"खड ह ज ओ" के अनुवाद बोस्नियाई भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : खड़न ह ज ओ ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

Shamu आ ite?
Kužiš?
.
Aw.
एच ?
K.ako...?
. 'न ल.
Djeca su dobro.
! भ ड म !
Pas ti mater!
'न ल, प ठ पर !
Stisnite stražnji kraj!
Soledad ब र यन पल म
G. Keefe.
व यक त धन गय
Onoga koji je bogat,
व यक त धन गय
A što se tiče onog koji se smatra neovisnim,
(द न अस त ष क शब द) न क !
Stvarno mi ideš na kurac, znaš li to?
फ र 'न ल य नट स म प च व ल . चल .
Onda će te O'Neil lupiti u jaja.
'न ल, प ठ पर अपन वन र ! इस व पस पकड !
Stisni stražnji kraj, O'Neil!
आप ए 'न ल क प लन कर ग त प रध नम त र , क पय ? म .
Premijeru, pođite s agentom O'Neilom, molim.
तब स मर स कन लग क स मर त र क य
A šta si to ti htio, o Samirija? upita Musa.
तब स मर स कन लग क स मर त र क य
Reče Pa šta je stvar tvoja, o Samirijja?
न च ! 'न ल, भगव न य! इस दब ए रख !
O'Neil, kvragu, drži ga!
त क य व व यक त अपन म क बल औ ध चलत अध क स ध म र ग पर य व स ध कर स ध म र ग पर चल र ?
Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?
त क य व व यक त अपन म क बल औ ध चलत अध क स ध म र ग पर य व स ध कर स ध म र ग पर चल र ?
Pa da li je ko ide ničice na licu svom upućeniji, ili ko ide pravo na putu pravom?