"म ल य कन सम य जन" के अनुवाद नार्वेजियन भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-नार्वेजियन

कन - अनुवाद : जन - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

श जब , स द क,
Mesesabel, Sadok, Jaddua,
इस अर , , क ह रह ह ?
Hei, hva skjer da, kjendis?
और द स न त न और न त न स उत पन न ह आ
Jojada fikk Jonatan, og Jonatan fikk Jaddua.
त त अपन स वग न व सस थ न स उनक प र र थन और ग ड ग ड हट स नन और उनक न करन ,
så vil du i himmelen, der hvor du bor, høre deres bønn og ydmyke begjæring og hjelpe dem til deres rett
प क त र ग
Farge for like rader
और स
Dim og Sum.
फ च हत ह . ...
Hvorfor punkterte dere?
.. ओह, फ करन .
Det må du unnskylde.
हत क , हत ग श क , ग श व क प त र थ
sønn av Jahat, sønn av Gersom, sønn av Levi.
फ र वह स वह स व न क न क न तक उतरक उसक दक ख न क ओर तक पह च ग नगर नश श क स व न पर बस ह वह एप र क ठहर
Så gikk grensen ned til Kana bekken, sønnenfor bekken men byene der tilfalt Efra'im, enda de lå mellem Manasses byer. Derfra gikk Manasses grense nordenfor bekken og endte ute ved havet.
प क त क प र ग क र ग
Farge som skal brukes for like rader
ज त अपन स वग न व सस थ न स स नकर क ष करन , और एक एक क न क ज नकर उसक च क अन स र उस फ द न (त ह त आद न क ज नन व ह )
så de må frykte dig og vandre på dine veier alle de dager de lever i det land du har gitt våre fedre.
स क प त र , ग श और ए एज र
Moses' sønner var Gersom og Elieser.
क स तव ब ड क द करत ह .
La oss trekke tilbake Syvende flåte.
व क प त र ग श , कह त और र र
Levis sønner var Gersom, Kahat og Merari.
और ग श क प त र शब ए
Av Gersoms sønner var Sebuel overhodet.
क सन त न, गहर क सन त न, र ह क सन त न,
Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,
क सन त न, दर क न क सन त न, ग क सन त न,
Ja'alas barn, Darkons barn, Giddels barn,
ह न न क सन त न, ग क सन त न, गहर क सन त न,
Hanans barn, Giddels barn, Gahars barn,
प प जन!
Pappaen
क सन त न, दक न क सन त न, ग क सन त न,
Ja'alas barn, Darkons barn, Giddels barn,
क ब च क उर ध व धर जगह. ह स स ख ह ह न च ह ए
Vertikalt mellomrom mellom celler. Må være et liketall
क ब च क क ष त ज स थ न ह स स ख ह ह न च ह ए
Horisontalt mellomrom mellom celler. Må være et liketall
, स, च इस बत त ह क ह ऊपर क स ज त ह !
Dim, Sum, vis ham hvordan vi drar opp bakken!
प प जन, बच ओ
Hjelp, pappaer.
श क र , प प जन
Takk, pappaer.
और हदद क रन पर, क व स स उसक स थ न पर र ज ह आ
Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.
और ग श क प त र क न थ , अर थ त ब न और श
Og dette er navnene på Gersoms sønner Libni og Sime'i.
बह त ख ब, प प जन!
Heia pappaer!
अर थ त प नह स क व श स ग श , ईत र क व श स द न र , द ऊद क व श स हत त स
Av Pinehas' barn Gersom av Itamars barn Daniel av Davids barn Hattus
क हर एक जन आग स नक न क ज एग
For enhver skal saltes med ild, og ethvert offer skal saltes med salt.
... फ कस ब द पर, व हत वप र ण प रभ व जन तक पह चन .
Ved fokuspunktet, når de en kristisk effekt
और ह द रह क उन सब क व स त (आख़ र ) व द बस जहन न ह ज सक स त दरव ज ह ग
Helvete skal bli møtested for dem alle.
सब कर जह ज पर द स छ हत तर जन
Vi var i alt to hundre og seks og sytti sjeler på skibet.
द ष ट जन ब ग ड न क , अपन ग ठ स घ स न क त ह
Den ugudelige tar gaver ut av barmen for å bøie rettens gang.
हर एक जन ज स दश ह , उस रह
Hver bli i det kall han blev kalt i!
ब द ध न प र ष बव न भ ह त ह , और ज ञ न जन अध क शक त न ह त ह
En vis mann er sterk, og en kyndig mann øker sin kraft.
जन ख त ह ग एक ज एग और द सर छ ड ज एग
Det skal være to ute på marken den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.
और पर श वर क जन क प छ ज कर उस एक ब जव क ष क त ब ठ ह आ प और उस स छ , पर श वर क ज जन ह द स आ थ , क त वह ह ?
og red avsted efter den Guds mann. Han fant ham sittende under en terebinte, og han sa til ham Er du den Guds mann som er kommet fra Juda? Han svarte Ja, det er jeg.
और क छ ग ऐस भ ह ज बग़ र ज न ख द क ब र (ख व ह ख व ह) झगड़त ह और हर सरकश श त न क प छ ह त ह
Blant menneskene er slike som strides om Gud, uten at de noe vet, og som følger enhver oppsetsig satan,
द ह ई द न व द न जन क , और असह अन थ क भ छ ड त थ
For jeg berget armingen som ropte om hjelp, og den farløse som ingen hjelper hadde.
ब र क पन ए ह व क घ न न गत ह , परन त श द ध जन क वचन नभ वन ह
Den ondes råd er en vederstyggelighet for Herren, men milde ord er rene for ham.
द सर द न फ र हन न और उसक च स द जन खड ह ए थ
Dagen efter stod atter Johannes og to av hans disipler der,
आत जन सब क छ ज चत ह , परन त वह आप क स स ज च नह ज त
men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen
ह व , झ न श च ह क त द न जन क और दर द र क न च क एग
En munnkåt mann skal ikke bli stående i landet den mann som gjør ugudelig vold, ham skal han jage med slag på slag.