"स म न य र प म " के अनुवाद बल्गेरियाई भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

जब ल ग क द ए ज ए ग ,
и когато душите се съединят ,
1. 65
8. 3
जब क फ ल द ए ज ए ग ,
и когато книгите за делата бъдат разгърнати ,
ह वह क क त ज क क क ब ए ह थ , वह कह ग , क श , ज त
А онзи , чиято книга му се даде в левицата , ще каже О , да не ми бе давана моята книга
क ष ह ,
и в четното , и в нечетното ,
ह उ ष ट कण क
После неговото разясняване е Наша грижа .
क उक क क द ह ह थ , त वह कह ग , ल ढ , !
И онзи , чиято книга му се даде в десницата , ще каже Ето ви , прочетете моята книга !
इब क क ल त क क
и народът на Ибрахим , и народът на Лут ,
वह अज ह ज कभ ख़त ह ग
За теб има несекваща награда .
ह व ल ग ज ई ल ए औ ह अच छ क क ए , उक ल ए ज क व कह उक बदल आत थ क ब ग ह
Които вярват и вършат праведни дела , техни са Градините на обителта гостоприемство за онова , което са вършили .
ह उ एकत ,
Да бъде събрано в твоите гърди и четено от теб е Наша грижа .
द ह ज ल ग ई ल ए औ अच छ क क ए श घ क ल ए उत द ग
На онези , които вярват и вършат праведни дела , Всемилостивия ще отреди любов .
तब ह व क क औ छ टक त ह क छ टक त ह
И му откликнахме Ние , и го спасихме от скръбта . Така спасяваме вярващите .
कभ खत ह ग औ क क ई क ट क
несекващ и невъзбранен ,
क च ज क ल ए क व ल क क च ह ए
За такова дейните да действат !
हत क , हत ग श क , ग श ल व क
син на Яата, син на Гирсома, син на Левия.
त ज त ब क ल ए औ अच छ क , त ऐ ल ग ज व श क ग उ क छ भ ज ल ह ग
освен онези , които се покаят и вярват , и вършат праведни дела . Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени ,
क ब च कह , ऐ क ल ग ! क ह औ च बहत ? त क द खत ह ?
И призова Фараонът своя народ , и рече О , народе мой , нима не принадлежи на мен владението над Египет и над тези реки , течащи край мен ? Нима не виждате ?
ल ए त ह औ ल ए !
Вие си имате вашата религия и аз имам своята религия .
क उक क क द ह ह थ ,
А от онзи , чиято книга за делата му се даде в десницата ,
झत ह क वह वत त छ ड द ज एग ?
И отново горко ти , горко !
ख लत ह
сякаш кипи вряща вода .
वह आत थ अच छ ह ' ज क क ' क व क ष ?
Дали това е по добро за пребивание , или при дървото Зокум ?
अत उ ज ल व ल क उक क ई उज ( फ ई श क ) क आएग औ ह च ह ज एग क व क ( अल ल ह क ) क ट ल
В този Ден не ще помогне на угнетителите тяхното извинение и не ще им бъде позволено покаяние .
औऱ ह त क वल ष ट द श ह च द क ह
Наш дълг е само ясното послание .
व ह त ह ग ,
Има там течащ извор .
, ग श एल एज
Синовете на Моисея бяха Гирсам и Елиезер.
भ अक ल भ ह , उ श ल औ क अत क त क ई
Вашият Бог е единственият . Няма друг Бог освен Него , Всемилостивия , Милосърдния .
क ब त द ह ज त क क ए वह ह ज क ल ए क ष बड त द
освен онези , които са търпеливи и вършат праведни дела . За тях има опрощение и голяма награда .
त क ज क ष टत क ए अल ल ह उ ( क ब भ व ) क उ द औऱ ज उत त व कह उक उ ह बदल
за да ги избави Аллах и от най лошите им деяния , и да им въздаде тяхната награда според най добрите им дела .
त ज क ई अच छ क ह वह , त उ त क ज ल क भ ह ग औ हक
А който върши праведни дела и е вярващ , не ще се страхува нито от угнетяване , нито от ощетяване .
क छ ड क त झ श घ च ज उभ , ऐ ?
И какво те накара да избързаш пред своя народ , о , Муса ?
ब ल क ल क क च च वज ह ग अत ज क क वज ह ग , वह फलत त क
Мярката през този Ден ще е правдата . Чиито везни натежат тези са сполучилите .
ह ल क वह अ त त झ क ई ज ह आत
И не е твоя грижа , че не се пречиства .
ह ल ह ह क वह एक त ह , ज ब ठक त ल ग ए ग
извор , от който пият приближените .
ह क क ल क झ ठल
Народът на Нух взе пратениците за лъжци .
ल ग त ह ज ओग
вие ще станете на три групи
द ग क ह क बज ल एग
и се вслуша в своя Господ , и се подчини ...
ल व क ग श , कह त औ
Левиеви синове Гирсом , Каат и Мерарий.
ग श शब एल
От Гирсамовите синове, Суваил бе главният.
अल ल ह ह च ज क ष ट ह औ वह ह च ज क ज ल त ह
Аллах е Творецът на всяко нещо и Той е Разпоредителят за всяко нещо .
कह , ऐ क ल ग ! ल ए एक ष ट च तक त ह
Рече О , народе мой , аз съм явен предупредител за вас .
अलबत त ज ल ग ई ल ए औ अच छ क क ए उक ल ए कभ त ह व ल त द
освен онези , които вярват и вършат праведни дела ! За тях има безспирна награда .
ह ह त बदल औ क द
Това е награда за вас . Вашето старание заслужи признание .