"स ब ध " के अनुवाद नार्वेजियन भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

Beira
न त न, र क न त न, त म ह क न त न,
Barkos' barn, Siseras barn, Tamahs barn,
उनक म हर ख़ ल शर प ल य ज एग
De får forseglet, edel vin å drikke,
वह अपन त पर च ह गय
Han rynket pannen og vendte seg bort
ग़रज़ फर श त त ज द ह गए
Og englene falt ham til fote.
फ र म न उनक ल एल न ल य फ र उनक ज़ ह र ज़ ह र मझ य
Så kalte jeg på dem åpent,
ईम न व ल त म एक र इ ल म म (प र तरह ) द ख़ ल ह ज ओ और श त न क क़दम क़दम न चल वह त म ह र यक़ न ज़ ह र ज़ ह र द श मन ह
Dere som tror, søk hen til fred og harmoni alle sammen. Følg ikke i Satans fotspor.
ऐ ल ग ज क छ ज़म न म ह उ हल ल व प क ज़ च ज़ (श क़ ) ख ओ और श त न क क़दम क़दम न चल वह त त म ह र ज़ ह र ज़ ह र द श मन ह
Hør, dere mennesker, spis av det jorden frembyr og som er tillatt og godt. Følg ikke i Satans fotspor!
त त म उ द न क इन त ज़ र कर क आम न ज़ ह र ज़ ह र ऑ न कल ग
Men se opp for en dag da himmelen bringer en tydelig røyk,
य न त न न द ऊद व च , क य क वह उक अपन प र ण क र प य र करत थ
Og Jonatan gjorde en pakt med David, fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv.
और उ मर थ हम र ओर ज व श व करत ह , क तन मह न ह , क शक त क प रभ व क उ क रर य क अन
og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft,
और हम ह न त म ह र ऊपर तह तह आम न न ए और हम मख़ल क़ त र नह ह
Over dere har Vi skapt syv himmelhvelv. Vi overså intet i Skapelsen.
हर एक व यक त प र न अ क र य क अ न रह क य क क ई अ क र ऐ नह , ज परम श वर क ओर न ह और ज अ क र ह , व परम श वर क ठहर ए ह ए ह
Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,
(वह क य ख त वक त ह ग ) ज प शव ल ग अपन प रव अपन प छ छ ड़ एग और ( चश म ख़ द) अज़ क द ख ग और उनक हम त ल ल क़ त ट ट ज ए ग
Når lederne sier seg løst fra sitt følge, og de får se straffen, og alle deres bånd brytes
ल क य ल ग त य कहत ह क हमन अपन प द द ओ क एक तर क पर प य और हम उनक क़दम क़दम ठ क र त पर चल ज रह ह
Nei, de sier Vi fant at våre fedre dannet et (tros)samfunn, og vi følger i deres spor.
यह व क द त न न कलकर अश श र य क छ वन म एक ल ख पच हज र प र ष क म र और भ र क ज ल ग व र उठ त क य द ख क ल थ ह ल थ पड ह
Og Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper.
(वह ) आम न व ज़म न क म ज द ह और ज क म क करन ठ न ल त ह त उक न र फ कह द त ह क ''ह ज '' प वह (ख द ख द) ह ज त ह
Han er himlenes og jordens skaper. Når Han har besluttet en ting, sier Han bare Bli , og så blir det.