"ल इन बजट" के अनुवाद बल्गेरियाई भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-बल्गेरियाई

बजट - अनुवाद : बजट - अनुवाद : इन - अनुवाद : बजट - अनुवाद : बजट - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

बजट ख च कर पत ह गय ह , ज स ह .
Бюджетът е изчерпан. Разбирам.
' अक italyprovince. kgm
italyprovince. kgm
म फ च हत ह . ...
Ужасно съжалявам.
सह वह ह ज एग .
Добре, да намерим прикритие.
उसक नस ( इन स न ज स म क ) ख स य न ( न त फ क स ) ज़ प न स बन ई
После Той сътвори потомството му от капка нищожна вода .
2006 2007 क बजट म , अन म न त आय 2,50,000 कर ड श ग. अन म न त व द श अन द न
За бъджет 2006 2007 очкваните приходи са около 2,5 млр паунда Очакваната чуждестранна помощ 1,9 млр
इस ट र फ़ क और हम र बजट, द न म आट ट क स स ज य द ब हतर ह .
За този трафик и нашия бюджет, рикшата е подобра от такси.
अगर हम ट ईम पर एयरप र ट नह पह च त त म ह र अस पत बजट बन ज य ग .
Ако не стигнем на летището навреме, твоя бюджет за болниците ще набъбне.
द न द र ... कर ग ड र इव
Свободен си, аз ще шофирам.
ज ख़ द भ ब ख करत ह और द सर ग क भ ब ख करन स ख त ह और ज शख श ( इन ब त स ) र गरद न कर त ख़ द भ ब परव सज़ व र हम द सन ह
които се скъпят и повеляват на хората скъперничество . А който се отвърне Аллах е Пребогатия , Всеславния .
और ( ऐ मरय म ) ख़ द उसक ( तम म ) क त ब आसम न और अक क ब त और ( ख़ सकर ) त र त व इन स ख द ग
И ще го научи Той на книгата и на мъдростта , и на Тората , и на Евангелието .
और ज सन ब ख क य , और ब परव ई क
А който е скъперник и пренебрегва ,
ठ क ह ... इस छ ड ... म ख द ह
Добре, съжалявам, сгреших!
ज म इन एक स ज म इन
Увеличаване Увеличаване с единица.
इन प र ण य , इन स व म , व उपन व श ह .
Съществата, които са техни господари, са колонизатори.
ज म इन
Увеличаване
ज म इन
Приближаване
ब क स इन
Поле в
फ न इन
Входяща телефонна линия
इन इन
Входяща линия
इन क षण .
Тези моменти...
क सन त न, गहर क सन त न, र य ह क सन त न,
Гедилови потомци, Гаарови потомци, Реаиеви потомци,
क सन त न, दर क न क सन त न, ग क सन त न,
Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци,
ह न न क सन त न, ग क सन त न, गहर क सन त न,
Ананови потомци, Гедилови потомци, Гаарови потомци,
और म टर ब Icelandair. नह , नह ग रह ह ,.
Съжалявам, но не търпи отлагане.
म टर नह क छ ह र ह ए क द द ग ज
Аз не съм неудачник, който лесно ще се предаде.
इन त र ट य
Грешки от приставкатаviewport
इन द श य
Изглед на приставки
कन क ट ड ग ग इन...
Свързан включване...
ज म इन चरण
Стъпка при увеличаване
2 इन 1
2 in 1
आप इन भ ज ?
Ти си ги изпратил?
इन क षण म ,
В тези моменти.
फ र उनक पश च त हमन एक द सर नस क उठ य
И създадохме след тях друго поколение .
और उनक क़ब अग म स बह त र ग मर ह ह च क
А преди тях повечето от древните бяха в заблуда .
क सन त न, दक न क सन त न, ग क सन त न,
Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци,
इतन ज म इन कर
Увеличаване с
त क र प ट प इन.
Грешна приставка за шифроване.
इन ग क द ख .
Вижте тези момчета.
इन 10 म नट म ...
Нека се върнем 400 години назад.
इन म र ख क द ख .
Виж го тоя.
इन ट र सम टर nonOperative ह .
Експеримент Джипси Дейнджър 8 00 часа
इन तरह प र प त तस व र .
Всеки...
इन सबक ब हर न क
Изведи ги оттук.
अगरच य क फ फ र ( इस म क क़ब ) कह करत थ
И преди теб , о , Мухаммад , неверниците казваха