"क ल न म " के अनुवाद बोस्नियाई भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

स तव ब ड य द रत ह .
Premjestimo Sedmu flotu.
. ठ ह , त ,
Pa, ko je, onda...
और अध जर रत ह . .. ?
Treba mi još informacija.
व ड य च त र द र ड स थ ओप ज ए ह र डव यर त वरण
Optimizovano hardversko ubrzanje OpenGL a kod NVIDIA grafičkih kartica
अप रब त ब, ज छ त ह र ओर प र (वह यस) ह ई, पढ ह ज उ बद ह और उसस हट शरण जगह प ओग
Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmijeniti riječi Njegove, pa ni ti osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva.
अप रब त ब, ज छ त ह र ओर प र (वह यस) ह ई, पढ ह ज उ बद ह और उसस हट शरण जगह प ओग
I recitiraj šta ti se objavljuje iz Knjige Gospodara tvog. Nema izmjenitelja za Riječi Njegove, i nećeš naći mimo Njega (nikakvo) utočište.
और ह य भ य द रह सब व स त (आख़ र ) व यद बस जह ह ज स स त दरव ज ह ग
Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti,
और ह य भ य द रह सब व स त (आख़ र ) व यद बस जह ह ज स स त दरव ज ह ग
A uistinu, Džehennem je obećano mjesto njih svih
, ,
Ne, ne, ne.
, ,
Ne, ne, ne.
, , ! ह !
Ne, ne, ne!
और ग ऐस भ ह ज बग़ र ज ख द ब र (ख व ह ख व ह) झगड़त ह और हर सरश श त प छ ह त ह
Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga,
और ग ऐस भ ह ज बग़ र ज ख द ब र (ख व ह ख व ह) झगड़त ह और हर सरश श त प छ ह त ह
A između ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja, i slijedi svakog šejtana buntovnika.
, ,
Ne, ne, ne.
, ज , स ब
Ne, ne. 'Maks', molim vas.
वह तरस ख एग और छ ड ग ,
Ništa on neće poštedjeti,
फ र वह उस र ग ज एग
pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.
वह ज त ह और य,
Nije rodio i rođen nije,
ड और ख़ श आइ
u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.
वह ब क़ रख ग छ ड़ द ग
Ništa on neće poštedjeti,
फ र वह र ग ह ज य ग
pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.
वह तरस ख एग और छ ड ग ,
Neće poštediti, niti ostaviti,
फ र वह उस र ग ज एग
Potom neće u njoj umrijeti, niti živjeti.
वह ज त ह और य,
Ne rađa i nije rođen!,
ड और ख़ श आइ
Ni hladnoj, ni oplemenjujućoj.
वह ब क़ रख ग छ ड़ द ग
Neće poštediti, niti ostaviti,
फ र वह र ग ह ज य ग
Potom neće u njoj umrijeti, niti živjeti.
!
Ne!
?
Zar nije tako?
प ष ट र और भ ख ट ए
koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.
प ष ट र और भ ख ट ए
Neće ugojiti, niti protiv gladi koristiti.
त यह और ह वह ह .
Nema toga ni tu ni tamo.
ज स द आएग और द,
na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti,
ठ ड ह ग और उत त और भप रद
u kojoj neće biti svježine ni ikakve dobrine.
और यह प य स रह ग और ध प ख ओग
u njemu nećeš ni ožednjeti, ni žegu osjetiti.
ज स द आएग और द,
Dan kad neće koristiti bogatstvo, niti sinovi,
ठ ड ह ग और उत त और भप रद
Ni hladnoj, ni oplemenjujućoj.
और यह प य स रह ग और ध प ख ओग
I da ti u njemu nećeš ožedniti, niti suncu izložen biti.
व ह .
Nisu ni oni.
स दर ह ?
Nije li život lijep? Ljubav.
ब तच त र .
Nemojte pregovarati.
दस, ह ?
Deset?
ई द य !
culi ste coveka!
, द स त?
Tacno, drugar?
ठ ठद र, ह ?
Predivna je, zar ne?