"अभ कर मक सम ध न" के अनुवाद पोलिश भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : अंभ कर मनक सम ध न ?

  शब्दकोश हिन्दी-पोलिश

कर - अनुवाद : कर - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

एमड 5 सम
Suma md5
उज ब क स त सम
Sum
सम प ष ठ
Parzyste strony
एमड 5 सम बर बर
Sumy kontrolne MD5 są równe.
एमड 5 सम
Obliczone sumy MD5 różnią się.
सम प ष ठ श र ष स च
Nagłówek stron parzystych
सम प ष ठ प द स च
Stopka stron parzystych
य त म ह र चच र भ ई ह ड म और सम
Synu, to są twoi kuzyni.
सम और व षम प ष ठ क ल ए भ श र ष स च
Różne nagłówki na stronach parzystych i nieparzystych
सम और व षम प ष ठ क ल ए भ प द स च
Różne stopki na stronach parzystych i nieparzystych
पर वर त त एमड ५ सम य क त छव य व व ड य क द ख ए
Wyświetl obrazki i filmy ze zmienioną sumą MD5
त ल कर क ल ए क पय एमड 5 सम प रव ष ट कर
Proszę podać sumę md5 do porównania
ड म, सम, चल इस बत त ह क हम ऊपर क स ज त ह !
Błędy nowicjusza. Dim, Sum, pokażmy mu, jak lecimy na szczyt.
र क र ड कर रह ह ?
Nagrywamy to?
चल क वल श र कर द य ह .
Bello, to Seth Clearwater, brat Lei.
ब द क प र प त कर, समझ क भ प र प त करक भ ल , म र ब त क छ ड
Nabywaj mądrości, nabywaj roztropności nie zapominaj, ani się uchylaj od powieści ust moich.
व , हम इस कर ल य . स दर ह ?
Zrobiliśmy to.
हम र ब ट त मस श द कर रह ह ?
Kradzież, a małżeństwo, to dwie różne rzeczy.
फ र व खड ह ह सक और अप बच व ह कर सक
I nie mogli ani wstać, ani uzyskać żadnej pomocy.
ई द य ! च र ओर स ब द कर
Słyszeliście!
त म ल ग प रभ वश ल म द र कर रह , ह ?
Nie robicie dramatycznej pozy, co nie?
, म र मतलब, आप यह क य कर रह ह ?
Czy musiałeś wchodzić na każdy możliwy kamień? Nie.
और य क म त उक ल ए म स ब थ और वह कर सकत थ
To im się nie godzi i nie są do tego zdolni
त ह और ह तरह एक प रभ , आपक अ ग रह कर रह ह
Nie jestem uprzejmy i żaden ze mnie pan, Wasza Miłość.
अप म क म त त हम कर अप त ज मय स ह स क अपम कर ज व च त हम र स थ ब , उस स मरण कर और उस त ड
Nie odrzucajże nas dla imienia twego, nie podawajże w lekkość stolicy chwały twojej wspomnijże, nie targaj przymierza twego z nami.
अप स र क भ शपथ क य क त एक ब ल क भ उजल , क ल कर सकत ह
Ani na głowę twoję będziesz przysięgał, gdyż nie możesz jednego włosa białym albo czarnym uczynić.
, ,
Nie, nie, nie.
, ,
Nie, nie.
अप त ड म झ स द र कर ल , और अप भय स म झ भयभ त कर
Rękę twoję odemnie oddal, a strach twój niech mną nie trwoży.
ल त स कह , ह प रभ , ऐस कर
A Lot rzekł do nich Nie tak, proszę, panowie moi
हम द वत ओ क ब द कर रह ह , स र फ ज वर .
nie tylko zwierzęta.
ल ट ... उ सबक खत म कर ड ल ग
Jeśli nie wrócisz, ruszymy tam i wybijemy wszystkie, co do nogi.
व व क ह सकत ह ? त म क य कर रह ह ?
Pogadajmy, dobra?
और क मदद क क दरत रखत ह और आप अप मदद कर सकत ह
I nie jest w stanie przyjść im z pomocą, ani też samemu sobie nie może pomóc?
, , ! ह !
Nie, nie, nie!
अर थ त व यर थ और झ ठ ब त म झ स द र रख म झ कर और प रत द क र ट म झ ख ल य कर
Marność i słowo kłamliwe oddal odemnie ubóstwa i bogactwa nie dawaj mi żyw mię tylko pokarmem według potrzeby mojej
यद त र पत ह , त उस स अलग ह क यत कर और यद त र पत ह , त पत क ख ज कर
Przywiązałeś się do żony, nie szukajże rozwiązania rozwiązanyś od żony, nie szukajże żony.
फ र त व क ई वस यत कर प ए ग और अप घरव ल क ओर ल ट ह सक ग
I nie będą oni w stanie przygotować żadnego polecenia ani też powrócić do swoich rodzin.
ह यह व क र म आकर म झ झ ड क द , और जलजल हट म आकर म र त ड कर!
(Psalm Dawidowy ku przypominaniu.)
म झ अप स म ह क ल द , और अप पव त र आत म क म झ स अलग कर
Odwróć oblicze twoje od grzechów moich, a zgładź wszystkie nieprawości moje.
ब ढ प क समय म र त य ग कर जब म र बल घट तब म झ क छ ड
Nie odrzucajże mię w starości mojej gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mię.
क यह म ष य ब त लग , पर त य र कर सक ?
Mówiąc Ten człowiek począł budować, a nie mógł dokończyć.
त म उम स एक फ ल ग कर रह ह , ह ?
Jesteś jednym z tych facetów, z telefonów co?
त क क ई एक र ज य प र ज ड ट ह उस पर द व कर सक
Żeby żaden stan nie wpływał na decyzje prezydenta.
, , चल भ
Nie, nie, nie.