"घड आव त त " के अनुवाद तुर्की भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : घडा आवन त त ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

और बर आ क प र , ह ब र और मल क एल और यह ब ज क प ह आ
Beriaoğulları Hever ve Birzayitin kurucusu Malkiel.
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
Yoksa sen, sadece Kehf ve Rakim sahiplerinin bizim şaşılacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın? (onlardan başka çok daha acaip ayetlerimiz vardır. Arzı yeşertip sonra kurutmamız da şaşılacak ayetlerimizden değil midir?)
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
Yoksa sen Mağara ve Kitap ehlini şaşılacak ayetlerimizden mi zannettin?
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
Kehf ve Rakıym ashabının ahvalini, delillerimiz içinde şaşılacak bir delil mi sandın?
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
Yoksa sen o Ashab ı Kehf'i, mağara ve kitabe yâranını, bizim ayetlerimizden, hayrete düşüren bir tanesi mi sandın?
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
(Resulüm)! Yoksa sen, bizim ayetlerimizden (sadece) Kehf ve Rakim sahiplerinin ibrete şayan olduklarını mı sandın?
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
Yoksa sen Ashabı Kehf'i ve Rakim'i (isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi) şaşılacak âyetlerimizden mi sandın?
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
Ne o, yoksa sen, bizim âyetlerimiz içinde yalnız Ashab ı Kehf ve rakîm'in mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil!
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
Mağaradakilerin ve onlarla ilgili rakamların ilginç kanıtlarımızdan başka bir şey olduğunu mu sandın?
यह व य कह ह , ब ध द म न अपन ब ध द पर घमणड न कर , न व र अपन व र पर, धन अपन धन पर घमणड कर
RAB şöyle diyor Bilge kişi bilgeliğiyle, Güçlü kişi gücüyle, Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.
म न अपन भ इय क इस म म आज क द न क नह छ ड , परन अपन परम श वर यह व क आज ञ म न च कस स म न ह
Bugüne dek, bunca zaman kardeşlerinizi yalnız bırakmadınız Tanrınız RABbin sizi yükümlü saydığı buyruğu yerine getirdiniz.