"ह ज ग न त " के अनुवाद रोमानियाई भाषा को:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

. अव वल
J. Awal
. उस स
J. Thaani
. अव वल क
din J. Awal
. उस स
din J. Thaani
ite?
Ah hITE?
व यक
În schimb pe cel bogat,
व य क , ब ध द म अप ब ध द पर घमणड कर , व र अप व र पर, अप पर घमणड कर
,,Aşa vorbeşte Domnul ,Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui.
और बर आ क प र , ब र और मल क एल और य क प
Fiii lui Beria Eber şi Malchiel.
क य म समझ फ और रक मव ल म र अद भ य म स थ ?
Înţelegi oare că oamenii Grotei şi din Al raqim sunt o minune printre semnele Noastre?
फ रल प प स और बर ल म थ म और मस ल ल व ल म , लफ क प र य क ब और
Filip şi Bartolomeu Toma şi Matei, vameşul Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu
, ,
Nu, nu.
, ,
Nu, nu, nu.
, , ! !
Nu, nu !
क य क म श चय , क य , , स वर , प रध ए , वर , भव ष य, स मर थ, ऊ च ई,
Căci sînt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpînirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
प स म श क
Nu tu bani, nu tu târguială.
य र ब म बड रव र थ , और ब स ल म क द ख , क य पर श रम ब उस उसक य स फ क घर क सब क म पर म ख य ठर य
Ieroboam era tare şi viteaz şi Solomon, văzînd pe tînărul acesta la lucru, i a dat privigherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif.
ब म द क प र क अध प य क प स कर उ क च ट ठय द म र स और सव र भ भ
M'am dus la dregătorii de dincolo de Rîu, şi le am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoţească nişte mai mari ai oastei şi nişte călăreţi.
अप भ इय क इस म म आ क द छ ड , पर अप परम श वर य व क आ च कस स म
N'aţi părăsit pe fraţii voştri, de o bună bucată de vreme pînă în ziua de azi şi aţi păzit rînduielile şi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru.
क य व व यक अप क बल औ ध चल अध क स ध म र पर य व स ध कर स ध म र पर चल र ?
Cel care merge cu capul în jos este mai bine călăuzit decât cel care merge pe Calea cea Dreaptă cu capul sus?
.
Nu.
.
Nu.
उस म , द , , , ल , स क , द स और स व र क वल मस सब क छ और सब म
Aici nu mai este nici Grec, nici Iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici Barbar, nici Schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi.
च र, ल भ , प यक कड , ल द व ल , ध र कर व ल परम श वर क र य क व र स
nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici răpareţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
क य , क अ य य ल परम श वर क र य क व र स ? ध ख ख ओ, व श य म , क, परस म , ल च च , प र ष
Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
, म झ द सर र य च
Nu, nu, vreau o a doua părere.
, ऐस कर , म स ज़ ब र उ
Sigur nu o să se supere.
और उस उसस क , म र क ल य क छ ल ठ , झ ल , र ट , र पय और द द क र
,,Să nu luaţi nimic cu voi pe drum, le a zis El ,,nici toiag, nici traistă, nici pîne, nici bani, nici două haine.
इसल य बट आ, झ ल , ल और म र म क स क मस क र कर
Să nu luaţi cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte, şi să nu întrebaţi pe nimeni de sănătate pe drum.
अब क ई य द र और क ई द स, स व क ई र, र क य क म सब मस य श म एक
Nu mai este nici Iudeu, nici Grec nu mai este nici rob nici slobod nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sînteţi una în Hristos Isus.
ऐडव क ट, ?
Atenţie, că pătează. Lichior olandez e?
आओ .
Vino!
?
nui asa?
?
nu?
?
Nui aşa ?
आओ !
Hai!
?
Nui aşa?
?
Nu ?
रस ख ए और छ ड ,
El nu cruţă şi nu lasă,
फ र व उसम मर
unde nici nu va muri şi nici nu va trăi.
और य,
El nu naşte şi nu se naşte,
ड और ख़ श आइ
nici răcoroasă şi nici plăcută.
ब क़ रख छ ड़ द
El nu cruţă şi nu lasă,
फ र मर
unde nici nu va muri şi nici nu va trăi.
पश और !
Ceva ce nu e nici om, nici bestie!
पश और व?
Cum adicã nici om, nici bestie?