"क र य लय पर यव क षक" के अनुवाद बोस्नियाई भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : क र य लय पर यव क ?

  शब्दकोश हिन्दी-बोस्नियाई

पर - अनुवाद :
U

पर - अनुवाद :
Na

पर - अनुवाद :
Ka

पर - अनुवाद :
Na

पर - अनुवाद : लय - अनुवाद : पर - अनुवाद :
U

पर - अनुवाद :
Na

लय - अनुवाद :
कीवर्ड : Krovu Zemlji Imamo Rhythm Move

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

मम. ठ ह , त ,
Pa, ko je, onda...
म औ अध ज न त ह . .. ?
Treba mi još informacija.
एनव ड च त स थ ओप नज एल डव त व अन
Optimizovano hardversko ubrzanje OpenGL a kod NVIDIA grafičkih kartica
त ओ प चलत आप
Let the rhythm move you
ण ल च ल चल स ग त ल चल त म
Let the music take control Let the rhythm move you
अपन त ब, ज छ त म ह शन (वह स) ह ई, पढ ई नह ज उन ब ल बदलन व ल ह औ न त म उसस हट ण ल न जगह प ओग
Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmijeniti riječi Njegove, pa ni ti osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva.
अपन त ब, ज छ त म ह शन (वह स) ह ई, पढ ई नह ज उन ब ल बदलन व ल ह औ न त म उसस हट ण ल न जगह प ओग
I recitiraj šta ti se objavljuje iz Knjige Gospodara tvog. Nema izmjenitelja za Riječi Njegove, i nećeš naći mimo Njega (nikakvo) utočište.
हन ल एह ज ए छ ट प म न प, प
Detaljnije, ko zna?
त म प ब स त प.
Bacio sam oko na tebe, i stol za šah je spreman.
na
, ए ट न पड , पड .
Čekaj, čekaj, čekaj, Anton.
आध ल ट . आध ल ट . ओव.
Vratite se u bazu.
इश , CASE. म इश .
Na moj znak CASE.
वह त म प व श व स त ?
Zašto bi vam on verovao?
व ब प
Na webu
ख लन प
Otvori
वह प.
Tamo. Spusti ga.
ज ओ.
Produži.
ज ए .
Idi.
स त प.
Krećem.
ज ए .
Idi.
ह प .
Vidio sam ga.
वह प.
Upravo ovdje.
ह प?
Gde?
ह?
Ali ovo?
, ब न ड...
Ali, Bonde..
म उस प ह ! म उस प ह !
Evo!
ग आप प श लग न प अ त?
Kako si zaglavio na ulici?
ड ज टल व ड ट प पण , न ट प व न म
Zabiljezite digitalni video, razmijenite na internetu
म प ए ज न प उच त स थ त प व ड
Kada su preslikani, postavi prozore na odgovarajuću poziciju
30 स ल इस ब म ग ज़ ज न प,
Nakon 30 g.
Wolfhound 6, ह ग प आग. द ह ए , ह ग प आग.
Vučjaku 6, pucaj kad si spreman.
त , Anywho, हम बल ल प श ह ...
Pa, Bilotko, imamo nastup kod
न प त ल
Zaključaj ekran
ह ल ड प
Poziv dovršen
इस म प
Na ovom računalu
गत प
Izvodi se
LDAP स
Na LDAP serverima
ल इन स प ख ल
PlayOnLinux
ड स ल ख
Nareži na disk
घ म व प उठ ए
Podigni zakretanjem
जड त तख त प
na divanima izvezenim,
जड त तख त प
Na sofama (ukrasom) obloženim,
उस न म प.
Registre, s njegovim imenom.
ह प?
Ovisi gdje.