"पत र प न व ल " के अनुवाद तुर्की भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

B
. अ
R. Awal
. उस स
R. Thaani
क म ?
Bu da ne?
. अ
R. Awal' ın
. उस स
R. Thaani' nin
' अक italyprovince. kgm
L' Aquilaitalyprovince. kgm
' अक japan. kgm
Luluazaire2006. kgm
... ट य उड क स ?
Lastikleriniz nasıl patladı?
क स, दक क स, ग क स,
Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
.. ओह, म झ म फ क .
Çok üzgünüm.
सह ह ह ज एग .
Hemen sığınacak bir yer bulmalıyız. Hadi Sean. Hemen geliyorum.
... ग ड
Sen izin yap, ben kullanırım.
इस छ ड ... म ख द ह
Boş ver kusura bakma!
त म ह ज ओ
Durma, ara.
यह हम ड स, ह .
Bu komşumuz, Rosa l'vovna.
क स त ब ड क य द कत ह .
7. Filo'yu geri çekelim.
क स, गह क स, य ह क स,
Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,
क स, द क स, ग क स,
Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
क स, ग क स, गह क स,
Hananoğulları, Giddeloğulları, Gaharoğulları,
अब हम ग ज़ क अ दह ह . ब ठ क.
İşte garaja giriyoruz.
म ... म ट ह क छ ह ह ए क द द ग ज
Ben pes edecek eziklerden değilim.
कभ भ फ स म झ अ अग... ... 'क ग त म ह म .
Beni bir daha aşağılarsan, seni öldürürüm!
य क ब क म स आश च त म श द स उसक द द क आश ष द
Yakup Paddan Aramdan dönünce, Tanrı ona yine görünerek onu kutsadı.
म म अ बत ए क घ ज क ह अ म म क एक ब ट क ब य ह
Hemen Paddan Arama, annenin babası Betuelin evine git. Orada dayın Lavanın kızlarından biriyle evlen.
अग स (ख द क ) तसब ह ( ज़ क )
Eğer tesbih edenlerden olmasaydı,
अग स (ख द क ) तसब ह ( ज़ क )
Eğer (Allah ı çokça) tesbih edenlerden olmasaydı,
अग स (ख द क ) तसब ह ( ज़ क )
Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.
अग स (ख द क ) तसब ह ( ज़ क )
Eğer Rabbini tenzih edenlerden olmasaydı.
अग स (ख द क ) तसब ह ( ज़ क )
Eğer tespih edenlerden olmasaydı.
अग स (ख द क ) तसब ह ( ज़ क )
Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı,
अग स (ख द क ) तसब ह ( ज़ क )
Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.
अग स (ख द क ) तसब ह ( ज़ क )
Şayet Allah'ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, tâ mahşere kadar onun karnında kalırdı.
अग स (ख द क ) तसब ह ( ज़ क )
(Tanrı'yı) anıp düşünmeseydi,
तब यह क द त य ह स कह , उसक स ग च ज , उस स तब ए य ह उठक उसक स ग ज क च गय
RABbin meleği, İlyasa, Onunla birlikte aşağı in, korkma dedi. İlyas kalkıp komutanla birlikte kralın yanına gitti
अह य ह उस ई च य , औ उस फ ड कह ट कड क द ए
Ahiya üzerindeki giysiyi yırtıp on iki parçaya ayırdı
ड स कट ट य स ज क ह स ब स उट य क बट स ट इ स ट क
Bu simge menüde ve araç çubuğunda gösterilecek.
जब क उत , त उ क ए क आग, औ उस मछ ख ह ई, औ ट द ख
Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler.
, ह ह स त म ख द ह , हम ह ह अब ज haνe. ज णश ण ह च ह ए.
Trevor, gerçekten üzgünüm ama gitmeliyiz.
आसम ज़म म क ई ऐस ब त श द ह ज ज़ ए क त ब ( ह महफ ज़) म ( ख ) म ज द
Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitapta olmasın.
आसम ज़म म क ई ऐस ब त श द ह ज ज़ ए क त ब ( ह महफ ज़) म ( ख ) म ज द
Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta (Levh i Mahfuz'da) olmasın.
आसम ज़म म क ई ऐस ब त श द ह ज ज़ ए क त ब ( ह महफ ज़) म ( ख ) म ज द
Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.
आसम ज़म म क ई ऐस ब त श द ह ज ज़ ए क त ब ( ह महफ ज़) म ( ख ) म ज द
Gökte ve yeryüzünde hiçbir gizli şey yoktur ki apaçık kitapta tespit edilmemiş olsun.
आसम ज़म म क ई ऐस ब त श द ह ज ज़ ए क त ब ( ह महफ ज़) म ( ख ) म ज द
Yerde ve gökte hiçbir gayb yoktur ki, açıklayıcı bir Kitap'ta olmasın.
आसम ज़म म क ई ऐस ब त श द ह ज ज़ ए क त ब ( ह महफ ज़) म ( ख ) म ज द
Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta (levhi mahfuzda) bulunmasın.