"क ल ए न म त" के अनुवाद लातवी भाषा को:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

1465
!
Ei!
Ei.
A. B.
.. ? र स ..
Es vairs nevaru.
TunelisName
आर च
Arch A
आर च
ARCH A
...
Tu esi idiots.
, ट
Ei, Tim?
, !
Bet klau! Un kā ir ar tevi?
र ग टर
Akregator
स प र
Papildus bultas A
ब स स रण
Alib versija
ह र ड प र टName
Grūtais kurssName
ह र ड प र टComment
Grūtais kurssComment
Timo A. Hummel
र ग टर
Akregator
ड र
Dirk A. Mueller
! ग !
Atvainojiet!
व व ध गण य च ह
Dažādi matemātiskie simboli A
र ग टर स च र
Akregator ziņas
ब घ .
A paralīze.
, श ह ज ओ
Ei, nomierinies.
, ट ज ग , द स
Mosties, draudziņ.
, श र !
Ei, Dāmvīra kungs!
, इ ह !
Ei, lēnāk!
स प र ज उपय ग
Papildus privātas lietošanas lauks A
, वह र ग
Mācies lidot spārniem salauztiem Ei, tā ir mana dziesmiņa.
, यह स श र ह ?
Kas tas par traci?
, ह च?
Ei, kur tu paliki?
, अभ भ ह ?
Ei, vai tu tur vēl esi?
र ग टर आरस फ ड प ठ
Akregator ziņu avotu lasītājs
, ट , ह र प स य ह ?
Ei, Templton, kas tad tev tur ir?
, झ फ र स
Ei, tu man iesiti divreiz.
, उ ब र भ ह ह
Ei, nav jau tik traki.
व ड य च र द र ड स थ ओप ह र डव यर वरण
Optimizēta, aparatūras bāzēta OpenGL paātrināšana, izmantojot nvidia video kartes
फ र प प स और बर और हस , ह र य ब और
Jēkabs, Zebedeja dēls, un viņa brālis Jānis Filips un Bērtulis, Toms un muitnieks Matejs. Jēkabs, Alfeja dēls, un Tadejs.
, ,
Nē, nē.
, ,
Nē, nē, nē.
, , !
Nē, nē, nē!
फ इ .
Neizdevās atvērt failu rakstīšanas režīmā.
,
Nē, nē.
छ ड ट ऑ च ह
Operatoram 'ne' vajadzīgs mainīgais
ड स ट प और उपरण पट य प र फर स ज ह स ब स उपरण पट य बट स ट इ स ट
Šī ikona tiks rādīta izvēlnē un rīkjoslā.