"ध त स प र " के अनुवाद तुर्की भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

B
C
ढ ढ
C' yi Ara
C' nin rengi
. अव वल
R. Awal
. उ
R. Thaani
क म ?
Bu da ne?
व ड द ख ए
C Penceresini Göster
ग नब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
हल ह च
Önceden erişilen
. अव वल क
R. Awal' ın
. उ न क
R. Thaani' nin
भ जगह च न
C' yi Heryerde Seç
अ व . ओवव य
A C Karşılaştırılması Öngörünümü
ब व . ओवव य
B C Karşılaştırılması Öngörünümü
ल ड क य ज ह ह
C Yükleniyor
क ट ढ ज ह ह
C Dizini Okunuyor
म वह ज ओ
Durma, ara.
भ व ओ क ल ए क चयन क
Tüm Nesneler için C' yi Seç
क ल ए च न
Tüm Çözümlenmemiş Çakışmalar için C' yi Seç
बक न, न, म ह क न,
Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
फ द जगह क ल ए च न
Tüm Çözümlenmemiş Beyaz Alan Çakışmaları için C' yi Seç
अब हम ग ज़ क अ दह ह . ब ल क ल ठ क.
İşte garaja giriyoruz.
आ क , ह ब मल क एल औ यह ब ज ह आ
Beriaoğulları Hever ve Birzayitin kurucusu Malkiel.
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Yoksa sen, sadece Kehf ve Rakim sahiplerinin bizim şaşılacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın? (onlardan başka çok daha acaip ayetlerimiz vardır. Arzı yeşertip sonra kurutmamız da şaşılacak ayetlerimizden değil midir?)
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini Bizim şaşılacak ayetlerimizden mi sandın?
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Yoksa sen Mağara ve Kitap ehlini şaşılacak ayetlerimizden mi zannettin?
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Kehf ve Rakıym ashabının ahvalini, delillerimiz içinde şaşılacak bir delil mi sandın?
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Yoksa sen o Ashab ı Kehf'i, mağara ve kitabe yâranını, bizim ayetlerimizden, hayrete düşüren bir tanesi mi sandın?
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
(Resulüm)! Yoksa sen, bizim ayetlerimizden (sadece) Kehf ve Rakim sahiplerinin ibrete şayan olduklarını mı sandın?
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Yoksa sen Ashabı Kehf'i ve Rakim'i (isimlerinin yazılı bulunduğu taş kitabeyi) şaşılacak âyetlerimizden mi sandın?
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Ne o, yoksa sen, bizim âyetlerimiz içinde yalnız Ashab ı Kehf ve rakîm'in mi ibrete şayan olduklarını sandın? İş öyle değil!
क य मझ ह क ग फ औ क मव ल हम अद भ न श न य म थ ?
Mağaradakilerin ve onlarla ilgili rakamların ilginç kanıtlarımızdan başka bir şey olduğunu mu sandın?
य क ब क आन क श च म श व न द क द शन द क आश ष द
Yakup Paddan Aramdan dönünce, Tanrı ona yine görünerek onu kutsadı.
म म अन न न ब एल क घ ज क वह अन म म ल ब न क एक ब ट क ब य ह ल न
Hemen Paddan Arama, annenin babası Betuelin evine git. Orada dayın Lavanın kızlarından biriyle evlen.
अह य ह न अन उ नई च क ल ल य , औ फ ड कह ट कड क द ए
Ahiya üzerindeki giysiyi yırtıp on iki parçaya ayırdı
जब क न , उन ह न क एल क आग, औ मछल ख ह ई, औ ट द ख
Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler.
यह व य कह ह , ब द म न अन ब घमणड न क , न व न व , न अ घमणड क
RAB şöyle diyor Bilge kişi bilgeliğiyle, Güçlü kişi gücüyle, Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.
न भ व ल आ गन क घ क गढ ह ए , औ एक द वद क कड य लग क बन य
İç avlunun duvarlarını üç sıra yontma taş ve bir sıra sedir ağacı kirişleriyle yaptırdı.
ह क न च ल ष क ह क बक क , ज म क व , अ म ब एल क ब ट , औ म ल ब न क बह न भ , ब य ह ल य
İshak Aramlı Lavanın kızkardeşi, Paddan Aramlı Betuelin kızı Rebekayla evlendiğinde kırk yaşındaydı.
य क ब ज आय थ , कन न द श क शक म नग क शल क ष म ह चक नग म हन ड खड क ए
Yakup güvenlik içinde Paddan Aramdan Kenan ülkesine, Şekem Kentine vardı. Kentin yakınında konakladı.
ल आ क ल न ड ज ल य थ अ ग द, औ आश य क ब क य ह ह ए, ज उ म म उ न न ह ए
Leanın cariyesi Zilpanın oğulları Gad, Aşer. Yakupun Paddan Aramda doğan oğulları bunlardır.
न एल य ह क च उठ ई ज उ थ , औ वह ल ट गय , औदन क खड ह आ
Sonra İlyasın üzerinden düşen cüppeyi alıp geri döndü ve Şeria Irmağının kıyısında durdu.
म न अन भ इय क इ म आज क द न क नह छ ड , म श व यह व क आज ञ म न च क म न ह
Bugüne dek, bunca zaman kardeşlerinizi yalnız bırakmadınız Tanrınız RABbin sizi yükümlü saydığı buyruğu yerine getirdiniz.
व ल ज नग म घ म थ , म झ म ल , उन ह न म झ म घ यल क य शहन ह क ओ न म म झ छ न ल
Kenti dolaşan bekçiler buldu beni, Dövüp yaraladılar. Sur bekçileri alıp götürdü şalımı.