"भ तर तल ब र ड" के अनुवाद मकदूनियाई भाषा के लिए:


  शब्दकोश हिन्दी-मेसीडोनियन

तल - अनुवाद : तर - अनुवाद : तर - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

B
. अव वल
R. Awal
. उस स न
R. Thaani
ल त न व स त
Проширена латиница Б
. अव वल क
од R. Awal
. उस स न क
од R. Thaani
पवनचक क तल
Ветерница на дното
तल म ज ए
Придвижи се до дното
तल ज पट ट
Долна странична лента
तल म प क त द ध क
Порамни на дно
तल इ स ट स प ज .
Испрати на најдолната инстанца.
तल म प क त द ध क
Постави во лево
ध स ष तथ तल
Нумериран список
तल क अग न उपय ग क
Користи оган на дното
द श य क तल म ज ए
Оди до дното на погледот
द श य क तल क च न
Избери до дното на погледот
तल म ज ए
Оди на крајот од стеблото
य छह तल ऊ च ह
Шест спрата со подземје.
द स तल अपन आदम
Вториот кат.
छ ट क न क न न कल प ष ठ क तल
Пократок раб долен дел на канонична страница
क पय तल क त त छ
Сите под Калико 11 тргнете се од спратот.
चयन त वस त क तल म ल ज ए
Ја копира избраната секција на таблата со исечоци
चयन त श ट क तल म ल ज ए
Број на неуспеси
हम त स तलह ह
Одиме на 3тиот спрат.
ह द मह स गतल झ ठ लन
Лежеше на дното на Индискиот Океан.
कक ष स मग य क कक ष क तल म जम ए
Вметни келија
उस ज क च न ज सक उत तल तल आप न न च हत ह ...
Изберете го полигонот од кој сакате да го конструирате конвексниот дел...
च न ज त ह , स षक पट ट य प त य क व क श ष म द ख ई ज ए ग , अन यथ उन ह तल द ख य ज एग .
Кога е избрано, сите насловни ленти на прозорците ќе бидат прикажани на врвот на секој прозорец, инаку ќе бидат прикажани на дното.
नए पस द द तल ज ए ग , इस त स स वतन त क व दस त व ज म कह प ख ज ह ह .
Секоја нова забелешка ќе биде додадена на дното, независно од тоа каде се наоѓа во документот.
स थ त पट ट द ख ए स थ त पट ट प श त कत ह ज क व तल एक पट ट ह त ह औ ज स थ त ज नक द ख त ह .
Прикажи ја статусната линија Ја прикажува статусната линија која се наоѓа на дното од прозорецот и служи за покажување статусни информации.