"ट इल आध र" के अनुवाद बल्गेरियाई भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : इला आध र ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

न घन ष म त
нито близък приятел .
अत आज उसक यह क ई घन ष म त नह ,
затова Днес няма тук за него ближен ,
Бат
स व द ष फल
плодове . И ще са удостоени
व नष ह ख ईव ल ,
Проклети да бъдат хората , изкопали ямата
हमन उस इल म लद न न ( अपन ख़ स इल म ) म स क छ स ख य थ म स न उन ( ख़ ज ) स कह क य ( आपक इज ज़त ह क ) म इस ग़ज़ स आपक स थ स थ
Муса му рече Може ли да те последвам , за да ме научиш на онова , на което си научен за верния път ?
ज अपन नम ज़ क इल तज़ म खत ह
които в своята молитва са постоянни
हम उस सहज ढ ग स उस च ज क प त बन द ग , ज कठ न च ज ( कष स ध य ) ह
ще го улесним към трудното
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
ऐ स त ष आत म !
О , душа успокоена ,
इल ज म उत न य च त वन द न क ल ए ,
с извинение или предупреждение
क ई म त क स म त क न प छ ग ,
и не ще пита приятел за приятеля ,
. अव वल क
през R. Awal
. उस स न क
през R. Thaani
स पष ब भ ष म
на ясен арабски език .
गव ह ह स पष क त ब
Кълна се в ясната Книга .
बह त स स व द ष फल ,
и обилен плод ,
क ज हन म ई क इल म आपक ह ( ख़ द क तफ स ) स ख य गय ह उसम स क छ म झ भ स ख द ज ए ख ज न कह ( म स ख द ग मग ) आपस म स थ सब न ह सक ग
Рече Ти не ще можеш да търпиш заедно с мен .
उसक अआध ह न द खमध चढ ए, वह यह व क स खद यक स गन ध द न व ल हव य ह ग
и за възлияние да принесеш половин ин вино в жертва чрез огън за благоухание Господу.
उन ल ग क म ग प ज त क प प त ह ए , ज न प क प क भ ग ह ए औ न पथभ
пътя на тези , които си дарил с благодат , а не на тези , над които тегне гняв , нито на заблудените !
जब उस न स तव म ह ख ल , त स व ग म आध घड तक सन न छ गय
А името на звездата е Пелин, и третата част от водите стана пелин, и много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха.
त म क य ज न क ' इल ल य न ' क य ह ?
Но откъде да знаеш ти какво е Иллийун ?
त त म उसक ज़ क स क स फ़ क म ह
При твоя Господ е пределът му .
त व नष ह , क स ब त बन ई !
и проклет да е ! как прецени !
व नष ह , क स ब त बन ई !
И отново проклет да е ! как прецени !
उफनत सम द
и в препълненото море
यद त म बदल ल त उतन ह ज तन त म ह कष पह च ह , क न त यद त म सब त न श चय ह यह सब न व ल क ल ए ज य द अच छ ह
И ако наказвате о , вярващи , накажете със същото , с което са ви наказали ! А ако търпите , това е най доброто за търпеливите .
क द त उत तम ह हज मह न स ,
Нощта на могъществото е по добра от хиляда месеца .
य स पष क त ब क आयत ह
Тези са знаменията на ясната Книга .
नज द ड ई ,
После погледна .
नम ज़ अस क क़सम
Кълна се в следобеда
आख व इसप गव ह क य न ल ए ? अब जबक व गव ह नह ल ए , त अल ल ह क स पष म वह झ ठ ह
Защо не доведоха за това четирима свидетели ? И след като не са дошли със свидетелите , тези са лъжците пред Аллах .
अन तत हमन उनक पकड म ल क व नष द य ज उनस कह अध क बलश ल थ औ पहल क ल ग क म स ल ग ज च क ह
И погубихме по силни от тях . Отминаха много примери с предците .
क य उसक प स इल म ग़ ब ह क वह द ख ह ह
Нима той има знание за неведомото и го вижда ?
म श घ ह उस ' सक ' ( जहन नम क आग ) म झ क द ग
Ще го пека Аз в Преизподнята .
व नष ह आ मन ष य ! क स अक तज ञ ह !
Проклет да е човекът ! Колко е неблагодарен !
ज न प ष न भ ख म
които нито угояват , нито избавят от глад .
( सच त य ह ) ज च ज़ आपक इल म अह त स ब ह
И как ще изтърпиш онова , за което нямаш знание ?
य भ स न ख क न क क न म ए अम ल इल ल य न म ह ग
Ала не ! Книгата за делата на праведниците е в Иллийун .
यह ज क न व ल
и в четящите Напомнянето ангели
इसम शक नह क हमन द ऊद औ स ल म न क इल म अत क य औ द न न ( ख़ श ह क ) कह ख़ द क श क ज सन हमक अपन बह त ईम नद बन द प फज़ लत द
И дадохме на Дауд и Сулайман знание , и рекоха Слава на Аллах , Който ни предпочете пред мнозина от Своите вярващи раби !
अल ल ह क स पष म त न क ष पश व बह ग ग ल ग ह , ज ब द ध स क म नह ल त
Най лошите твари пред Аллах са глухите , немите , които не проумяват .
श ष द स ल ग क हमन व नष द य
После унищожихме другите .
उनम ह स व द ष फल औ खज अन
Там има плодове и палми , и нарове .