"प कर श बल" के अनुवाद लातवी भाषा को:


  शब्दकोश हिन्दी-लात्वीयावासी

बल - अनुवाद : कर - अनुवाद :
Do

बल - अनुवाद : कर - अनुवाद : बल - अनुवाद : बल - अनुवाद :

Ads

  उदाहरण (बाहरी स्रोतों की समीक्षा नहीं की)

RNorth, the direction
R
म झ लगत ह क चल ! , !
Klausieties, klausieties!
औरक फ क स थ... म ... बल...
Un ar pietiekamu spēku pietiekamu vardarbību atslēgu var uzlauzt.
बल म क त घ मत ह ई व व ध क र वस त क र
Asimetrisko ķermeņa rotašanas spēka simulacija
Corky, र न ऊर! म थ ड बल स फ सफ स ए.
Korķa, vecā top! Es čukstēju vāji.
च ल यह स नकर म ह क बल ग र गए और अत यन त डर गए
Kad mācekļi to dzirdēja, viņi krita uz sava vaiga un ļoti izbijās.
रभ क वचन बल र वक फ लत गय और बल ह त गय
Tā Dieva vārds vareni auga un nostiprinājās.
त म ल ग न म झ र ज भर स क य ह उसस म झ बल म लत ह
Bet es apzinos jūs man uzticaties.
और य र म ह क बल ग रकर, उसक धन यव द करन लग और वह स मर थ
Un nokrita uz sava vaiga pie Viņa kājām, un pateicās un tas bija samarietis.
ह म त य त र ड क कह रह ? म त य क ड क ह और बल ब यवस थ ह
Bet nāves dzelonis ir grēks, un grēka spēks ir likums.
और ऊ च ब द स कह , अ व क बल स ध खड ह तब वह उछलकर चलन फ रन लग
Bet ļaudis, redzēdami to, ko darīja Pāvils, pacēla savas balsis un likaoniski sacīja Dievi kļuvuši līdzīgi cilvēkiem un nonākuši pie mums.
ट ट कर ग रन Comment
IzjuktComment
ल ख कर अभ य स
Lietvārds
कक ष बदल कर
RInda
हमन कर द य .
Varu visu pabeigt viens.
हमन कर द ख य !
Mums izdevās!
स ध कर ल ?
vai iztaisnojāt vadu?
हमन कर द ख य !
Mums izdevās!
कर ल ग !
Es tikšu galā!
नष ट कर
Iznīcini.
त मन कर द ख य !
Tu to paveici! Nē!
हमन कर द ख य
Mēs to paveicām.
हम कर रह ह क नह कर रह ह ?
Vai tad mēs to nesākam?
और उस न उसक दह न ह थ कड क उस उठ य और त रन त उसक व और टखन म बल आ गय
Un viņš, paņēmis aiz labās rokas, to piecēla un tūdaļ tā kājas un pēdas nostiprinājās
ष ट कर रह ह
Pārbauda
रय ग कर रह ह
PyGTK projekts, izmantojot automake
ड उनल ड कर रह ह ....
Lejupielādē...
व य ख य नह कर सक
Nevaru apstrādāt
ब इ ड नह कर सक
Nevar sasaistīt
त नह कर सक
Neizdevās ielādēt
च र कर रह ह ...
Četri...
हम कर रह ह .
Ņemiet ieročus!
कर सकत ह . चल !
Es viņu atradu.
ट क ब द कर द य .
Apgriezieni stabilizēti.
हम कर रह ह ?
Vai tad sākam?
कर रह ह ...
Es esmu...
कर रह ह !
Tu esi!
फ टक ब द कर द !
Noslēgt vārtus!
क य कर रह थ ?
Ko tu dar ji?
मज क कर रह ह ?
Tu joko?
उनक न कर द !
Novāciet viņus!
मज क नह कर रह
es nejokoju.
क य कर रह ह ?
ko tu dari?
म झ म फ कर
Piedod man.