is.
, प ल ज , म क ब ल ओ
Nee, zeg maar gewoon Max.
.
Nee.
'क य द प र ख य क ब च' ख र, 4 और 5 ग ल एक म क ब च 4 और 4 5 4 और 5 क ब च म मझ .
Tussen welke twee gehele getallen... Wel tussen 4 en 5 flessen per maand. 4 en 4 5 ligt tussen 4 en 5...
च र, ल भ , प यक कड , ग ल द व ल , ध र कर व ल परम श वर क र ज य क व र
Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.
क य , क अ य य ल ग परम श वर क र ज य क व र ग ? ध ख ख ओ, व श य ग म , प जक, पर र ग म , ल च च , प र षग म
Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God?
, ऐ कर , म ज़ ब र उ
Doet u dat nou niet, Mrs Brown.
और उ , म र ग क ल य क छ ल ठ , झ ल , र ट , र पय और द द क र
Maar jullie mogen niets meenemen voor onderweg , zei Hij. Geen wandelstok, geen tas, geen eten, geen geld, zelfs geen extra mantel.
ल य बट आ, झ ल , ल और म र ग म क क र कर
Neem geen geld mee, geen tas en zelfs geen extra schoenen. Ga recht op je doel af.
अब क ई य द र और क ई द , क ई र, र क य क ब म य श म एक
Er kan nu geen sprake meer zijn van Jood of niet Jood, van slaaf of vrij man, van man of vrouw want in Christus Jezus zijn wij één geworden.
ख एग और छ ड ग ,
Zij laat geen ding onverteerd, noch laat eenige zaak ontsnappen.