"ध र ध र गत " के अनुवाद डेनिश भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
. अव वल क
af R. Awal
. उस स न क
af R. Thaani
! क म ?
Hvad var det?
त म वह ज ओ प क
Så ring dog.
अब हम ग ज़ क अ दह ह .
Og her kommer vi ind i garagen.
अप अह य ह न अपन उस नई च क ल ल य , औ उस फ ड कह ट कड क द ए
Da greb Ahija fat i den ny Kappe, han havde på, rev den i tolv Stykker
गत, म श , ज प
Gat, Maresj a, Zif,
जब क न उत , त उन ह न क एल क आग, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
Da de nu kom i Land, se de der en Kulild og Fisk ligge derpå og Brød.
उस न भ तव ल आ गन क घ क गढ ह ए पत थ क त न , औ एक पत द वद क कड य लग क बन य
Ligeledes indrettede han den indre Forgård ved at bygge tre Lag Kvadersten og et Lag Cederbjælker.
उस म त न पत थ क ह , औ एक पत नई लकड क ह औ इनक ल गत जभवन म स द ज ए
med tre Lag Kvadersten og eet Lag Bjælker Omkostningerne udredes af Kongens Hus.
उस न एल य ह क च उठ ई ज उस प स ग थ , औ वह ल ट गय , औदन क त खड ह आ
Derpå tog han Elias's Kappe, som var faldet af ham, op og gik tilbage og stillede sig ved Jordans Bred,
पह व ल ज नग म घ मत थ , म झ म ल , उन ह न म झ म घ यल क य शहपन ह क पह ओ न म म झ स छ न ल
Vægterne, som færdes i Byen, traf mig, de slog og såred mig Murens Vægtere rev Kappen af mig.
तब एल य ह न अपन च पकड क ए ठ ल , औ जल प , तब वह इ द भ ग ह गय औ व द न स थल ह स थल प उत गए
Elias tog nu sin Kappe, rullede den sammen og slog Vandet med den da skiltes det ad, og de gik begge over på tør Bund.
उस न प छ , त क न ह ? तब वह ब ल , म त त द स त ह त अपन द स क अपन च ओढ द , क य क त हम भ म छ ड न व ल क ट म ब ह
Da sagde han HERREN velsigne dig, min Datter! Den Godhed, du nu sidst har udvist, overgår den, du før udviste, at du nu ikke er gået efter de unge Mænd, hverken fattige eller rige!
उन ह द न म य ब म य शल म स न कलकह थ , क श ल ब स अह य ह नब , नई च ओढ ह ए म ग प उस स म ल औ क वल व ह द न म द न म थ
På den Tid hændte det sig, engang Jeroboam var rejst fra Jerusalem, at Profeten Ahija fra Silo traf ham på Vejen. Ahija var iført en ny Kappe, og de to var ene på Marken.
यह स नत ह एल य ह न अपन म ह च स ढ प , औ ब ह ज क ग फ क द व खड ह आ फ एक शब द उस स न ई द य , क ह एल य ह त यह क य क म?
og da Elias hørte den, hyllede han sit Hoved i sin Kappe og gik ud og stillede sig ved Indgangen til Hulen og se, en Røst lød til ham Hvad er du her efter Elias?
तब ब अज न कह , ज च त ओढ ह उस फ ल क थ म भ ल औ जब उस न उस थ म भ तब उस न छ नप ए ज न पक उसक उठ द य फ वह नग म चल गई
Da hun kom til sin Svigermoder, sagde denne Hvorledes gik det, min datter? Så fortalte hun hende alt, hvad Manden havde gjort imod hende,
तब श म उठक अपन गदह प क ठ कसक, अपन द स क ढ ढ न क ल य गत क आक श क प स गय , औ अपन द स क गत स ल आय
brød han op, sadlede sit Æsel og drog til Akisj i Gat for at hente sine Trælle Simei drog altså af Sted og fik sine Trælle med hjem fra Gat.
न त त न व ष क व यत त ह न प श म क द द स, गत नग ज म क क प त आक श क प स भ ग गए, औ श म क यह सम च म ल , क त द स गत म ह
Men efter tre Års Forløb flygtede to af Simeis Trælle til Ma'akas Søn, Kong Akisj af Gat, og da Simei fik at vide, at hans Trælle var i Gat,
द ऊद न य ब त अपन मन म ख , औ गत ज आक श स अत यन त ड गय
Disse Ord gav David Agt på,og han grebes af stor Frygt for Kong Akisj af Gat
इस एल य क द श म क ई अन क न ह गय क वल अज ज , गत, औ अशद द म क ई क ई ह गए
Der blev ingen Anakiter tilbage i Israeliternes Land, kun i Gaza, Gat og Asdod blev der Levninger tilbage.
तब द ऊद चल , औ उस द न श ऊल क ड क म भ गक गत ज आक श क प स गय
Derpå brød David op og flygtede samme Dag for Saul, og han kom til Kong Akisj af Gat.
जब स ल म न ज क इसक सम च म ल , क श म य शल म स गत क गय , औ ल ट आय ह ,
Men da Salomo fik af vide, at Simei var rejst fra Jerusalem til Gat og kommet tilbage igen,
जब श ऊल क यह सम च म ल क द ऊद गत क भ ग गय ह , तब उस न उस फ कभ न ढ ढ
Da Saul fik at vide, at David var flygtet til Gaf, holdt han op at søge efter ham.
य ह च गत म उस प ई स उत पन न ह ए थ औ व द ऊद औ उसक जन स म ड ल गए
Disse fire var af Rafaslægten i Gat de faldt for Davids og hans Mænds Hånd.
य ह गत प स उत पन न ह ए थ , औ व द ऊद औ उसक स वक क ह थ स म ड ल गए
Disse var af Rafaslægten i Gat de faldt for Davids og hans Mænds Hånd.
तब द ऊद अपन छ स स ग प ष क ल क चल गय , औ गत ज म ओक क प त आक श क प स गय
David brød da op og drog med sine 600 Mænd over til Maoks Søn, Kong Akisj af Gat
इसक ब द द ऊद न पल श त य क ज तक अपन अ न क ल य , औ ग व सम त गत नग क पल श त य क ह थ स छ न ल य
Nogen Tid efter slog David Filisterne og undertvang dem, og han fratog Filisterne Gat med Småbyer.
आ औ श म ज अय ल न क न व स य क प त क घ न म म ख य प ष थ , औ ज न ह न गत क न व स य क भग द य
Beri'a og Sjema var Overhoveder for Fædrenehusene blandt Indbyggerne i Ajjalon det var dem, der slog Indbyggerne i Gat på Flugt.
तब पल श त य क छ वन म स एक व ग ल यत न म न कल , ज गत नग क थ , औ उसक ड ल क लम ब ई छ ह थ एक ब त त थ
Da trådte en Tvekæmper ved Navn Goliat fra Gat ud af Filisternes Rækker, seks Alen og et Spand høj.
तब उस न ज क पल श त य स य ठ ठ क य , औ गत, यब न औ अशद द क शहपन ह ग द , औ अशद द क आसप स औ पल श त य क ब च म नग बस ए
Han gjorde et Krigstog mod Filisterne og nedrev Bymurene i Gat, Jabne og Asdod og byggede Byer i Asdods Område og Filisterlandet.
गत म यह न बत ओ, औ न अश कल न क सड क म प न न ह क पल श त स त य आनन द त ह , न ह क खतन ह त ल ग क ब ट य ग व कन लग
Forkynd det ikke i Gat, ej lyde der Glædesbud på Askalons Gader, at ikke Filisternes Døtre skal fryde sig, de uomskårnes Døtre juble!
गत म भ य ठ ठ ह आ, औ वह एक बड ड ल क प ईव श प ष थ , ज सक एक एक ह थ प व म , छ छ उ गल , अ थ त ग नत म च ब स उ गल य थ
Atter kom det til Kamp i Gat. Da var der en kæmpestor Mand med seks Fingre på hver Hånd og seks Tæer på hver Fod, i alt fire og tyve han var også af Rafaslægten.
तब अ म क ज हज एल न गत नग चढ ई क , औ उस स लड ई कक उस ल ल य तब उस न य शल म प भ चढ ई कन क अपन म ह क य
På den Tid drog Kong Hazael af Aram op og belejrede og indtog Gat. Da han truede med at drage mod Jerusalem,