"ज न प र ट ब ज " के अनुवाद लातवी भाषा को:


Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

. अव वल
1. Džumādā
. उस स
2. Džumādā
. अव वल क
1. Džumādā
. उस स
2. Džumādā
RNorth, the direction
B
R
. अव वल
1. Rabī
. उस स
2. Rabī
ल त व स त
Latīņu paplašinātais B
. अव वल क
1. Rabī
. उस स
2. Rabī
, ,
Nē, nē.
, ,
Nē, nē, nē.
, , !
Nē, nē, nē!
,
Nē, nē.
क य क म श चय त ह , क म त य , , स व गद त, त ए , तम , भव ष य, स म थ, ऊ च ई,
Es esmu drošs, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne valdības, ne varas, ne tagadējais, ne nākamais, ne spēki,
Nekā.
उस म त य ह , यह द , खत , खत ह त, गल , स क त , द स औ स वत त क वल मस ह स क छ औ म ह
Kur vairs nav ne pagāna, ne jūda, ne apgraizītā, ne neapgraizīta, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos ir Kristus.
, ल भ , यक कड , ग ल द व ल , व ल म श व य क व स ह ग
Ne baudkārīgie, ne vīriešu apgānītāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji debesvalstību neiemantos.
क य त म त , क अ य य ल ग म श व य क व ह ग ? ध ख ख ओ, व श य ग म , म त त क, स त ग म , ल च च , षग म
Vai jūs nezināt, ka netaisnīgie debesvalstību neiemantos? Nepievilieties! Ne netikļi, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji,
?
ko?
आओ !
Aiziet!
?
Vai tad ne?
उस उसस कह , म ग क ल य क छ त ल ठ , झ ल , , य औ द द क
Un Viņš tiem sacīja Neņemiet nekā līdz ceļā ne spieķi, ne somu, ne maizi, ne naudu, arī divus svārkus neņemiet līdz!
उत , त उ क एल क आग, औ उस मछल ख ह ई, औ द ख
Kad viņi izkāpa malā, tie redzēja saliktas ogles, bet virs tām uzliktu zivi un maizi.
इसल य आ, झ ल , त ल औ ग म क स क मस क
Nenesiet līdz nedz naudas maku, nedz somu, nedz kurpes un nevienu ceļā nesveiciniet!
क ई यह द ह औ क ई द स, स वत त क ई , क य क त म स मस ह य श म एक ह
Nav ne jūda, ne grieķa, nav verga, ne brīvā, nav ne vīrieša, ne sievietes, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū.
क म त स , औ , औ
Neturiet savās jostās ne zeltu, ne sudrabu, ne naudu,
त यद क ई , त
Bet ja kads to neatzīst, tad arī viņš netiks atzīts.
ल ड
Nevajag augšupielādēt
हड
Tikai bez panikas
आईड स द ख ए
Nerādīt ID
मत
Neļaut
भ ड
Neglabāt
ई द य !
Jūs dzirdējāt!
, द स त?
Vai ne, draudziņ?
? ह
To viņš saprot?
ढ य ह ?
vai ne?
क स आऊ !
Es nevaru!
छ ड , मम म
Beidz, mammu.
वह त तक द ख सक , औ ख य औ
Un viņš tur bija trīs dienas nekā neredzēdams, neēdis un nedzēris.
क छ छ ह , ह औ क छ ग त ह , ए, औ
Jo nav nekā noslēpta, kas netiktu atklāts, un nekā paslēpta, kas nekļūs zināms un nenāks atklātībā.
त क सफ द ष ह .
Nav norādīti ne saņēmēji, ne parole.
क य क अध यक ष क म श व क भण ड क क द ष ह च ह ए हठ , ध , यक कड , व ल , औ च कम ई क ल भ
Jo bīskapam kā Dieva namturim jābūt nevainojamam ne lepnam, ne dusmīgam, ne dzērājam, ne kauslim, ne mantkārīgam,