"सत य पन प रक र य " के अनुवाद नार्वेजियन भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : सत य पन प कर र य ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

मश जब ल, स द क,
Mesesabel, Sadok, Jaddua,
ल इस अ , , क ह ह ?
Hei, hva skjer da, kjendis?
द स न त न औ न त न स उत न ह आ
Jojada fikk Jonatan, og Jonatan fikk Jaddua.
त त अ स वग न व सस थ न म स उनक थन औ ग ड ग ड हट स नन औ उनक न न ,
så vil du i himmelen, der hvor du bor, høre deres bønn og ydmyke begjæring og hjelpe dem til deres rett
! क म ?
Frøken?
हमन मन ष क म ट ट क सत स बन
Vi skapte mennesket av en leirmasse.
Ring.
वह स वह स व न क न क न ल तक उत उसक दक ख न क ओ तक ह च ग नग मनश श क स व न बस ह वह ए क ठह
Så gikk grensen ned til Kana bekken, sønnenfor bekken men byene der tilfalt Efra'im, enda de lå mellem Manasses byer. Derfra gikk Manasses grense nordenfor bekken og endte ute ved havet.
उसक सन तत एक त च छ न क सत स चल ई
Så frembrakte Han dets avkom av en slump skrøpelig væske,
ज त अ स वग न व सस थ न स स नक क षम कन , औ एक एक क मन क ज नक उसक च ल क अन स उस फल द न (त ह त आदम क मन क ज नन व ल ह )
så de må frykte dig og vandre på dine veier alle de dager de lever i det land du har gitt våre fedre.
अब हम ग ज़ क अ दह ह .
Og nå går vi inn i parkeringshuset.
क ब म त त क म नक म क चल द
og at Jakob hadde adlydt sin far og sin mor og var reist til Mesopotamia,
क ब क म स आन क श च त म श व न द स उसक द शन द क आश ष द
Og Gud åpenbarte sig atter for Jakob, da han kom fra Mesopotamia, og velsignet ham.
म म अ न न बत एल क घ ज क वह अ म म ल ब न क एक ब ट क ब ह ल न
Gjør dig rede og dra til Mesopotamia, til din morfar Betuels hus, og hent dig en hustru derfra, en av din morbror Labans døtre!
अह ह न अ उस नई च क ल ल , औ उस फ ड कह ट कड क द ए
Da tok Akia den nye kappe han hadde på, og rev den i tolv stykker.
जब क न उत , त उन ह न क एल क आग, औ उस मछल ख ह ई, औ ट द ख
Da de var steget i land, så de glødende kull ligge der, og på dem fisk og brød.
ज ख द क स त स ल ग क कत ह औ उसम कज़ (ट ढ़ ) न क लन च हत ह औ ह ल ग आख़ त क भ म न क
som legger hindringer på Guds vei og prøver å gjøre den kroket, og som fornekter det hinsidige liv.
(स झत ह क ) म इस शख श (म स ) स ज एक ज़ल ल आदम ह औ (हकल क वजह स ) स फ़ ग फ तग भ नह क सकत
Er ikke jeg bedre enn denne mann, en foraktelig mann, som nesten ikke kan uttrykke seg klart?
उस न भ तव ल आ गन क घ क गढ ह ए त थ क त न , औ एक त द वद क कड लग क बन
Og han bygget den indre forgård av tre lag huggen sten og ett lag sederbjelker.
ज न ल ग न ब ई क थ उनक अन ज म ब ह ह आ क क उन ल ग न ख़ द क आत क झ ठल थ औ उनक स थ मसख क ए
De som gjorde ondt, fikk en ond ende, for de kalte Guds ord for løgn og drev ap med det,
इसह क न च ल स व ष क ह क बक क , ज म क व स , अ म बत एल क ब ट , औ म ल ब न क बह न भ , ब ह ल
Og Isak var firti år gammel da han ektet Rebekka, som var datter til arameeren Betuel fra Mesopotamia og søster til arameeren Laban.
क ब ज म स आ थ , स कन न द श क शक म नग स क शल क ष म स ह चक नग क स म हन ड खड क ए
Og Jakob kom lykkelig frem til byen Sikem, som ligger i Kana'ans land, da han kom fra Mesopotamia og han slo leir utenfor byen.
उस म त न त थ क ह , औ एक त नई लकड क ह औ इनक ल गत जभवन म स द ज ए
med tre lag store stener og ett lag nytt tømmer omkostningene skal utredes av kongens hus.
ल आ क ल न ड ज ल थ अ थ त ग द, औ आश क ब क ह ए, ज उस स म म उत न ह ए
Og Leas trælkvinne Silpas sønner var Gad og Aser. Dette var Jakobs sønner, som han fikk i Mesopotamia.
उस न एल ह क च उठ ई ज उस स ग थ , औ वह ल ट ग , औ दन क त खड ह आ
Så tok han op Elias' kappe, som var falt av ham, og han vendte tilbake og stod ved Jordans bredd.
व ल ज नग म घ मत थ , म झ म ल , उन ह न म झ म ल क शह ह क ओ न म म झ स छ न ल
Vekterne, som går omkring i byen, møtte mig, de slo mig, de såret mig de tok mitt slør fra mig, vekterne på murene.
(ऐ स ल) ल ग त म ह जब द खत ह त त म स मसख़ ह कन लगत ह क क ह वह (हज़त) ह ज न ह अल ल ह न स ल बन क भ ज ह (म ज़ अल ल ह)
Og når de ser deg, tar de deg bare som en spøk Er det denne som Gud har sendt som sendebud?
ज तन श ओ क वह म म इकट ठ क धन ढ ह ग थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल ग
og han tok med sig hele sin buskap og alt det gods som han hadde samlet sig, det fe han eide, og som han hadde lagt sig til i Mesopotamia, og vilde dra til Isak, sin far, i Kana'ans land.
ज तन श ओ क वह म म इकट ठ क धन ढ ह ग थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल ग
da skal du si Din tjener Jakob det er en gave han sender til min herre Esau, og snart kommer han selv efter.
इसह क न क ब क व द क , औ वह म क अ म बत एल क उस ल ब न क स चल , ज क ब औ एस व क म त बक क भ ई थ
Så lot Isak Jakob reise og han drog til Mesopotamia, til arameeren Laban, Betuels sønn, som var bror til Rebekka, Jakobs og Esaus mor.
तब एल ह न अ कड क ए ठ ल , औ जल , तब वह इध उध द भ ग ह ग व द न स थल ह स थल उत गए
Da tok Elias sin kappe og rullet den sammen og slo på vannet, og det skilte sig til begge sider, og de gikk begge over på det tørre.
उस न छ , त क न ह ? तब वह ब ल , म त त द स त ह त अ द स क अ ओढ द , क क त हम भ म छ ड न व ल क ट म ब ह
Da sa han Velsignet være du av Herren, min datter! Du har nu lagt en større kjærlighet for dagen enn før, ved ikke å gå efter de unge menn, hverken de fattige eller de rike.
उन ह द न म ब म शल म स न कलकह थ , क श ल ब स अह ह नब , नई च ओढ ह ए म उस स म ल औ क वल व ह द न म द न म थ
På den tid hendte det engang da Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, at profeten Akia fra Silo traff ham på veien han hadde en ny kappe på, og de to var alene på marken. profeten.
ह स नत ह एल ह न अ म ह च स ढ , औ ब ह ज क ग फ क द व खड ह आ फ एक शब द उस स न ई द , क ह एल ह त ह क क म?
Og da Elias hørte den, dekket han sitt ansikt til med sin kappe og gikk ut og stod ved inngangen til hulen. Da kom det en røst til ham og sa Hvad vil du her, Elias?
तब ब अज न कह , ज च त ओढ ह उस फ ल क थ म भ ल औ जब उस न उस थ म भ तब उस न छ न ए ज न उसक उठ द वह नग म चल गई
Da hun kom til sin svigermor, spurte hun Hvorledes er det gått dig, min datter? Og hun fortalte henne alt det mannen hadde gjort mot henne,