"प रक श बल" के अनुवाद लातवी भाषा को:


क्या आपका मतलब है : कर श बल ?

  शब्दकोश हिन्दी-लात्वीयावासी

बल - अनुवाद : बल - अनुवाद : बल - अनुवाद : बल - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

RNorth, the direction
R
म झ लगत ह क चल ! , !
Klausieties, klausieties!
रक फ क स थ... म ... बल...
Un ar pietiekamu spēku pietiekamu vardarbību atslēgu var uzlauzt.
बल म क त घ मत ह ई व व ध क र वस त क र
Asimetrisko ķermeņa rotašanas spēka simulacija
Corky, र न ऊर! म थ ड बल स फ सफ स ए.
Korķa, vecā top! Es čukstēju vāji.
च ल यह स नकर म ह क बल ग र गए और अत यन त डर गए
Kad mācekļi to dzirdēja, viņi krita uz sava vaiga un ļoti izbijās.
रभ क वचन बल र वक फ लत गय और बल ह त गय
Tā Dieva vārds vareni auga un nostiprinājās.
त म ल ग न म झ र ज भर स क य ह उसस म झ बल म लत ह
Bet es apzinos jūs man uzticaties.
और य र म ह क बलरकर, उसक धन यव द करन लग और वह स मर थ
Un nokrita uz sava vaiga pie Viņa kājām, un pateicās un tas bija samarietis.
ह म त य त र ड क कह रह ? म त य क ड क ह और बल ब यवस थ ह
Bet nāves dzelonis ir grēks, un grēka spēks ir likums.
और ऊ च ब द स कह , अ व क बल स ध खड ह तब वह उछलकर चलन फ रन लग
Bet ļaudis, redzēdami to, ko darīja Pāvils, pacēla savas balsis un likaoniski sacīja Dievi kļuvuši līdzīgi cilvēkiem un nonākuši pie mums.
और उस न उसक दह न ह थ कड क उस उठ य और त रन त उसक व और टखन म बल आ गय
Un viņš, paņēmis aiz labās rokas, to piecēla un tūdaļ tā kājas un pēdas nostiprinājās
क य क रम वर क म र खत मन ष य क ज ञ न स ज ञ नव न ह और रम वर क न र बलत मन ष य क बल स बह त बलव न ह
Jo neprātība , kas nāk no Dieva, ir gudrāka nekā cilvēki, un nespēks , kas nāk no Dieva, ir stiprāks nekā cilvēki.
और त रन त उस क आ ख स छ लक स ग र , और वह द खन लग और उठकर बत स म ल य फ र भ जन करक बल
Un tūdaļ no viņa acīm nokrita it kā zvīņas un viņš kļuva redzīgs. Viņš piecēlās un tika kristīts.
और वह य ग न य ग र ज य कर ग , और च ब स र च न ज रम वर क स म हन अन अन स ह सन र ब ठ थ , म ह क बलरकरम वर क दण डवत करक
Un tie divdesmit četri sentēvi, kas sēž Dieva priekšā savos troņos, krita uz saviem vaigiem un pielūdza Dievu, sacīdami
(उस न अधर म क कम ई स एक ख त म ल ल य और स र क बल ग र , और उसक ट फट गय , और उस क सब अन तड य न कल
Tas ieguva tīrumu par netaisnības algu un, pakāries, vidū pārsprāga, un visas viņa iekšas izgāzās.
और उसक मन क भ अ रगट ह ज ए ग , और तब वह म ह क बलरकरम वर क दण डवत कर ग , और म न ल ग , क सचम च रम वर त म ह र ब च म ह
Viņa sirds noslēpumi tiktu atklāti, tad viņš, uz sava vaiga nokritis, pielūgs Dievu un pasludinās, ka jūsos patiesi ir Dievs.
रन त द सम द र क स गम क जगह ड कर उन ह न जह ज क ट क य , और गलह त धक क ख कर गड गई, और टल न सक रन त छ ड लहर क बल स ट टन लग
Mēs nokļuvām joslā starp jūras ietekām, un viņi tur uzvadīja kuģi. Tā priekšgals palika nekustīgs, bet pakaļgalu jūras viļņi sadauzīja.
और स ढ त न द न क ब द रम वर क ओर स ज वन क आत म उन म ठ गई और व अ व क बल खड ह गए, और उनक द खन व ल र बड भय छ गय
Un pēc trīs ar pus dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos. Un viņi cēlās savās kājās un lielas bailes uznāca tiem, kas viņus redzēja.