"प ट ट आव दन" के अनुवाद पोलिश भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : प ट ट आवन दन ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

Bat
W
WNorth, the direction
और य क ब म त त क म नकर नर म क चल द य
I Jakób posłuszny był ojcu swemu i matce swojej, i poszedł do krainy Syryjskiej
फ र य क ब क नर म स आन क श च त रम श वर न द सर ब र उसक दर शन द कर आश ष द
I ukazał się Bóg znowu Jakóbowi, gdy się wracał z Padan Syryjskiego, i błogosławił mu.
नर म म अन न न बत एल क घर ज कर वह अन म म ल ब न क एक ब क ब य ह ल न
Ale wstawszy idź do krainy Syryjskiej, do domu Batuela, ojca matki twojej, a weźmij sobie stamtąd żonę, z córek Labana, brata matki twojej.
और इसह क न च ल स वर ष क ह कर र बक क , ज नर म क व स , अर म बत एल क ब , और अर म ल ब न क बह न भ , ब य ह ल य
A Izaak miał czterdzieści lat, gdy sobie pojął Rebekę, córkę Batuela Syryjczyka, z krainy Syryjskiej, siostrę Labana, Syryjczyka, za żonę.
और य क ब ज नर म स आय थ , स कन न द श क शक म नगर क स क शल क ष म स ह चकर नगर क स म हन ड र खड क ए
I przyszedł Jakób zdrowo do miasta Sychem, które było w ziemi Chananejskiej, gdy się wrócił z Padan Syryjskiego, i położył się przed miastem.
और ल आ क ल न ड ज ल त र य थ अर थ त ग द, और आश र य क ब क य ह त र ह ए, ज उस स नर म म उत न न ह ए
Synowie też Zelfy, służebnicy Lii Gad i Aser. Ci są synowie Jakóbowi, którzy mu się urodzili w Padanie Syryjskim.
और ज तन श ओ क वह नर म म इक ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल गय
I zabrał wszystkę trzodę swoję, i wszystkę majętność swoję, której był nabył, dobytek nabycia swego, którego był nabył w krainie Syryjskiej, aby się wrócił do Izaaka, ojca swego, do ziemi Chananejskiej.
और ज तन श ओ क वह नर म म इक ठ करक धन ढय ह गय थ , सब क कन न म अ त इसह क क स ज न क मनस स , स थ ल गय
I rozkazał pierwszemu, mówiąc Gdy się spotka z tobą Ezaw, brat mój, a spyta cię, mówiąc Czyjeś ty? i dokąd idziesz? a czyje to stado przed tobą?
और इसह क न य क ब क व द क य , और वह नर म क अर म बत एल क उस त र ल ब न क स चल , ज य क ब और एस व क म त र बक क भ ई थ
I tak wysłał Izaak Jakóba, który szedł do krainy Syryjskiej, do Labana, syna Batuelowego, Syryjczyka, brata Rebeki, matki Jakóbowej i Ezawowej.