"म ल क न स त र" के अनुवाद बल्गेरियाई भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

जब द ए ज ए ग ,
и когато душите се съединят ,
ह वह ब ए ह थ द य गय , वह ह ग , श , द य ज
А онзи , чиято книга му се даде в левицата , ще каже О , да не ми бе давана моята книга
इब
и народът на Ибрахим , и народът на Лут ,
ख़ ब ( ) प बह
Ставането за молитва нощем е най силно по въздействие и най подходящо за размисъл .
ष य वह य ह छ ड द य ज एग ?
И отново горко ти , горко !
ह ए अफ शख अप
Ах , горко ми , да не бях взимал такъв за приятел !
द ह ज
Дървото Зокум
यह ज
и в четящите Напомнянето ангели
अप ब च प ह , ऐ ग ! ज य ह औ च बह ? द ख ह ?
И призова Фараонът своя народ , и рече О , народе мой , нима не принадлежи на мен владението над Египет и над тези реки , течащи край мен ? Нима не виждате ?
अप छ ड झ श घ च ज उभ , ऐ ?
И какво те накара да избързаш пред своя народ , о , Муса ?
भ ईध ,
и жена му , носещата дърва .
च ह ज व , श श व आग झ ह ग अ ह आ वह ज ब झ उठ य
И лицата ще се смирят пред Вечноживия , Неизменния , и ще изгуби надежда всеки , който е носил гнет .
जब द ए ज ए ग ,
и когато книгите за делата бъдат разгърнати ,
ह हज ,
Нощта на могъществото е по добра от хиляда месеца .
शब क़द य ह
Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото ?
ह , ऐ ग ! ए ए पष ट
Рече О , народе мой , аз съм явен предупредител за вас .
ई अच छ ह वह , भय ह ग औ
А който върши праведни дела и е вярващ , не ще се страхува нито от угнетяване , нито от ощетяване .
ई उज ( फ ई प श ) आएग औ यह च ह ज एग ( अ ) प
В този Ден не ще помогне на угнетителите тяхното извинение и не ще им бъде позволено покаяние .
ऐ ई ! ई हट अप च ह पष ट अप द ध ज ट ओ ?
О , вярващи , не взимайте неверници за ближни вместо вярващите ! Нима искате да дадете на Аллах явен довод срещу вас ?
प छ ग ,
и не ще пита приятел за приятеля ,
ग ई ए औ अप ( श ) ज वट , वह ग ह ज भय ह औ वह ग प
За онези , които вярват и не смесват своята вяра с гнет за тях е сигурността и те са напътени .
य औ आए , उ ह अ द प ग औ ग द ख एग
Които не вярват и угнетяват , Аллах не ще им прости и не ще им посочи път ,
य ह ग
Там има добродетелни и прекрасни жени
य ह ?
Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото ?
य प य ह ?
И откъде да знаеш ти какво е Преизподнята ?
ह ,
Каза Аз мразя вашето деяние .
यक़ वह अज ह ज भ ख़ ह ग
За теб има несекваща награда .
झ ठ
Народът на Нух взе пратениците за лъжци .
ह ग , इ य अ छ ब
И ще се сбъдне срещу тях словото , защото угнетяваха , а те не ще проговорят .
आख व इ गव ह ए ? अब जब व गव ह ए , पष ट वह झ ठ ह
Защо не доведоха за това четирима свидетели ? И след като не са дошли със свидетелите , тези са лъжците пред Аллах .
ह पहच पहच च ह ए थ श चय ह अ ह अ , प वश
Не оценяват те Аллах с истинското Му величие . Аллах е всесилен , всемогъщ .
य वह आ थ य अच छ ह य ' ज ' ष ?
Дали това е по добро за пребивание , или при дървото Зокум ?
ह उ पष ट
После неговото разясняване е Наша грижа .
ई ज थ , ब वय ह ग थ
А ние нямахме власт над вас . Да , вие бяхте престъпващи хора .
द ह ह थ द य गय , वह ह ग , पढ , !
И онзи , чиято книга му се даде в десницата , ще каже Ето ви , прочетете моята книга !
( प पव य ) ख
хубавици , пазени в шатри
द ज य ब ई प ष औ
И създаде от нея двата пола мъжа и жената .
य व ड ?
хората на Фараона ! Нима не ще се побоят ? ,
ज अच छ ग , च ह प ष ह य , यद वह ई ग ज द ख ह ग औ ह ज एग
А който върши праведни дела , мъж или жена , и е вярващ , тези ще влязат в Рая и не ще бъдат угнететени дори с браздица по костилка на фурма .
अप पथभ ष ट य औ द ख य
Фараонът заблуди своя народ и не го напъти .
भ च झ ठ
И народът на Лут отричаше предупредителите .
ष ट
нито близък приятел .
आद औ द औ पश च ह आ अ द प ई ज च ह
като обичая спрямо народа на Нух и адитите , и самудяните , и онези след тях . А Аллах не желае гнет за рабите .
थ ( ) ह ह आ औ बह
не се е заблудил вашият спътник Мухаммад и не се е отклонил ,
ए औ अच छ , ग ज व श ग उ छ भ ज ह ग
освен онези , които се покаят и вярват , и вършат праведни дела . Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени ,