"नई वस त " के अनुवाद नार्वेजियन भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : नई वसन ?

  शब्दकोश हिन्दी-नार्वेजियन

कीवर्ड : Pinuper Skatte Denne

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

इस नई द न य ... ... म ह र ब न ... ... क ई नई नह .
Denne nye verden...uten deg er ikke så ny.
क छ नई ब ल ओ.
Det holder ikke.
नई प ढ क म र न ड
GENERASJONSSKIFTE
ल क नई व ड म ख ल
Åpne lenke i et nytt vindu
क स परव ह ह , नई मछल ?
Lurte på om noen visste navnet hans.
सबक अच छ नई च ज च ह ए
Alle vil ha det heite nye.
म र प स नई ब टर ह
Jeg har nye batterier.
और बर आ क प र , ह ब र और मल क एल और यह ब ज क प ह आ
Og Berias sønner var Heber og Malkiel han var far til Birsot.
क य म समझ ह क ग फ और रक मव ल हम र अद भ न श न य म स थ ?
Mener du at mennene i hulen og al Raqim var et under blant Våre jærtegn?
फ रल प प स और बर ल म थ म और महस ल ल न व ल म , हलफ क प र य क ब और
Filip og Bartolomeus Tomas og Matteus, tolderen Jakob, Alfeus' sønn, og Lebbeus med tilnavnet Taddeus
आज, एक नई न कर कर ह .
I dag skal du gjøre en ny jobb.
म इस ल रह ह , नई मछल ?
Nasse nøff.
इस नई ब द क इन ल ग क ल पन क ह .
dette er den nye gun disse menneskene har krampaktig.
परन नय द खरस नई मशक म भरन च ह य
men ny vin skal fylles i nye skinnsekker.
अब उस एक नई पर य जन क जर र थ .
Av samme grunn som han hang opp sine pinuper.
करन क ल ए सभ नई इक इय ल न clearings.
Klarering til å få med mutantene dine.
एक छ ट स उपह र, नई Khaleesi क ल ए
En liten gave, for den nye khaleesi...
च क स द खभ ल क जर र ह ज नई न व स य .
NYE BORGERE MED MEDISINSKE BEHOV
आपस क र चस श र जबक, एक नई प रण ल क ल ए ज न
Med mindre du ikke bytter system.
आपक नई न य क क ल ए बध ई ह श क र य
Gratulerer med den nye stillingen.
पर व यवस करन क ल ए नई द न य क म ग.
For å slå oss inn i nye verdener.
हम यह एक नई क र प ट ण न र म ण कर सक ह .
I midten av elendighet.
म र ल ए यह प ड बनन ब लक ल नई
Det er nytt for meg å være panda.
य नन ह स अर एक नई प रज क प र वज बन ग
Disse smågrisene vil gi opphav til en helt ny art!
स यद क ई मस ह म ह वह नई स ष ट ह प र न ब गई ह द ख , व सब नई ह गई
Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!
हम हम श क ल ए एक नई जगह बन सक ह .
De kan erstattes.
ज सव ल भ जन म द ह , नई च ट आदम क न ह ?
Noe som igjen fшrer til spшrsmеlet, hvem er den nye MaurMannen?
प र भ र वह नई रह र सच च ई मह न ह
Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.
क य क न खन , और न खन रह क छ ह , परन नई स ष ट
For hverken omskjærelse eller forhud er noget, men bare en ny skapning.
(इसल य क सब अथ नव और परद श ज वह रहनई नई कहन और स नन क स व य और क स क म म समय नह ब थ )
Men alle atenere og de fremmede som opholdt sig der, gav sig ikke stunder til annet enn å fortelle eller høre nytt.
यह व य कह ह , ब ध द म न अपन ब ध द पर घमणड न कर , न व र अपन व र पर, धन अपन धन पर घमणड कर
Så sier Herren Den vise rose sig ikke av sin visdom, og den sterke rose sig ikke av sin styrke, den rike rose sig ikke av sin rikdom!
ब पल श य क सरद र दल ल क प स ऐस नई नई ल गए ज स ख ई न गई थ , और उन स उस न श मश न क ब न ध
Da kom filistrenes høvdinger op til henne med syv friske strenger som ikke var blitt tørre dem bandt hun ham med,
ज क ई अच छ आच रण ल कर आय उस उसस उ म प र प ह ग , और ज ब र आचरण ल कर आय ब र इय करन व ल क वस वह म ल ग ज व कर
Den som kommer med en god gjerning, skal ha det som bedre er. Den som kommer med en ond gjerning, vel, de som handler ondt, belønnes bare for det de har gjort.
ओह, ह . श यद एक नई क र क ल ए पर य प ह . और फ र?
Du må skatte en del, men det blir litt igjen.
अच छ खबर ह , म नई न कर क उद घ टन ह गय ह .
De gode nyhetene er at jeg har tre nye jobber.
म झ नई सम क प रम ख बनन क ल ए कह गय ह ह ?
De vil ha meg som ny leder.
यद वह च ह म ह हट द और एक नई स स ल आए
Om Han vil, kan Han fjerne dere, og bringe en ny skapning.
म र मलब ह , यह नई ब ल न क , श र ड फ र न, अगर म च ह .
Hvordan skal du kunne gjøre det?
एक स य क , सम द ध क र य क ल ए. यह बच च , एक प र नई द न य ह .
Det er en helt ny verden, baby.
श मश न न उस स कह , यद म स ऐस नई नई स ब न ध ज ऊ ज स ख ई न गई ह , म र बल घट ज य ग , और म स ध रण मन ष य स ह ज ऊ ग
Samson svarte Dersom en binder mig med syv friske strenger som ikke er blitt tørre, så blir jeg svak og er som et annet menneske.
म न अपन भ इय क इस म म आज क द न क नह छ ड , परन अपन परम श वर यह व क आज ञ म न च कस स म न ह
I har ikke sviktet eders brødre i denne lange tid, like til denne dag, men I har tatt vare på alt det Herren eders Gud har befalt eder å vareta.
नई नई भ ष ब ल ग , स प क उठ ल ग , और यद व न शक वस भ प ज ए भ उन क क छ ह न न ह ग , व ब म र पर ह थ रख ग , और व च ग ह ज ए ग
de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.
परन और न ठट ठ करक कह , क व नई मद र क नश म ह
Men andre sa spottende De er fulle av søt vin!
म झ आप यह प य हर नई च ज क बर ब द कर द ग बच क ज नन क .
Nå når du skal redde meg ruineres alt du har oppdaget her.
एक नई बस क श र आ स हम अपन प रज क व न श स बच सक ह .
Å starte en koloni som kan forhindre at vi dør ut.