"ह व ह गय " के अनुवाद मकदूनियाई भाषा के लिए:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

अभ !
Веднаш!
र प आक र
Изглед и чувство
ख य प य Name
Изгубено најденоName
त र ख समयComment
Датум и времеComment
क ज पट म उसComment
Состојба на тастатура и глушецComment
न टर क कन क ट ट Comment
Мрежи и поврзувањеComment
क ज पट म उसName
Тастатура и глушецName
र प आक रName
Изглед и чувствоName
न टर क कन क ट ट Name
Мрежи и поврзувањеName
त र ख समय
Датум и време
ड स कट प
Прозорец и површина
क द र ट र क
Центрирај и барај
त र ख स थ न
Датум Време
क ल सफ द
Црно бела
समय त थ Comment
Датум и времеComment
स क तक चयन
Покажувач и избор
फ न ट र ग
Фонтови и бои
or य
Mor
न य स बर त
Поставувања и однесување
र क र ल
Рок' ен рол
फ ल च र ट ड यग र मName
Конфигурација на асоцирањето на датотекиName
त र ख समय
Нема расположиви слики.
त र ख समय
Формат
क ल सफ द
Црно и бело
म ड स ल ई
Превиткај и поврзи
आक र द श न र ध रणComment
Големина и ориентацијаComment
पस द द ढ ढ ख ल Name
Пронајдете и отворете обележувачиName
श र षक पट ट फ र म
Насловна лента и рамка
स र फ ल डर फ इल
Сите датотеки и папки
स झ फ इल फ ल डर स
Делени датотеки и папки
स ल र स समर थन इत
Поддршка за Соларис и работа со историја
र ग य जन प ष ठभ म
Шема со бои и подлога
अन म प त क ट गय
Сразмерно и исечено
स र य, चन द र ग र
Планети
ख ल स तर ज च
Провери игри и нивоа
म ड फ इल क स म
Режими и типови на датотеки
फ न ट र ग प रस ग
Шеми за фонтови и бои
फ इल ख लन जन
Отворање и зачувување на датотеки
त थ समय चयनक
Избор на датум и времеSet Hours of Time
ब इट स आए गए
Бајти влегле и излегле
फ न ट र ग क न फ गर शन
Конфигурација на боја фонт
नय ज य आई स फसफ ई
Ново ГУИ и расчистувања
बटन प रदर शक र ग
Бои на копчињата и на приказот
फ ल च र ट ड यग र म स प दनName
Конфигурација на асоцирањето на датотекиName
च पक ए प र ष ट कर
Формат