"प र प त करन क ल ए महत वप र ण" के अनुवाद नार्वेजियन भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : प र प त करन क ल ए महत वपन र ण ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

! ?
Frøken?
Ring.
अब हम ग अ दह ह .
Og nå går vi inn i parkeringshuset.
ब म म न द य
og at Jakob hadde adlydt sin far og sin mor og var reist til Mesopotamia,
ह स , स , न मह , मह अम स
sønn av Sif, sønn av Elkana, sønn av Mahat, sønn av Amasai,
म स आन श च म श व न द स उस शन द आश ष द
Og Gud åpenbarte sig atter for Jakob, da han kom fra Mesopotamia, og velsignet ham.
म म अन न न ब वह अन म म ब न ब ट ब य ह
Gjør dig rede og dra til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og hent dig en hustru derfra, en av din morbror Labans døtre!
अह य ह न अन उस नई च य , औ उस फ ड ह ट
Da tok Akia den nye kappe han hadde på, og rev den i tolv stykker.
जब , उन ह न आग, औ उस मछ ख ह ई, औ ट द ख
Da de var steget i land, så de glødende kull ligge der, og på dem fisk og brød.
ब य
Øl.
! ! य ?
Hva?
म फ च ह ह . ...
Hvorfor punkterte dere?
उस न भ आ गन गढ ह , औ द वद ड य बन य
Og han bygget den indre forgård av tre lag huggen sten og ett lag sederbjelker.
.. ओह, म झ म फ न .
Det må du unnskylde.
इसह न च स व , ज व स , अ म ब ब ट , औ ब न बह न भ , ब य ह
Og Isak var firti år gammel da han ektet Rebekka, som var datter til arameeren Betuel fra Mesopotamia og søster til arameeren Laban.
ब ज म स आय थ , स न न द श म नग ष म स ह च नग स म हन ड खड
Og Jakob kom lykkelig frem til byen Sikem, som ligger i Kana'ans land, da han kom fra Mesopotamia og han slo leir utenfor byen.
उस म ह , औ नई ह औ इन जभवन म स द ज
med tre lag store stener og ett lag nytt tømmer omkostningene skal utredes av kongens hus.
Hei, du!
!
Hei!
Hei.
A.
!
Hei!
न ड ज य थ अ ग द, औ आश य ह , ज उस स म म उ न न ह
Og Leas trælkvinne Silpas sønner var Gad og Aser. Dette var Jakobs sønner, som han fikk i Mesopotamia.
उस न य ह उठ ई ज उस स ग थ , औ वह ट गय , औदन खड ह आ
Så tok han op Elias' kappe, som var falt av ham, og han vendte tilbake og stod ved Jordans bredd.
.. ? म नह ..
Jeg kan ikke gjøre det igjen.
ज नग म घ म थ , म झ म , उन ह न म झ म घ य य शहन ह ओ न म म झ स छ न
Vekterne, som går omkring i byen, møtte mig, de slo mig, de såret mig de tok mitt slør fra mig, vekterne på murene.
ओस ब
Oseberg A
, ट म
Tim.
श ओ वह म म इट ठ धन ढय ह गय थ , सब न न म अ इसह स ज न मनस स , स थ गय
og han tok med sig hele sin buskap og alt det gods som han hadde samlet sig, det fe han eide, og som han hadde lagt sig til i Mesopotamia, og vilde dra til Isak, sin far, i Kana'ans land.
श ओ वह म म इट ठ धन ढय ह गय थ , सब न न म अ इसह स ज न मनस स , स थ गय
da skal du si Din tjener Jakob det er en gave han sender til min herre Esau, og snart kommer han selv efter.
इसह न य व द य , औ वह म ब उस ब न स च , ज य ब औ स व भ ई थ
Så lot Isak Jakob reise og han drog til Mesopotamia, til arameeren Laban, Betuels sønn, som var bror til Rebekka, Jakobs og Esaus mor.
Dar Es Salaam
ज ह न .
Johan A. Pengel
. ग
Marcos A. Gelabert
मझ
Mazar I Sharif
. ब .
Thule A. B.
न, ! म?
Men hva med deg?
व ब ड य द ह .
La oss trekke tilbake Syvende flåte.
य ह न अन च , औ , ब वह इध उध द भ ग ह गय औ व द न स थ ह स थ
Da tok Elias sin kappe og rullet den sammen og slo på vannet, og det skilte sig til begge sider, og de gikk begge over på det tørre.
उस न छ , न ह ? ब वह ब , म द स न द स न च ओढ द , हम भ म छ ड न व ट म ब ह
Da sa han Velsignet være du av Herren, min datter! Du har nu lagt en større kjærlighet for dagen enn før, ved ikke å gå efter de unge menn, hverken de fattige eller de rike.
म न ग य आ . स . स न ड न
Managua A. C. Sandino
ब घ षम.
LAMMELSE B DØD
, श ह ज ओ
Slapp av.
, श ड म न!
Hei, damemann.
, इ ज नह !
Ikke så fort!