"प रबल ह ग " के अनुवाद बोस्नियाई भाषा के लिए:


क्या आपका मतलब है : रुबल ह ग ?

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

व यक त ज धन
Onoga koji je bogat,
व यक त ज धन
A što se tiče onog koji se smatra neovisnim,
त क य व व यक त ज अन म क बल औ ध चलत अध क स ध म र य व ज स ध कर स ध म र र चल र ?
Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?
त क य व व यक त ज अन म क बल औ ध चलत अध क स ध म र य व ज स ध कर स ध म र र चल र ?
Pa da li je ko ide ničice na licu svom upućeniji, ili ko ide pravo na putu pravom?