"ठ क भ गत न" के अनुवाद डेनिश भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

ब यर
Øl.
गत, म र श , ज प
Gat, Maresj a, Zif,
ह , त ,
Hvem ...?
म और अध जर रत ह . .. ?
Jeg skal bruge flere oplysninger.
त म ह शर म द ह ई ज़र रत ह ह ...
Du har intet at skamme dig over.
गत म यह बत ओ, और अश सड म प रच र पल श त स त र य आ द त ह , खत रह त ल ग ब ट य गर व लग
Forkynd det ikke i Gat, ej lyde der Glædesbud på Askalons Gader, at ikke Filisternes Døtre skal fryde sig, de uomskårnes Døtre juble!
इस र एल य द श म ई अ रह गय वल अज ज , गत, और अशद द म ई रह गए
Der blev ingen Anakiter tilbage i Israeliternes Land, kun i Gaza, Gat og Asdod blev der Levninger tilbage.
व ड य च त र द र ड स थ ओप ज एल ह र डव यर त वरण
Optimeret hardwareaccelerering af OpenGL med nvidia grafikkort
अ तरर ष ट र य अ तर षस यह श चय लय धरत बच च हम र सर वश र ष उम म द ह
Det blev afgjort, at verdens klogeste børn er vores bedste håb.
जब श ऊल यह सम च र म ल द ऊद गत ग गय ह , तब उस उस फ र ढ ढ
Da Saul fik at vide, at David var flygtet til Gaf, holdt han op at søge efter ham.
त म अप प र ष प पथ गण ष द रग रह त ल गलत ह ग
Du fejlbedømte asteroidens bane.
तब श म उर अप गदह पर र, अप द स ढ ढ ल य गत प स गय , और अप द स गत स ल आय
brød han op, sadlede sit Æsel og drog til Akisj i Gat for at hente sine Trælle Simei drog altså af Sted og fik sine Trælle med hjem fra Gat.
और म स यह व स ह , द ख, इस र एल य म र ह स फ र फ र म झ ब ल व ल र स ग ?
Men Moses sagde for HERRENs Åsyn Israeliterne har ikke hørt på mig, hvor skulde da Farao gøre det, tilmed da jeg er uomskåren på Læberne?
उस पट स ज तत ह ... ...इस लए म र य रम स ल गय
Han sagde, at jeg snød og blev smidt ud.
पर त त वर ष व यत त ह पर श म द द स, गत गर र ज म प त र आ प स ग गए, और श म यह सम च र म ल , त र द स गत म ह
Men efter tre Års Forløb flygtede to af Simeis Trælle til Ma'akas Søn, Kong Akisj af Gat, og da Simei fik at vide, at hans Trælle var i Gat,
, ,
Nej, nej, nej ...
द ऊद य ब त अप म रख , और गत र ज आ श स अत य त डर गय
Disse Ord gav David Agt på,og han grebes af stor Frygt for Kong Akisj af Gat
, , ! ह !
Nej, nej, nej!
, , चल
Hold nu op.
ब जल , ग स, स फ प , यल , पर वह.
Ingen el, ingen gas, ingen vand, ingen kul, ingen trafik.
, , इस ब द
Nej, nej, nej, sluk for det.
तब द ऊद चल , और उस द श ऊल डर म र गत र ज आ प स गय
Derpå brød David op og flygtede samme Dag for Saul, og han kom til Kong Akisj af Gat.
जब स ल म र ज इस सम च र म ल , श म यर शल म स गत गय , और फ र ल ट आय ह ,
Men da Salomo fik af vide, at Simei var rejst fra Jerusalem til Gat og kommet tilbage igen,
श चय ज त ह , म त य , ज व, स वर गद त, प रध त ए , वर तम , व ष य, स मर थ, ऊ च ई,
Thi jeg er vis på, at hverken Død eller Liv eller Engle eller Magter eller noget nærværende eller noget tilkommende eller Kræfter
.
Nej.
य ह च र गत म उस रप ई स उत प ह ए थ और व द ऊद और उस स म र ड ल गए
Disse fire var af Rafaslægten i Gat de faldt for Davids og hans Mænds Hånd.
य ह गत म र प स उत प ह ए थ , और व द ऊद और उस स व ह थ स म र ड ल गए
Disse var af Rafaslægten i Gat de faldt for Davids og hans Mænds Hånd.
, प ल ज , म स ब ल ओ
Nej, kald mig bare Max.
उस म त य रह , यह द , खत , खत रह त, ज गल , त , द स और स वत त र वल मस ह सब छ और सब म ह
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.
च र, , प य ड , ग ल द व ल , ध र व ल परम श वर र ज य व र स ह ग
eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle arve Guds Rige.
तब द ऊद अप छ स स ग प र ष र चल गय , और गत र ज म ओ प त र आ प स गय
David brød da op og drog med sine 600 Mænd over til Maoks Søn, Kong Akisj af Gat
य त म ह ज त , य य ल ग परम श वर र ज य व र स ह ग ? ध ख ख ओ, व श य ग म , म त त प ज, परस त र ग म , ल च च , प र षग म
Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den,
ड प स प स इ ट ल स हम पत चलत ह पहल स त त द श म जह ज स ख य पहल आ रमण बल 10 ग
Observationer i det ydre rum viser, at de aktive fjendeskibe er 10 gange flere end under den første invasion.
, म झ द सर र य च ह ए
Jeg vil have en omvurdering.
और उस उसस ह , म र ग ल य त ल , झ ल , र ट , र पय और द द रत
Og han sagde til dem Tager intet med på Vejen, hverken Stav eller Taske eller Brød eller Penge, ej heller skal nogen have to Kjortler.
इस ब द द ऊद पल श त य ज तर अप अध र ल य , और ग व सम त गत गर पल श त य ह थ स छ ल य
Nogen Tid efter slog David Filisterne og undertvang dem, og han fratog Filisterne Gat med Småbyer.
तब उस द ख ल य वह आग द ड र ए ग लर प ड पर चढ गय , वह उस म र ग स ज व ल थ
Og han løb forud og steg op i et Morbær Figentræ, for at han kunde se ham thi han skulde komme frem ad den Vej.
इसल य बट आ, झ ल , ज त ल और म र ग म मस
Bærer ikke Pung, ikke Taske, ej heller Sko og hilser ingen på Vejen!
अब ई यह द रह और ई द स, स वत त र र, त म सब मस ह य श म ए
Her er ikke Jøde eller Græker her er ikke Træl eller fri her er ikke Mand og Kvinde thi alle ere I een i Kristus Jesus.
ऐडव ट, ?
Avokaat?
?
hvad?
?
Ikke sandt?
?
Ikke?
आओ !
Kom så!
?
Ikke?