"पत र च र क ब र म " के अनुवाद बोस्नियाई भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

. ठ ह , त ,
Pa, ko je, onda...
अध ज न त ह . .. ?
Treba mi još informacija.
एनव ड य स थ ओप नज एल डव य त व अन
Optimizovano hardversko ubrzanje OpenGL a kod NVIDIA grafičkih kartica
उन ख़ ल स श प ल य ज एग
daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
उन ख़ ल स श प ल य ज एग
Napajani će biti nektarom zapečaćenim.
वह अपन त प ह गय
On se namrštio i okrenuo
वह अपन त प ह गय
Namrštio se i okrenuo,
ज़ फ श त त स सज द ह गए
svi meleki su se, zajedno, poklonili,
ज़ फ श त त स सज द ह गए
Pa su pali na sedždu meleci, svaki od njih, zajedno,
न उन ल एल न ल य फ उन ज़ ह ज़ ह झ य
Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,
न उन ल एल न ल य फ उन ज़ ह ज़ ह झ य
Zatim sam ih ja uistinu pozivao glasno,
न व ल त इस ल (प ह ) द ख़ ल ह ज ओ औ श त न क़द क़दल वह त यक़ न ज़ ह ज़ ह द श न ह
O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.
न व ल त इस ल (प ह ) द ख़ ल ह ज ओ औ श त न क़द क़दल वह त यक़ न ज़ ह ज़ ह द श न ह
O vi koji vjerujete! Stupite u Islam svi i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.
ऐ ल ग ज छ ज़ ह उस स हल ल व प ज़ (श क़ स ) ख ओ औ श त न क़द क़दल वह त त ज़ ह ज़ ह द श न ह
O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni!
ऐ ल ग ज छ ज़ ह उस स हल ल व प ज़ (श क़ स ) ख ओ औ श त न क़द क़दल वह त त ज़ ह ज़ ह द श न ह
O ljudi! Jedite od onog šta je na zemlji dopušteno, dobro, i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.
ह य भ य द उन स व स त (आख़ ) व यद स जहन न ह ज स स त दव ज ह ग
Za sve njih mjesto sastanka Džehennem će biti,
ह य भ य द उन स व स त (आख़ ) व यद स जहन न ह ज स स त दव ज ह ग
A uistinu, Džehennem je obećano mjesto njih svih
त त उस द न इन त ज़ आस न स ज़ ह ज़ ह ध ऑ न ल ग
zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim
त त उस द न इन त ज़ आस न स ज़ ह ज़ ह ध ऑ न ल ग
Pa sačekaj Dan kad se nebo pojavi s dimom očitim,
ह न त ऊप तह तह आसन ए औ ख़ल क़ त स नह ह
Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili
ह न त ऊप तह तह आसन ए औ ख़ल क़ त स नह ह
A doista smo iznad vas stvorili sedam putanja, i nismo Mi prema stvaranju nehajni.
छ ल ग ऐस भ ह ज ज न ख द (ख व ह ख व ह) झगड़त ह औश श त न प छ ह ल त ह
Ima ljudi koji se bez ikakva znanja prepiru o Allahu i koji slijede svakog šejtana prkosnoga,
छ ल ग ऐस भ ह ज ज न ख द (ख व ह ख व ह) झगड़त ह औश श त न प छ ह ल त ह
A između ljudi je ko raspravlja o Allahu bez znanja, i slijedi svakog šejtana buntovnika.
अपन , ज छ त शन (वह यस) ह ई, पढ ई नह ज उन दलन व ल ह औ न त उसस हट ण ल न जगह प ओग
Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmijeniti riječi Njegove, pa ni ti osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva.
अपन , ज छ त शन (वह यस) ह ई, पढ ई नह ज उन दलन व ल ह औ न त उसस हट ण ल न जगह प ओग
I recitiraj šta ti se objavljuje iz Knjige Gospodara tvog. Nema izmjenitelja za Riječi Njegove, i nećeš naći mimo Njega (nikakvo) utočište.
(वह य सख त व त ह ग ) ज प शव ल ग अपन प व स अपन प छ छ ड़ एग औ ( ख़ द) अज़ द ख ग औ उन त ल ल क़ त ट ट ज ए ग
kada će se glavešine, za kojima su se drugi povodili, svojih sljedbenika odreći i kada će veze koje su ih vezale prekinute biti, i oni patnju doživjeti,
(वह य सख त व त ह ग ) ज प शव ल ग अपन प व स अपन प छ छ ड़ एग औ ( ख़ द) अज़ द ख ग औ उन त ल ल क़ त ट ट ज ए ग
Kad se odreknu oni koji su bili slijeđeni, onih koji su slijedili, i vide kaznu, i presjeku im se veze,
य ल ग त य हत ह न अपन प द द ओ प य औ उन क़द क़द स त प ल ज ह ह
Oni čak govore Mi smo zatekli pretke naše kako ispovijedaju vjeru i prateći ih u stopu mi smo na Pravom putu.
य ल ग त य हत ह न अपन प द द ओ प य औ उन क़द क़द स त प ल ज ह ह
Naprotiv, govore Uistinu, mi smo našli očeve naše u ummetu i uistinu, mi smo na tragove njihove upućeni.
(वह ) आस न व ज़ ज द ह औ न ठ न ल त ह त उस न सत स ह द त ह ''ह ज '' पस वह (ख द ख द) ह ज त ह
On je stvoritelj nebesa i Zemlje, i kada nešto odluči, za to samo rekne Budi! i ono bude.
(वह ) आस न व ज़ ज द ह औ न ठ न ल त ह त उस न सत स ह द त ह ''ह ज '' पस वह (ख द ख द) ह ज त ह
Začetnik nebesa i Zemlje! A kad odluči stvar, tad samo kaže tome Budi , tad biva.