"समय स म " के अनुवाद पोलिश भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-पोलिश

समय - अनुवाद : समय - अनुवाद : समय - अनुवाद : समय - अनुवाद :
कीवर्ड : Czasu Czas Czas Pora Dawno

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

1. 65
8. 3
C
ढ ढ
Przeszukiwanie C
र ग
Kolor C
व ड द ख ए
Pokaz okno C
ह र त ग नब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह च
Dostęp przed
ल इन च न
Wybierz linie z C
भ जगह च न
Wybierz wszędzie C
अ व . ओवरव य
Przegląd różnic między A i C
ब व . ओवरव य
Przegląd różnic między B i C
यहत क , यहत ग श क , ग श ल व क प त र थ
I Holon i przedmieścia jego, i Dabir i przedmieścia jego
ल ड क य ज रह ह
Wczytywanie C
क प त र , ग श और एल एज र
Synowie Mojżeszowi Gierson i Eliezer.
ड र क ट र क पढ ज रह ह
Czytanie katalogu C
ल व क प त र ग श , कह त और र र
Ci są, których postanowił do śpiewania w domu Pańskim, gdy tam postawiono skrzynię.
और ग श क प त र शब एल ख य थ
Synowie Giersonowi Sebujel pierwszy.
भ व त ओ क ल ए क चयन कर
Wybierz C dla wszystkich pozycji
ध न रह त पर पर व र ध क ल ए च न
Wybierz C dla wszystkich nierozwiązanych konfliktów
बक न त न, र क न त न, त ह क न त न,
Synów Barkosa, synów Sysera, synów Tamacha,
ध न रह त फ द जगह पर पर व र ध क ल ए च न
Wybierz C dla wszystkich nierozwiązanych konfliktów znaków odstępu
और हदद क रन पर, क व ल उ थ न पर र ज ह आ
I umarł Hadad, a królował miasto niego Samla z Masreki.
और ग श क प त र क न य थ , अर थ त ल ब न और श
I służyli przed przybytkiem namiotu zgromadzenia, śpiewając, aż zbudował Salomon dom Pański w Jeruzalemie, i stali według porządku swego na służbie swojej.
Czas
Czas
Czas
Motyw
czas
.
Czas minął.
ब ईबल
BibleTime czas na Biblię
इक ई
Jednostka czasu
क ष त र
Strefa czasowa
ड ज ट इज शन
Czas utworzenia postaci cyfrowej
न र
Czas utworzenia
एक प ज र
Czas naświetlania
द ख ए
Pokaż czas
ब त
Całkowity czas
ब क
Pozostało
Limit czasu
Limity specjalne
Limit szybkości
च ह न
Znacznik czasu
ख त
Ograniczenie czasu
फ र
Format czasu