"क स थ स बद ध" के अनुवाद बल्गेरियाई भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-बल्गेरियाई

बद - अनुवाद : बद - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

जब ल ग र द ए ज ए ग ,
и когато душите се съединят ,
य त म प रत य उच च न पर व यर म र न र म ण रत रह ग ?
Нима градите паметник на всяко възвишение за забавление ?
В
ढ ढ
Търсене във В
र ग
Цвят В
उन ह न ह , य त म भ रम त वप न ह हम ऐ वप न अर नह ज नत
Рекоха Объркани сънища . А и ние не знаем да тълкуваме сънищата .
व ड द ख ए
Показване на прозорец В
ह र त ग नब शnetherlands. kgm
's Hertogenboschnetherlands. kgm
पहल पह च
Достъпван преди
ब ग और र त
сред градини и извори ,
व द ष ट फल
плодове . И ще са удостоени
र र त व ल न
който има мощ . Той се възправи ,
भ जगह च न
Избиране на В навсякъде
अ व . ओवरव य
Изглед на А срещу В
ब व . ओवरव य
Изглед на Б срещу В
य त म ह र प पष ट प रम ण ह ?
Или имате явен довод ?
अत नह ! म म ख त ह त र त य
Но не , кълна се в залезите на звездите
ब ग और र त म
сред градини и извори ,
अल फ़ ल म म म व द
Алиф . Лам . Мим . Сад .
और त झ य म ल म श यद वह वय व रत न ख रत ह
Но ти откъде знаеш , може да се пречисти .
और ब ग और र त
и градини , и извори !
पष ट अरब भ ष म
на ясен арабски език .
गव ह ह पष ट त ब
Кълна се в ясната Книга .
बह त व द ष ट फल ,
и обилен плод ,
ख लत ह ए र त प ए ग ,
ще им се даде от кипящ извор да пият ,
र त प रव ह त ह ग ,
Има там течащ извор .
ल ड य ज रह ह
Зареждане на В
न य आयत ह रआन और ए पष ट त ब
Та . Син . Тези са знаменията на Корана ясната Книга
ह , य त म उन प जत ह , ज न ह वय तर शत ह ,
Рече Нима служите на онова , което вие сте издялали ?
ऐ ईम न ल न व ल ! ईम नव ल हटर इनरन व ल अपन म त र न बन ओ य त म च हत ह अल ल ह पष ट तर अपन व र द ज ट ओ ?
О , вярващи , не взимайте неверници за ближни вместо вярващите ! Нима искате да дадете на Аллах явен довод срещу вас ?
त ( ऐ र ल ) भल ज शख पर अज़ ब व यद प र ह च ह त य त म उ शख ख़ल त ह
Нима ти можеш да напътиш онзи , спрямо когото се сбъдне Словото за мъчението ? И нима ти о , Мухаммад ще спасиш онзи , който е в Огъня ?
अल फ ल म र यह त ब अर पष ट रआन आयत ह
Алиф . Лам . Ра . Това са знаменията на Книгата ясния Коран .
और , वय त म ह र अपन आप म भ त य त म द खत नह ?
и в самите вас . Нима не съзирате ?
हन उ र त ज उम ह ग , ज न म ब ल ह
от извор там , наречен Салсабил ,
छ नह , ई शरण ल नह !
Ала не ! Няма убежище .
व म ह , बड ग रवश ल ,
Владетеля на Трона , Предостойния ,
तम भ व ल ' इरम ' ?
и с ирамитите , имащи високи постройки ,
ड र ट र पढ ज रह ह
Четене на директория В
पहल त उन ह न उ इन य और द र ब न द ख त र त चल त रह
А преди това отричаха и само предполагаха от далечно място .
य मन ष य मझत ह वह य ह वत त र छ ड द य ज एग ?
И отново горко ти , горко !
और ह , य त यह च हत ह वय र ल ,
И кажи Не ще ли се пречистиш ,
य व ब न च ज प द ह गए ? य व वय ह अपन रष ट ह ?
Нима бяха сътворени от нищо , или те са творците ?
पष ट त ब आयत ह
Тези са знаменията на ясната Книга .
लम ब लम ब तम भ म
във високи стълбове .
और उ त र भ ईन ल दन व ल ,
и жена му , носещата дърва .