"प स तक लय ब र ड" के अनुवाद बोस्नियाई भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-बोस्नियाई

तक - अनुवाद : तक - अनुवाद : लय - अनुवाद : तक - अनुवाद : लय - अनुवाद :
कीवर्ड : Deceniju Diraj Neću Rhythm Move

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

वक त ओ लय चलत आ
Let the rhythm move you
न य त लय च ल चल ग त ल चल त म
Let the music take control Let the rhythm move you
उनक म ह ख़ ल ल य ज एग
daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
उनक म ह ख़ ल ल य ज एग
Napajani će biti nektarom zapečaćenim.
वह अ ह गय
On se namrštio i okrenuo
वह अ ह गय
Namrštio se i okrenuo,
ज़ फ श त त ज द ह गए
svi meleki su se, zajedno, poklonili,
ज़ फ श त त ज द ह गए
Pa su pali na sedždu meleci, svaki od njih, zajedno,
म न उनक ल एल न ल य फ उनक ज़ ह ज़ ह मझ य
Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao,
म न उनक ल एल न ल य फ उनक ज़ ह ज़ ह मझ य
Zatim sam ih ja uistinu pozivao glasno,
तक अगल तक?
Kada ce doci do sledeceg resetovanja?
ईम न व ल त म एक ल म म ( ह ) द ख़ ल ह ज ओ औ श त न क क़दम क़दम न चल वह त म ह यक़ न ज़ ह ज़ ह द श मन ह
O vjernici, živite svi u miru i ne idite stopama šejtanovim on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni.
ईम न व ल त म एक ल म म ( ह ) द ख़ ल ह ज ओ औ श त न क क़दम क़दम न चल वह त म ह यक़ न ज़ ह ज़ ह द श मन ह
O vi koji vjerujete! Stupite u Islam svi i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.
ऐ ल ग ज क छ ज़म न म ह उ हल ल व क ज़ च ज़ (श क़ ) ख ओ औ श त न क क़दम क़दम न चल वह त त म ह ज़ ह ज़ ह द श मन ह
O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni!
ऐ ल ग ज क छ ज़म न म ह उ हल ल व क ज़ च ज़ (श क़ ) ख ओ औ श त न क क़दम क़दम न चल वह त त म ह ज़ ह ज़ ह द श मन ह
O ljudi! Jedite od onog šta je na zemlji dopušteno, dobro, i ne slijedite korake šejtanove. Uistinu, on vam je neprijatelj otvoreni.
त त म उ द न क इन त ज़ क आम न ज़ ह ज़ ह ध ऑ न कल ग
zato sačekaj dan kad će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim
त त म उ द न क इन त ज़ क आम न ज़ ह ज़ ह ध ऑ न कल ग
Pa sačekaj Dan kad se nebo pojavi s dimom očitim,
तक?
Koliko dugo?
तक?
Do kada?
तक.
Do sada.
अगल तक. अगल तक.
Do sljedećeg puta.
20 फ ट तक.
Oko 20 metara.
हम ह न त म ह तह तह आम न न ए औ हम मख़ल क़ त नह ह
Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili, i Mi bdijemo nad onim što smo stvorili
हम ह न त म ह तह तह आम न न ए औ हम मख़ल क़ त नह ह
A doista smo iznad vas stvorili sedam putanja, i nismo Mi prema stvaranju nehajni.
तक क ल ए.
Doviđenja.
चल , 'अभ तक Barstow.
Hajde, samo do Barstoua.
व ज तक क ल.
Set up the door.
छ आ तक नह .
Ne diraj je.
छ आ तक नह !
Ne diraj je!
म झ छ आ तक नह !
Ne diraj me.
यह तकहल
Moji eksperti misle da ce se napad desiti i pre toga.
नह अभ तक.
Ne, još nisam.
हम फ म ल ग तक.
Do ponovnog susreta!
क तन ... ? क तन तक ?
Koliko godina?
तक यह उनल टम क च ल क कत ह ज तक? ह त मय तक नह , म म.
Koliko vam treba da skinete to i pokrenete sistem?
ल क न म तक नह . औ न श च त तक भ नह .
Naravno, ne ja, a naročito ne upravitelj.
व त तक नह छ त ज तक क न ल ल .
I ne prestaju dok netko ne dođe.
ज ञ त मय तक म हलत ह
do Dana već određenog.
तक फ ल ह ई छ व
i u hladovini prostranoj,
क त म लत तक नह
i krišom im priđe desnom rukom ih udarajući,
ज ञ त मय तक म हलत ह
Do Dana wakta poznatog.
तक फ ल ह ई छ व
I hladu rasprostrtom,
क त म लत तक नह
Pa im se prikrade udarajući desnicom.
ज तन द तक त म च ह .
Koliko god ti treba.
क अ त तक ज ओ.
Pomakni se u kraj kaveza.