"प र ट ट इप प र प त " के अनुवाद बल्गेरियाई भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : प र ट ट प र प त ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

न घन ष
нито близък приятел .
एक क शम न बन य ,
и сторихме слънцето горящ светилник ,
क य म ह स क ई स म ण ह ?
Или имате явен довод ?
उन ल ग क म ह ए , ज न क भ ग ह ए औथभ
пътя на тези , които си дарил с благодат , а не на тези , над които тегне гняв , нито на заблудените !
यह क उसक य स श घ ह द ख ज एग
и старанието му ще бъде видяно ,
वह क द न म व ष ह औ द न क व ष ह वह स न म छ क क ज न
Той въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта . И знае съкровеното в сърцата .
श घ म ह म ह द न क ग क सन न ह ज ओग
И ще ти въздаде твоят Господ , и ще си доволен .
WNorth, the direction
З
ष ठ , उच च ,
въздигнати , пречистени ,
आज उसक यह क ई घन ष नह ,
затова Днес няма тук за него ближен ,
हमन म स क अन न श न य औ म ण क स थ
Вече изпратихме Муса с Нашите знамения и с явен довод
यह क वह ह उस न च न आद क व नष क य
и Той погуби древните адити ,
न स स द ह य ल ग श घ ह न व ल च ज ( स स ) स ह औ एक भ द न क अ छ ड ह ह
Тези обичат преходността и нехаят за тежкия Ден пред тях .
वह श घ ज वल भड क आग म ड ग ,
Ще гори в огън с пламъци той
हमन म स क भ अन न श न य औ म ण क स थ
И Муса изпратихме с Нашите знамения и с явен довод
अल ल ह न म ह ध स व श ष स व कस क य ,
И ви създаде от пръст от земята да израснете .
य स सन न ,
поради своето старание доволни ,
उनक स च द क बन ग द श म ह ग औ य ल
Ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристални чаши
ज इनक म क ह ह , उसक बदल म आज इसम व ष ह ज ओ
Горете Днес в него , защото бяхте неверници !
कह द , ह एक क ष म ह अ अब म भ क ष क श घ म ज न ल ग क क न स ध म गव ल ह औ क नक म गद शन
Кажи Всички чакаме . Чакайте и вие , и ще разберете кои са на правия път и кой е напътен !
वह अन हकड म ज ल म बनक ब ग म व ष ह आ कहन लग , म ऐस नह समझ क वह कभ व नष ह ग
И влезе в своята градина , угнетявайки себе си . Каза Не мисля , че това някога ще изчезне .
व वह न श च न क स थ ह क स व द ष फल म गव ह ग
Ще пожелават там всякъкъв плод в сигурност .
ह आद , व एक अन य च ड व य स व नष द ए गए
А адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър .
वह ब ल , ऐ स ! म एक ष ठ ड ल गय ह
Рече тя О , знатни , спуснато ми бе достопочтено послание .
इस अल ल ह वश ल , वद म ह उन ल ग क ओ क शन ( वह य ) क ह ह , ज मस हल ग ज च क ह
Така Аллах , Всемогъщия , Премъдрия разкрива на теб и на онези преди теб о , Мухаммад .
क य उनम स य क व यक इसक ल लस ह क वह अन कम ण जन न व ष ह ?
Нима всеки от тях копнее да влезе в Градината на блаженството ?
म ह ज य भ अक ल ज य भ ह , उस क श ल औ दय व न क अ क ई ज य भ नह
Вашият Бог е единственият . Няма друг Бог освен Него , Всемилостивия , Милосърдния .
जब व ल ( क शह न ) ह ज ए ग ,
Когато звездите бъдат угасени
Бат
उस श घ न क ल ए उसक न ज ब न क न चल
Не си движи езика с това Слово о , Мухаммад , за да избързаш да го запомниш !
क छ नह , बल क म ल ग श घ म लन व ल च ज ( द न य ) स ह ,
Ала не ! Вие обичате преходността на земния живот
म स क व म भ ( न श न ह ) जब हमन फ औन क स क स म ण क स थ भ ज ,
... И за Муса , когато го изпратихме при Фараона с явен довод .
इनम स य क क ब म ह ब क स म अ य ह ह
Лошото във всичко това е омразно при твоя Господ .
बल क इसस अभ ष क वल उसक अन उच च ब क म ख ( सन न ) क च ह ह
а само в стремеж към Лика на своя Господ , Върховния .
अल ल ह म ह भ वक सह य द न क
и за да те подкрепи Аллах с могъща подкрепа .
क ल जबक वह क श ह ज ए
и в утрото , когато засиява !
हमन उन ह क व हमज ल य बन य
и отредихме да са девици
बव ल औ म श क ( बह द वव द य ) म स ज न ल ग न इनक क य व क फ ( इनक ) स अलग ह न व ल नह जब क क उनक स स म ण न आ ज ए
Онези от хората на Писанието и съдружаващите , които не вярваха , не се разделиха с неверието си , докато при тях не дойде ясният знак
ऐ ल ग ! म ह म ह ब क ओ स ख ल म ण आ च क ह औ हमन म ह एक स क श उ
О , хора , при вас дойде довод от вашия Господ и ви низпослахме явна светлина .
ह स , फ ल ल
засмени , възрадвани ,
ष ठ
благородни , записващи .
न क भ ( वश भ द य ) , य क न
И сатаните едни да строят , други да се гмуркат ,
वह ह क ष औ यक ष क ज नन व ल अ यन वश ल , दय व न ह
Той е Знаещия и скритото , и явното , Всемогъщия , Милосърдния ,
ज सन बन य , फ नख श ख स झ द क य औ झ स लन द न क य
Който те сътвори и съчлени , и осъразмери ?